Yasadişi Balik Ticaretine Son ! Belediyeler Ve Mühendisler Göreve

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’ne
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve kendisine bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü “canlı sucul kaynakların sürdürülebilir avcılığı” konusunda uygulamaya koyduğu bütün olumlu politikalara rağmen ülkemizde yasa dışı balık avcılığı ve ticareti neredeyse engellenemez bir şekilde devam etmektedir. Genel Müdürlük, il ve taşra teşkilatlarının insanüstü çaba ve gayretlerine rağmen balıkçı dükkânları, pazar yerleri ve hatta büyük marketler de bile her türden yasa dışı su ürünü pervasız bir şekilde pazarlanmaktadır. Unutulmamalıdır ki, ortak kamu malı olan canlı doğal kaynakların korunması sadece siyasi değil, aynı zamanda insani bir görevdir. Günümüzde bu sorumluluğun yerine getirilebilmesi için en önemli adım yasa dışı avcılığın engellenmesidir. Yasa dışı avcılığın engellenmesi ise ancak yasa dışı balık ticaretinin engellenmesi ile başlayacak bir süreçtir. Ya da başka bir deyişle, yasa dışı balık ticareti engellenmeden yasa dışı avcılığın engellenmesi olası değildir.
Bu nedenle yasa dışı avcılığın engellenmesi konusunda alınacak en acil önlem, yasa dışı balık ticaretinin engellenmesi için hukuki düzenleme ve kurumlar arası görev paylaşımının hayata geçirilmesidir.
Ülkemiz balıkçılık yönetiminin temel yasası olan, 1380 sayılı 22/03/1971 tarihli Su Ürünleri Kanunun Koruma ve Kontrol, başlığı altında bulunan 33. madde ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı teşkilatında ve Bakanlığa bağlı su ürünleri ile ilgili teşekküllerde su ürünlerinin, deniz ve içsuların koruma ve kontrolü ile görevlendirilen personel ile emniyet, jandarma, sahil güvenlik, gümrük ve orman muhafaza teşkilatları mensupları, belediye zabıtası amir ve mensupları, kamu tüzel kişilerine bağlı muhafız, bekçi ve korucular ile emniyet ve jandarma teşkilatının bulunmadığı yerlerde köy muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri bu Kanunla ve bu Kanuna istinaden konulan yasaklardan dolayı, bu Kanun kapsamına giren suçlar hakkında zabıt varakası tutmak, suçta kullanılan istihsal vasıtalarını ve elde edilen su ürünlerini zapt etmek ve bunları 34 üncü madde hükmü saklı kalmak şartı ile adli mercilere teslim etmek; ek madde 3'te yer alan hükümler çerçevesinde idari para cezalarını kesmekle vazifeli ve yetkilidirler. Yasa görüldüğü üzere Belediyeleri kanunun uygulanması konusunda yetkili ve sorumlu kılmıştır.
Yukarıdaki açık hükme rağmen “Belediyelerin Kuruluş ve Görevleri” Hakkındaki Kanun’un sağlıklı yorumlanmadığı gözlemlenmektedir. Oysa en son İç İşleri Bakanlığının 11.04.2007 tarih ve 26490 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinin “Görev, Yetki ve Sorumluluk” ile ilgili Üçüncü Bölüm’ünde yer alan 10. maddenin a/6 bendinin içeriği “Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek” hükmüne amirdir. Yasaların açık hükmüne rağmen belediyelerce 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu’nun kendilerine verdiği yükümlülüğün göz ardı edildiği veya gözden kaçırdıkları bir husus olması dikkat çekmektedir.
Hali hazırda belediyeler bünyesindeki bu mevcut durum, kadro yapısı nedeni ile altından kalkılamayacak bu görevin Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile Bakanlığın il ve taşra teşkilatlarının omuzlarına yıkılmasına neden olmaktadır. Ne var ki bu görev kadro ve lojistik altyapısı nedeni ile Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nün tek başına altından kalkabileceği bir görev değildir. Yasa dışı balık ticaretini engellemek ancak Su Ürünleri Kanunu ile sorumlu ve yetkili kılınan belediyelerin kendilerine öngörülen yükümlülüklerini ifa etmeleri ile mümkün olacaktır.
