Yasadişi Balik Ticaretine Son ! Belediyeler Ve Mühendisler Göreve

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’ne
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve kendisine bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü “canlı sucul kaynakların sürdürülebilir avcılığı” konusunda uygulamaya koyduğu bütün olumlu politikalara rağmen ülkemizde yasa dışı balık avcılığı ve ticareti neredeyse engellenemez bir şekilde devam etmektedir. Genel Müdürlük, il ve taşra teşkilatlarının insanüstü çaba ve gayretlerine rağmen balıkçı dükkânları, pazar yerleri ve hatta büyük marketler de bile her türden yasa dışı su ürünü pervasız bir şekilde pazarlanmaktadır. Unutulmamalıdır ki, ortak kamu malı olan canlı doğal kaynakların korunması sadece siyasi değil, aynı zamanda insani bir görevdir. Günümüzde bu sorumluluğun yerine getirilebilmesi için en önemli adım yasa dışı avcılığın engellenmesidir. Yasa dışı avcılığın engellenmesi ise ancak yasa dışı balık ticaretinin engellenmesi ile başlayacak bir süreçtir. Ya da başka bir deyişle, yasa dışı balık ticareti engellenmeden yasa dışı avcılığın engellenmesi olası değildir.
Bu nedenle yasa dışı avcılığın engellenmesi konusunda alınacak en acil önlem, yasa dışı balık ticaretinin engellenmesi için hukuki düzenleme ve kurumlar arası görev paylaşımının hayata geçirilmesidir.
Ülkemiz balıkçılık yönetiminin temel yasası olan, 1380 sayılı 22/03/1971 tarihli Su Ürünleri Kanunun Koruma ve Kontrol, başlığı altında bulunan 33. madde ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı teşkilatında ve Bakanlığa bağlı su ürünleri ile ilgili teşekküllerde su ürünlerinin, deniz ve içsuların koruma ve kontrolü ile görevlendirilen personel ile emniyet, jandarma, sahil güvenlik, gümrük ve orman muhafaza teşkilatları mensupları, belediye zabıtası amir ve mensupları, kamu tüzel kişilerine bağlı muhafız, bekçi ve korucular ile emniyet ve jandarma teşkilatının bulunmadığı yerlerde köy muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri bu Kanunla ve bu Kanuna istinaden konulan yasaklardan dolayı, bu Kanun kapsamına giren suçlar hakkında zabıt varakası tutmak, suçta kullanılan istihsal vasıtalarını ve elde edilen su ürünlerini zapt etmek ve bunları 34 üncü madde hükmü saklı kalmak şartı ile adli mercilere teslim etmek; ek madde 3'te yer alan hükümler çerçevesinde idari para cezalarını kesmekle vazifeli ve yetkilidirler. Yasa görüldüğü üzere Belediyeleri kanunun uygulanması konusunda yetkili ve sorumlu kılmıştır.
Yukarıdaki açık hükme rağmen “Belediyelerin Kuruluş ve Görevleri” Hakkındaki Kanun’un sağlıklı yorumlanmadığı gözlemlenmektedir. Oysa en son İç İşleri Bakanlığının 11.04.2007 tarih ve 26490 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinin “Görev, Yetki ve Sorumluluk” ile ilgili Üçüncü Bölüm’ünde yer alan 10. maddenin a/6 bendinin içeriği “Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek” hükmüne amirdir. Yasaların açık hükmüne rağmen belediyelerce 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu’nun kendilerine verdiği yükümlülüğün göz ardı edildiği veya gözden kaçırdıkları bir husus olması dikkat çekmektedir.
Hali hazırda belediyeler bünyesindeki bu mevcut durum, kadro yapısı nedeni ile altından kalkılamayacak bu görevin Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile Bakanlığın il ve taşra teşkilatlarının omuzlarına yıkılmasına neden olmaktadır. Ne var ki bu görev kadro ve lojistik altyapısı nedeni ile Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nün tek başına altından kalkabileceği bir görev değildir. Yasa dışı balık ticaretini engellemek ancak Su Ürünleri Kanunu ile sorumlu ve yetkili kılınan belediyelerin kendilerine öngörülen yükümlülüklerini ifa etmeleri ile mümkün olacaktır.
