Yasadişi Balik Ticaretine Son ! Belediyeler Ve Mühendisler Göreve

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’ne
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve kendisine bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü “canlı sucul kaynakların sürdürülebilir avcılığı” konusunda uygulamaya koyduğu bütün olumlu politikalara rağmen ülkemizde yasa dışı balık avcılığı ve ticareti neredeyse engellenemez bir şekilde devam etmektedir. Genel Müdürlük, il ve taşra teşkilatlarının insanüstü çaba ve gayretlerine rağmen balıkçı dükkânları, pazar yerleri ve hatta büyük marketler de bile her türden yasa dışı su ürünü pervasız bir şekilde pazarlanmaktadır. Unutulmamalıdır ki, ortak kamu malı olan canlı doğal kaynakların korunması sadece siyasi değil, aynı zamanda insani bir görevdir. Günümüzde bu sorumluluğun yerine getirilebilmesi için en önemli adım yasa dışı avcılığın engellenmesidir. Yasa dışı avcılığın engellenmesi ise ancak yasa dışı balık ticaretinin engellenmesi ile başlayacak bir süreçtir. Ya da başka bir deyişle, yasa dışı balık ticareti engellenmeden yasa dışı avcılığın engellenmesi olası değildir.
Bu nedenle yasa dışı avcılığın engellenmesi konusunda alınacak en acil önlem, yasa dışı balık ticaretinin engellenmesi için hukuki düzenleme ve kurumlar arası görev paylaşımının hayata geçirilmesidir.
Ülkemiz balıkçılık yönetiminin temel yasası olan, 1380 sayılı 22/03/1971 tarihli Su Ürünleri Kanunun Koruma ve Kontrol, başlığı altında bulunan 33. madde ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı teşkilatında ve Bakanlığa bağlı su ürünleri ile ilgili teşekküllerde su ürünlerinin, deniz ve içsuların koruma ve kontrolü ile görevlendirilen personel ile emniyet, jandarma, sahil güvenlik, gümrük ve orman muhafaza teşkilatları mensupları, belediye zabıtası amir ve mensupları, kamu tüzel kişilerine bağlı muhafız, bekçi ve korucular ile emniyet ve jandarma teşkilatının bulunmadığı yerlerde köy muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri bu Kanunla ve bu Kanuna istinaden konulan yasaklardan dolayı, bu Kanun kapsamına giren suçlar hakkında zabıt varakası tutmak, suçta kullanılan istihsal vasıtalarını ve elde edilen su ürünlerini zapt etmek ve bunları 34 üncü madde hükmü saklı kalmak şartı ile adli mercilere teslim etmek; ek madde 3'te yer alan hükümler çerçevesinde idari para cezalarını kesmekle vazifeli ve yetkilidirler. Yasa görüldüğü üzere Belediyeleri kanunun uygulanması konusunda yetkili ve sorumlu kılmıştır.
Yukarıdaki açık hükme rağmen “Belediyelerin Kuruluş ve Görevleri” Hakkındaki Kanun’un sağlıklı yorumlanmadığı gözlemlenmektedir. Oysa en son İç İşleri Bakanlığının 11.04.2007 tarih ve 26490 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinin “Görev, Yetki ve Sorumluluk” ile ilgili Üçüncü Bölüm’ünde yer alan 10. maddenin a/6 bendinin içeriği “Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek” hükmüne amirdir. Yasaların açık hükmüne rağmen belediyelerce 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu’nun kendilerine verdiği yükümlülüğün göz ardı edildiği veya gözden kaçırdıkları bir husus olması dikkat çekmektedir.
Hali hazırda belediyeler bünyesindeki bu mevcut durum, kadro yapısı nedeni ile altından kalkılamayacak bu görevin Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile Bakanlığın il ve taşra teşkilatlarının omuzlarına yıkılmasına neden olmaktadır. Ne var ki bu görev kadro ve lojistik altyapısı nedeni ile Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nün tek başına altından kalkabileceği bir görev değildir. Yasa dışı balık ticaretini engellemek ancak Su Ürünleri Kanunu ile sorumlu ve yetkili kılınan belediyelerin kendilerine öngörülen yükümlülüklerini ifa etmeleri ile mümkün olacaktır.
Bu nedenle 1380 sayılı Su ürünleri Kanunu’nda belediyeleri net bir şekilde görevlendiren hükme karşın uygulamada görülen boşluğun giderilmesi açısından aşağıda imzası bulunan sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar olarak,
İç İşleri Bakanlığının bir genelge ile Belediye zabıta teşkilatlarının Su Ürünleri Kanunu’nun kendilerine yüklediği görev ve sorumlulukları net bir şekilde yerine getirmesinin sağlanmasını;
ayrıca Belediyelerin bu görevleri en verimli şekilde gerçekleştirebilmesi için Veteriner Şube Müdürlükleri bünyesinde bir Su Ürünleri Birimi kurulmasını ve bu birimlerde de en az bir su ürünleri mühendisi istihdam edilmesinin sağlanmasını talep ediyoruz.

