Yasadişi Balik Ticaretine Son ! Belediyeler Ve Mühendisler Göreve

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’ne
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve kendisine bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü “canlı sucul kaynakların sürdürülebilir avcılığı” konusunda uygulamaya koyduğu bütün olumlu politikalara rağmen ülkemizde yasa dışı balık avcılığı ve ticareti neredeyse engellenemez bir şekilde devam etmektedir. Genel Müdürlük, il ve taşra teşkilatlarının insanüstü çaba ve gayretlerine rağmen balıkçı dükkânları, pazar yerleri ve hatta büyük marketler de bile her türden yasa dışı su ürünü pervasız bir şekilde pazarlanmaktadır. Unutulmamalıdır ki, ortak kamu malı olan canlı doğal kaynakların korunması sadece siyasi değil, aynı zamanda insani bir görevdir. Günümüzde bu sorumluluğun yerine getirilebilmesi için en önemli adım yasa dışı avcılığın engellenmesidir. Yasa dışı avcılığın engellenmesi ise ancak yasa dışı balık ticaretinin engellenmesi ile başlayacak bir süreçtir. Ya da başka bir deyişle, yasa dışı balık ticareti engellenmeden yasa dışı avcılığın engellenmesi olası değildir.
Bu nedenle yasa dışı avcılığın engellenmesi konusunda alınacak en acil önlem, yasa dışı balık ticaretinin engellenmesi için hukuki düzenleme ve kurumlar arası görev paylaşımının hayata geçirilmesidir.
Ülkemiz balıkçılık yönetiminin temel yasası olan, 1380 sayılı 22/03/1971 tarihli Su Ürünleri Kanunun Koruma ve Kontrol, başlığı altında bulunan 33. madde ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı teşkilatında ve Bakanlığa bağlı su ürünleri ile ilgili teşekküllerde su ürünlerinin, deniz ve içsuların koruma ve kontrolü ile görevlendirilen personel ile emniyet, jandarma, sahil güvenlik, gümrük ve orman muhafaza teşkilatları mensupları, belediye zabıtası amir ve mensupları, kamu tüzel kişilerine bağlı muhafız, bekçi ve korucular ile emniyet ve jandarma teşkilatının bulunmadığı yerlerde köy muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri bu Kanunla ve bu Kanuna istinaden konulan yasaklardan dolayı, bu Kanun kapsamına giren suçlar hakkında zabıt varakası tutmak, suçta kullanılan istihsal vasıtalarını ve elde edilen su ürünlerini zapt etmek ve bunları 34 üncü madde hükmü saklı kalmak şartı ile adli mercilere teslim etmek; ek madde 3'te yer alan hükümler çerçevesinde idari para cezalarını kesmekle vazifeli ve yetkilidirler. Yasa görüldüğü üzere Belediyeleri kanunun uygulanması konusunda yetkili ve sorumlu kılmıştır.
Yukarıdaki açık hükme rağmen “Belediyelerin Kuruluş ve Görevleri” Hakkındaki Kanun’un sağlıklı yorumlanmadığı gözlemlenmektedir. Oysa en son İç İşleri Bakanlığının 11.04.2007 tarih ve 26490 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinin “Görev, Yetki ve Sorumluluk” ile ilgili Üçüncü Bölüm’ünde yer alan 10. maddenin a/6 bendinin içeriği “Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek” hükmüne amirdir. Yasaların açık hükmüne rağmen belediyelerce 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu’nun kendilerine verdiği yükümlülüğün göz ardı edildiği veya gözden kaçırdıkları bir husus olması dikkat çekmektedir.
Hali hazırda belediyeler bünyesindeki bu mevcut durum, kadro yapısı nedeni ile altından kalkılamayacak bu görevin Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile Bakanlığın il ve taşra teşkilatlarının omuzlarına yıkılmasına neden olmaktadır. Ne var ki bu görev kadro ve lojistik altyapısı nedeni ile Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nün tek başına altından kalkabileceği bir görev değildir. Yasa dışı balık ticaretini engellemek ancak Su Ürünleri Kanunu ile sorumlu ve yetkili kılınan belediyelerin kendilerine öngörülen yükümlülüklerini ifa etmeleri ile mümkün olacaktır.
Bu nedenle 1380 sayılı Su ürünleri Kanunu’nda belediyeleri net bir şekilde görevlendiren hükme karşın uygulamada görülen boşluğun giderilmesi açısından aşağıda imzası bulunan sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar olarak,
İç İşleri Bakanlığının bir genelge ile Belediye zabıta teşkilatlarının Su Ürünleri Kanunu’nun kendilerine yüklediği görev ve sorumlulukları net bir şekilde yerine getirmesinin sağlanmasını;
ayrıca Belediyelerin bu görevleri en verimli şekilde gerçekleştirebilmesi için Veteriner Şube Müdürlükleri bünyesinde bir Su Ürünleri Birimi kurulmasını ve bu birimlerde de en az bir su ürünleri mühendisi istihdam edilmesinin sağlanmasını talep ediyoruz.