Bu nedenle 1380 sayılı Su ürünleri Kanunu’nda belediyeleri net bir şekilde görevlendiren hükme karşın uygulamada görülen boşluğun giderilmesi açısından aşağıda imzası bulunan sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar olarak,
İç İşleri Bakanlığının bir genelge ile Belediye zabıta teşkilatlarının Su Ürünleri Kanunu’nun kendilerine yüklediği görev ve sorumlulukları net bir şekilde yerine getirmesinin sağlanmasını;
ayrıca Belediyelerin bu görevleri en verimli şekilde gerçekleştirebilmesi için Veteriner Şube Müdürlükleri bünyesinde bir Su Ürünleri Birimi kurulmasını ve bu birimlerde de en az bir su ürünleri mühendisi istihdam edilmesinin sağlanmasını talep ediyoruz.

 • İmza Formu
 • İmza Listesi
 • Yorumlar
 • İstatistikler
 • İsim Bulunduğu Yer Meslek Tarih
 • Kenan Kedikli İstanbul Diger K. Sahibi
 • Senay Gundogdu Konya Öğretmen 8 yıl önce
 • Ayşe Ö. Antalya Öğrenci 8 yıl önce
 • Almıla Türkoğlu Bursa Öğrenci 8 yıl önce
 • Ezgi Güven İstanbul Öğrenci 8 yıl önce
 • Buğra G. Afyon Mühendis 8 yıl önce
 • Melek Eyici Sinop Mühendis 8 yıl önce
 • Dudu Karakaya Burdur Mühendis 8 yıl önce
 • Gözde D. İstanbul Kimyager 8 yıl önce
 • Fatih Kıra Elazığ İşsiz 8 yıl önce
 • Abdullah A. İğdır Mühendis 8 yıl önce
 • Hatice İ. İzmir Ev Hanımı 8 yıl önce
 • Bahar Özdemir Malatya Mühendis 8 yıl önce
 • Kübra E. Mersin Öğrenci 8 yıl önce
 • Berrin E. Mersin Mühendis 8 yıl önce
 • Dilan Kızılaslan Tunceli Hemşire 8 yıl önce
 • Hümeyra K. Samsun Biyolog 8 yıl önce
 • Doğan Çati Diyarbakır Mühendis 8 yıl önce
 • Serap Tokel Afyon Öğretmen 8 yıl önce
 • Mustafa Arınç A. Yalova Mühendis 8 yıl önce
 • İskender Ulaş Afyon Öğretmen 8 yıl önce
 • Murat Sümer Çanakkale Öğretmen 8 yıl önce
 • Semih Çoşkun İstanbul Mimar 8 yıl önce
 • Aytek Pınar Bursa Mühendis 8 yıl önce
 • Hülya T. İstanbul - 8 yıl önce
 • İsmihan Dere İzmir Bankacılık-Sigorta 8 yıl önce
 • Sevgi Aydoğdu Edirne Sekreter 8 yıl önce
 • Çağdaş Küçük Ankara İletişim 8 yıl önce
 • Cengiz Çelik İzmir Aşçı 8 yıl önce
 • Derya Şentürk İsparta İç Mimar 8 yıl önce
 • Tolga Şahin İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Enver Bulut Çanakkale Emekli 8 yıl önce
 • Gülkız Bayat Mersin Muhasebeci 8 yıl önce
 • Canan Korkmaz Ağrı Memur 8 yıl önce
 • Sezer Balaban Adana Hemşire 8 yıl önce
 • Cihan Yıldırım İsparta Mühendis 8 yıl önce
 • Süleyman K. Ankara Öğretmen 8 yıl önce
 • Hatice Güçlü Karabük Bilgisayar 8 yıl önce
 • Burak Akcaz İzmir Bankacılık-Sigorta 8 yıl önce
 • Aytaç Bozkuyu Adana Memur 8 yıl önce
 • Ferit İnal Erzincan Öğretmen 8 yıl önce
 • Fatih Yıldıray Hatay Mühendis 8 yıl önce
 • Abdullah Turan İstanbul Öğretmen 8 yıl önce
 • Murat Borovalı Bilecik Diş Hekimi 8 yıl önce