 • İmza Formu
 • İmza Listesi
 • Yorumlar
 • İstatistikler
 • İsim Bulunduğu Yer Meslek Tarih
 • Kenan Kedikli İstanbul Diger K. Sahibi
 • Leman Çelikkaya Bilecik Bankacılık-Sigorta 7 yıl önce
 • Cebrail Akça Aksaray Mühendis 7 yıl önce
 • Aslıhan Erol İstanbul Biyokimyager 7 yıl önce
 • Buket Elçin İstanbul Öğrenci 7 yıl önce
 • Vedat Çelikkaya Bilecik Mühendis 7 yıl önce
 • Ayça B. İstanbul Öğrenci 7 yıl önce
 • Adem Tırpan Balıkesir Esnaf 7 yıl önce
 • Anıl Tekinyer İstanbul Öğrenci 7 yıl önce
 • Sinem Gökten İstanbul Mühendis 7 yıl önce
 • Yahya Gezer Antalya Biyolog 7 yıl önce
 • Armoni Orpak İstanbul Öğrenci 7 yıl önce
 • İslam Gezer Antalya Memur 7 yıl önce
 • Kamile Gezer Antalya Emekli 7 yıl önce
 • Yağmur Karakul İstanbul Öğrenci 7 yıl önce
 • Hakkı Gezer Antalya Avukat 7 yıl önce
 • Cansu Y. İstanbul Tekniker 7 yıl önce
 • Ülfet Karabulut Kütahya Mühendis 7 yıl önce
 • Hatice Karabulut Kütahya Tekstil 7 yıl önce
 • Yusuf Aktop Antalya Mühendis 7 yıl önce
 • Sinem İ. İstanbul Mühendis 7 yıl önce
 • Gökhan E. Ankara Mühendis 7 yıl önce
 • Alev Karabulut Kütahya Tekstil 7 yıl önce
 • Dilara Karabulut Kütahya Öğrenci 7 yıl önce
 • İzzet Cem Y. İstanbul Öğrenci 7 yıl önce
 • Ebru Karabulut Kütahya Biyolog 7 yıl önce
 • Taylan Ö. İstanbul Öğrenci 7 yıl önce
 • Duygu E. Aydın Tekniker 7 yıl önce
 • Funda K. Diyarbakır Öğretmen 7 yıl önce
 • İbrahim Biçimli İstanbul Mühendis 7 yıl önce
 • Gülbüke Y. İstanbul - 7 yıl önce
 • Hıdır Karabulut Kütahya Eczacı 7 yıl önce
 • Mert Akgün İstanbul Öğrenci 7 yıl önce
 • Mehmet Y. Aydın Profesyonel Turist R 7 yıl önce
 • Musa Karabulut Kütahya Bankacılık-Sigorta 7 yıl önce
 • Kadriye Karabulut Kütahya Emekli 7 yıl önce
 • Rıfat Karabulut Kütahya Emlak 7 yıl önce
 • Suna Künnar Bolu Memur 7 yıl önce
 • Fatih Çakır Ankara Mühendis 7 yıl önce
 • Serpil Künnar Bolu Bilgisayar 7 yıl önce
 • Sebahattin Künnar Bolu Aşçı 7 yıl önce
 • Ahmet Künnar Bolu Esnaf 7 yıl önce
 • Kamile Künnar Bolu Emekli 7 yıl önce
 • Mustafa Künnar Bolu Emekli 7 yıl önce
 • Fulya D. Uşak Mühendis 7 yıl önce
 • Erol Kırgıl İzmir Emekli 7 yıl önce
 • Selen Çakir İzmir Öğrenci 7 yıl önce
 • Ece Vanlı Kars Mühendis 7 yıl önce
 • Ümit Güneş İstanbul - 7 yıl önce
 • Zerrin Arat Sinop Öğrenci 7 yıl önce