Bu nedenle 1380 sayılı Su ürünleri Kanunu’nda belediyeleri net bir şekilde görevlendiren hükme karşın uygulamada görülen boşluğun giderilmesi açısından aşağıda imzası bulunan sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar olarak,
İç İşleri Bakanlığının bir genelge ile Belediye zabıta teşkilatlarının Su Ürünleri Kanunu’nun kendilerine yüklediği görev ve sorumlulukları net bir şekilde yerine getirmesinin sağlanmasını;
ayrıca Belediyelerin bu görevleri en verimli şekilde gerçekleştirebilmesi için Veteriner Şube Müdürlükleri bünyesinde bir Su Ürünleri Birimi kurulmasını ve bu birimlerde de en az bir su ürünleri mühendisi istihdam edilmesinin sağlanmasını talep ediyoruz.

 • İmza Formu
 • İmza Listesi
 • Yorumlar
 • İstatistikler
 • İsim Bulunduğu Yer Meslek Tarih
 • Kenan Kedikli İstanbul Diger K. Sahibi
 • Erkan Sülüşoğlu Sakarya İşçi 8 yıl önce
 • Mehmet Ekici İstanbul Serbest Meslek 8 yıl önce
 • Necip O. Antalya Tekniker 8 yıl önce
 • Doğan E. Antalya Emlak 8 yıl önce
 • Uluç B. İstanbul Bilgisayar 8 yıl önce
 • Sahin K. Antalya Turizm 8 yıl önce
 • Ferdi Düzelten İstanbul Doktor 8 yıl önce
 • İlhan H. İstanbul Diger 8 yıl önce
 • Nusret Gülçiçek İstanbul Emekli 8 yıl önce
 • Ali Kömbe Gaziantep - 8 yıl önce
 • Ahmet Danaci İstanbul İletişim 8 yıl önce
 • Serhat İnan İstanbul Basın-Yayın 8 yıl önce
 • Ajlan Durus İzmir Yönetici 8 yıl önce
 • Deniz Özbek İstanbul Danışman 8 yıl önce
 • Cabbar Özçelik Adana Mühendis 8 yıl önce
 • Tamer O. Balıkesir Tekniker 8 yıl önce
 • Serkan Bakır Bursa Öğretmen 8 yıl önce
 • Taner Topcu Bursa Tekstil 8 yıl önce
 • Emrah Kildiran Antalya Mühendis 8 yıl önce
 • Gönül Tuğba İstanbul Öğretmen 8 yıl önce
 • Turhan A. Manisa Tekniker 8 yıl önce
 • Ezgi B. Ankara Mühendis 8 yıl önce
 • Mustafa C. İstanbul Emekli 8 yıl önce
 • Cihat Nayal Kocaeli Emekli 8 yıl önce
 • Onur Öztürk İzmir - 8 yıl önce
 • Rüştü Ö. Mersin Öğretmen 8 yıl önce
 • İsmail Akın Akbaş İstanbul Yönetici 8 yıl önce
 • Coşkun T. Manisa Yönetici 8 yıl önce
 • Mustafa Bilge Ankara Memur 8 yıl önce
 • Osman Ç. İstanbul Emekli 8 yıl önce
 • İsmet Toktamış İzmir Serbest Meslek 8 yıl önce
 • Levend Elmacı İstanbul Diger 8 yıl önce
 • Saffet K. Burdur İşçi 8 yıl önce
 • Berkant Serdar İstanbul İşçi 8 yıl önce
 • Onur S. Antalya Yönetici 8 yıl önce
 • Murat Kayadelen İstanbul Diger 8 yıl önce
 • Sinan B. İstanbul Diş Hekimi 8 yıl önce
 • Fatih Özkalfa İstanbul Emlak 8 yıl önce
 • Erdem Turgut İstanbul Muhasebeci 8 yıl önce
 • Orkun İslamoğlu Antalya Memur 8 yıl önce
 • Bünyamin Kanatli Hatay Bilgisayar 8 yıl önce