 • Jale Yılmaz Burdur Biyolog 8 yıl önce
 • Ayla Vergili Aydın Öğretmen 8 yıl önce
 • Türkan K. Rize Mühendis 8 yıl önce
 • Barış Açık Bolu İletişim 8 yıl önce
 • Zeynep Aydeniz Balıkesir Bankacılık-Sigorta 8 yıl önce
 • Sevgi Karakuş Amasya Emekli 8 yıl önce
 • Özer Yiğit Ankara Muhasebeci 8 yıl önce
 • Zehra Balıca Adana Öğretmen 8 yıl önce
 • Hilal Çapkiner Balıkesir Mühendis 8 yıl önce
 • Meryem Bilgin Ankara Mühendis 8 yıl önce
 • Engin C. İzmir Tekniker 8 yıl önce
 • Banu Özakıncı Adana Öğretmen 8 yıl önce
 • Fatma Yeksan Afyon Öğretmen 8 yıl önce
 • Ayşe Topaloğlu Ankara Memur 8 yıl önce
 • Hasan O. İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Elvan Gündüz Adıyaman Öğretmen 8 yıl önce
 • Aylin İ. Kocaeli - 8 yıl önce
 • Mahir Ersin İstanbul Diger 8 yıl önce
 • Özlem Akçil Ankara Avukat 8 yıl önce
 • Dilara S. Samsun Öğretmen 8 yıl önce
 • Çağdaş Göktepe İzmir Mühendis 8 yıl önce
 • Serkan Arslan Diyarbakır Bankacılık-Sigorta 8 yıl önce
 • Esat E. Ankara Memur 8 yıl önce
 • Burak F. Gaziantep Mühendis 8 yıl önce
 • Fenasi Kerim Çorum Hemşire 8 yıl önce
 • Sevket T. Sinop Doktor 8 yıl önce
 • Merve Terzi İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Bülent Güner İzmir Emekli 8 yıl önce
 • Erkan G. İstanbul Diger 8 yıl önce
 • Sultan Başoğlu Çorum Mühendis 8 yıl önce
 • Oğuz Acar Ankara Asker 8 yıl önce
 • İsmail K. Ankara İşçi 8 yıl önce
 • Mehmet Oruç Adana Öğrenci 8 yıl önce
 • Ozan Güney İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Hakan M. Erzincan Mühendis 8 yıl önce
 • Ayşe Baştaş Afyon Öğrenci 8 yıl önce
 • İlyas Acer Mersin Mühendis 8 yıl önce
 • Hüseyin Ö. İsparta Mühendis 8 yıl önce
 • Sevil G. İstanbul Serbest Meslek 8 yıl önce
 • Esen Akış İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Birgül Erişti İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Aytaç K. İstanbul Bilgisayar 8 yıl önce
 • Serap Akış Muğla Memur 8 yıl önce
 • Zehra Akış İzmir İletişim 8 yıl önce
 • Murat Asım E. İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Ercümen Akış İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Burak İnceoğlu Konya Mühendis 8 yıl önce
 • Özlem A. İzmir Öğrenci 8 yıl önce
 • Hasan Akış Aydın Esnaf 8 yıl önce
 • Ersen Akış İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Recep Tayyip Erdoğan Ankara Yönetici 8 yıl önce
 • Abdil K. Antalya Emekli 8 yıl önce
 • Rabiha Akış Aydın Emekli 8 yıl önce
 • Semra Demir Elazığ Mühendis 8 yıl önce
 • Hüseyin Akış Aydın Emekli 8 yıl önce
 • Nazif Tezel Afyon Mühendis 8 yıl önce
 • Ajda Donat Hatay Bilgisayar 8 yıl önce
 

Görseller

Yasadişi Balik Ticaretine Son ! Belediyeler Ve Mühendisler Göreve