 • İmza Formu
 • İmza Listesi
 • Yorumlar
 • İstatistikler
 • İsim Bulunduğu Yer Meslek Tarih
 • Kenan Kedikli İstanbul Diger K. Sahibi
 • Selin Sevgi Çanakkale Mühendis 8 yıl önce
 • Ahmet Butakın Hatay Mühendis 8 yıl önce
 • Deniz Kan Muğla Öğretmen 8 yıl önce
 • Ceren K. Eskişehir Tekniker 8 yıl önce
 • Ömer Efe Mersin Ekonomist 8 yıl önce
 • Turan Özdemir Muğla Emekli 8 yıl önce
 • Funda K. Antalya Mühendis 8 yıl önce
 • Tuna Türkgözü Amasya Öğrenci 8 yıl önce
 • Semiye Dal Mersin Mühendis 8 yıl önce
 • Sinan Türkgözü Amasya Asker 8 yıl önce
 • Tuğba Türkgözü Amasya Memur 8 yıl önce
 • Medine Türkgözü Amasya Tekniker 8 yıl önce
 • Ferhat Türkgözü Amasya Muhasebeci 8 yıl önce
 • Özlem S. Ankara Mühendis 8 yıl önce
 • Kaan Sensoy Yurtdışı Sanatçı 8 yıl önce
 • Özlem K. Adana Mühendis 8 yıl önce
 • Fatma Türkgözü Amasya İç Mimar 8 yıl önce
 • Gülzade Türkgözü Amasya Ev Hanımı 8 yıl önce
 • Burcin Y. İstanbul Tekstil 8 yıl önce
 • Aynur Türkgözü Amasya Ev Hanımı 8 yıl önce
 • Arzu Renda İstanbul - 8 yıl önce
 • Sevcan Şahin İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Aslan Tűrkgözü Amasya Esnaf 8 yıl önce
 • Fatih D. Ankara Bilgisayar 8 yıl önce
 • Nurhayat Türkgözü Amasya Tekstil 8 yıl önce
 • Selma Uluışık İstanbul Öğretmen 8 yıl önce
 • Canel Damgacı İzmir Eczacı 8 yıl önce
 • Nur Ö. Sinop Mühendis 8 yıl önce
 • Gülcan Kayan Trabzon Öğretmen 8 yıl önce
 • Fevzi Türkgözü Amasya Emekli 8 yıl önce
 • Hazım A. İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Ufuk Yenil Kastamonu Tekniker 8 yıl önce
 • Duygu Sahin Adana Mühendis 8 yıl önce
 • Semiha Bintepe Afyon Memur 8 yıl önce
 • Alper Tüydeş Bursa Basın-Yayın 8 yıl önce
 • Niyazi Bintepe Afyon Mimar 8 yıl önce
 • Murat Bintepe Afyon Mühendis 8 yıl önce
 • Fatma Bintepe Afyon Emekli 8 yıl önce
 • Mehmet Yoldaş Aydın Memur 8 yıl önce
 • Merve Berberoğlu İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Hakan E. Tokat Mühendis 8 yıl önce
 • Songül Gezer Eskişehir Mühendis 8 yıl önce
 • Kadriye Çeliktaş Edirne Biyolog 8 yıl önce
 • Orhan Çeliktaş Edirne Mühendis 8 yıl önce
 • Coşkun Çeliktaş Edirne Memur 8 yıl önce
 • Murat F. İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Nazım Çeliktaş Edirne Mühendis 8 yıl önce
 • Nilda Baltalı İstanbul Öğrenci 8 yıl önce
 • Sevil Hasanlar Afyon Bankacılık-Sigorta 8 yıl önce