 • İlyas Demir Bilgili Sinop Mühendis 7 yıl önce
 • Mustafa Bozkuş İzmir Mühendis 7 yıl önce
 • Burçin A. İzmir - 7 yıl önce
 • Arzu Tok Çanakkale Mühendis 7 yıl önce
 • Harun D. İstanbul Serbest Meslek 7 yıl önce
 • Emine T. Samsun Ev Hanımı 7 yıl önce
 • Sadık Adır İstanbul Öğretmen 7 yıl önce
 • Çağlayan Üçpınar Muğla Doktor 7 yıl önce
 • Özlem A. İzmir Öğrenci 7 yıl önce
 • Hasan Ekşi Ankara Yönetici 7 yıl önce
 • Cebrail Ayaz Muğla Mühendis 7 yıl önce
 • Deniz D. İzmir Mühendis 7 yıl önce
 • Şaban Gül Çorum İşçi 7 yıl önce
 • Karani T. Muğla Asker 7 yıl önce
 • Fatih D. Tekirdağ Öğrenci 7 yıl önce
 • Kader P. İzmir Serbest Meslek 7 yıl önce
 • Melike Uçar Zonguldak Mühendis 7 yıl önce
 • Sinan K. İstanbul Mühendis 7 yıl önce
 • Özlem Topal Ankara - 7 yıl önce
 • Emine A. Ankara Öğrenci 7 yıl önce
 • Yasemin Altın İzmir Öğretmen 7 yıl önce
 • Metin Öziç Samsun Veteriner 7 yıl önce
 • Sevilay Pekgöz İstanbul Yönetici 7 yıl önce
 • Didem Yenen İzmir Muhasebeci 7 yıl önce
 • Doğukan Olpak Muğla Öğrenci 7 yıl önce
 • Ahmet Refik Gezer Kütahya Mühendis 7 yıl önce
 • Yunus Emre Ş. Çanakkale Mühendis 7 yıl önce
 • Naime Olpak Muğla Hemşire 7 yıl önce
 • Cüneyt Otay İstanbul Sanatçı 7 yıl önce
 • Hasan Uzun Sivas Mühendis 7 yıl önce
 • Abdurrahman Gökalp Çanakkale Memur 7 yıl önce
 • Sebnem T. Ankara Emlak 7 yıl önce
 • Yücel Güzel Adana Tekstil 7 yıl önce
 • Hakan Yılmaz Ankara Memur 7 yıl önce
 • Burak Y. Yurtdışı Mühendis 7 yıl önce
 • Sedat E. İstanbul Emekli 7 yıl önce
 • Betül Gökalp Çanakkale Mühendis 7 yıl önce
 • Sinem Çağmar Eskişehir Aşçı 7 yıl önce
 • Hakan Mandal Afyon İletişim 7 yıl önce
 • Öznur Ermantaş Ankara Diyetisyen 7 yıl önce
 • Gökçe Günçavdı İzmir Mühendis 7 yıl önce
 • Murat Kazan Bursa Öğretmen 7 yıl önce
 • Nursel Fidan Antalya Muhasebeci 7 yıl önce
 • Kadriye A. Afyon Öğrenci 7 yıl önce
 • Şeyma Büyüktokatlı Konya Kimyager 7 yıl önce
 • Cem Şahin İstanbul Memur 7 yıl önce
 • Ufuk Güler İzmir Mühendis 7 yıl önce
 • Ruhay Aldik Adana - 7 yıl önce
 • Alper Gülmez Sivas Mühendis 7 yıl önce
 • Ali Yıldızer Ankara Mühendis 7 yıl önce
 • Gül Sarıoğlu İstanbul - 7 yıl önce
 
« Geri1  …  23456789101112  …  34İleri »

Görseller

Yasadişi Balik Ticaretine Son ! Belediyeler Ve Mühendisler Göreve