 • Fidan Şahin İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Emre Yunus Yeşilce İstanbul Yönetici 8 yıl önce
 • Belkıs Karayel Ankara Diyetisyen 8 yıl önce
 • Ayşe K. İzmir Diger 8 yıl önce
 • Mehtap Kıran Malatya Öğretmen 8 yıl önce
 • Enver T. Hatay Memur 8 yıl önce
 • Mustafa Koçak İzmir Memur 8 yıl önce
 • Deniz D. İstanbul Öğretim Elemanı 8 yıl önce
 • Havva Koçak İzmir İşçi 8 yıl önce
 • Fatih Koçak İzmir Biyokimyager 8 yıl önce
 • Lale Hızarcı Adana Mühendis 8 yıl önce
 • Sinan G. Mersin Mühendis 8 yıl önce
 • Emine Yildirim Karaman Mühendis 8 yıl önce
 • Cengiz Mutlu Giresun Öğretim Üyesi 8 yıl önce
 • Zühre Banu Gündüz İstanbul Sanatçı 8 yıl önce
 • Fatih Barut Adana Mühendis 8 yıl önce
 • Bugra G. Afyon Mühendis 8 yıl önce
 • Mesut Gök Samsun Mühendis 8 yıl önce
 • Murat S. İstanbul Tekniker 8 yıl önce
 • Yaşar Özcan Muğla Emekli 8 yıl önce
 • Ali Önal İzmir Yönetici 8 yıl önce
 • Necla Yalın Muğla Emekli 8 yıl önce
 • Nilgün Çetinerler İstanbul Ev Hanımı 8 yıl önce
 • Aziz Gümüşler Rize Mühendis 8 yıl önce
 • Mehmet Işik Tekirdağ Mühendis 8 yıl önce
 • Raci E. İzmir - 8 yıl önce
 • Esra A. Ankara Mühendis 8 yıl önce
 • Serhat A. Tunceli Mühendis 8 yıl önce
 • Murat P. Trabzon İşçi 8 yıl önce
 • Halil İbrahim Erkmen Aydın Mühendis 8 yıl önce
 • Didem Topçu Ankara Diger 8 yıl önce
 • Muhammet A. Bilecik Mühendis 8 yıl önce
 • Tuba Karakaya Burdur Öğrenci 8 yıl önce
 • Can Okan Altan Sinop Öğretim Elemanı 8 yıl önce
 • Mehmet Ceylan Ankara Mühendis 8 yıl önce
 • Melike Ayar Balıkesir Öğretmen 8 yıl önce
 • Makbule Ö. Adana - 8 yıl önce
 • Aylin Çürük Adana Bankacılık-Sigorta 8 yıl önce
 • Orhan Çakır Uşak Eczacı 8 yıl önce
 • Tuğba Aras Uşak Mühendis 8 yıl önce
 • Hanife Boztaş Tekirdağ Mühendis 8 yıl önce
 • Gökhan Korkmazgil Muğla Mühendis 8 yıl önce
 • Gediz Saka Manisa Mühendis 8 yıl önce
 • Tansel Atacan İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Yusuf Arikanoğlu İzmir Öğretmen 8 yıl önce
 • Emin Taşkın İzmir Sanatçı 8 yıl önce
 • Duygu Aslan Ankara Doktor 8 yıl önce
 • Yakup Demir İstanbul Esnaf 8 yıl önce
 • Ahmet Uslu İzmir Ekonomist 8 yıl önce
 • Selda Aydoğan Kocaeli Mühendis 8 yıl önce
 • Abdullah A. Ankara Öğrenci 8 yıl önce
 
« Geri1  …  4567891011121314  …  34İleri »

Görseller

Yasadişi Balik Ticaretine Son ! Belediyeler Ve Mühendisler Göreve