 • Haşim Özkamali İzmir Serbest Meslek 8 yıl önce
 • Ruşan S. İstanbul Bilgisayar 8 yıl önce
 • Serkan Çeneli Manisa Yönetici 8 yıl önce
 • Merkoder Mersin Balıklarını Yaşatma Derneği Sinop Öğretim Üyesi 8 yıl önce
 • Mehmet Ergül Sakarya Muhasebeci 8 yıl önce
 • Fatih Türkoğlu Muğla Esnaf 8 yıl önce
 • Hakan A. Samsun Hemşire 8 yıl önce
 • Hikmet G. Çanakkale - 8 yıl önce
 • Güvenç Rüzgar Ordu Muhasebeci 8 yıl önce
 • Ozan Sefer Kurşun Antalya Mühendis 8 yıl önce
 • İsfendiyar T. İstanbul Emekli 8 yıl önce
 • Sabri Y. İstanbul Serbest Meslek 8 yıl önce
 • Tamer Dursun İstanbul İşçi 8 yıl önce
 • Fikret Ahsenböre İstanbul Emekli 8 yıl önce
 • Serhat Özer Giresun Tekniker 8 yıl önce
 • Cenk Altaş Ankara Memur 8 yıl önce
 • Dogan Yildizli İstanbul Esnaf 8 yıl önce
 • Evren Y. İstanbul Yönetici 8 yıl önce
 • Caner A. İstanbul Tekniker 8 yıl önce
 • Ozan Çalişal İstanbul Mimar 8 yıl önce
 • Aytaç A. İstanbul Serbest Meslek 8 yıl önce
 • Ömer G. Hatay Diger 8 yıl önce
 • Tamer O. Antalya Turizm 8 yıl önce
 • Hilmi Hiş İstanbul Doktor 8 yıl önce
 • İrfan Egeli Giresun Emekli 8 yıl önce
 • Seyit Y. İzmir Öğrenci 8 yıl önce
 • Mehmet K. Hatay Mühendis 8 yıl önce
 • Muharrem Yüce İstanbul Kimyager 8 yıl önce
 • Üç K. Sinop Bürokrat 8 yıl önce
 • Cemil Murat Şipal Ankara - 8 yıl önce
 • Behnan Ulas İstanbul Sanatçı 8 yıl önce
 • Salih Altun İstanbul Öğrenci 8 yıl önce
 • Ayşe Seven İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Niyazi Altun Amasya Mühendis 8 yıl önce
 • Mahir Ersin İstanbul - 8 yıl önce
 • Burak O. Sinop - 8 yıl önce
 • Nuran Ulutaş İstanbul Ekonomist 8 yıl önce
 • Vehbi Tansu T. Kocaeli Mühendis 8 yıl önce
 • Kenan K. Çorum Mühendis 8 yıl önce
 • Ergi Ö. İstanbul Öğrenci 8 yıl önce
 • Derya Kedikli Özkalfa İstanbul Sanatçı 8 yıl önce
 • Mustafa Gedik Zonguldak Diger 8 yıl önce
 • Ahmet Mollamehmetoğlu Ankara Mühendis 8 yıl önce
 • Hayriye Savaşçıoğlu İstanbul Basın-Yayın 8 yıl önce
 • Talip G. İstanbul - 8 yıl önce
 • Çağrı A. Sinop Öğrenci 8 yıl önce
 • Sadık G. İstanbul Basın-Yayın 8 yıl önce
 • Samet Karaca Edirne Bankacılık-Sigorta 8 yıl önce
 • Muharrem Y. İstanbul Kimyager 8 yıl önce
 • Mesut E. İzmir Serbest Meslek 8 yıl önce
 • Yalçın Turna İstanbul Emekli 8 yıl önce
 • Sedat E. İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Işılay Melis Işık İstanbul Öğrenci 8 yıl önce
 • Sinan Çalğin Tunceli Mühendis 8 yıl önce
 • Necdet Köroğlu İstanbul Diger 8 yıl önce
 • Levent A. İstanbul Diger 8 yıl önce
 • Ezgi Kubilay Ankara Öğrenci 8 yıl önce
 • Mehmet Ferda B. İstanbul Basın-Yayın 8 yıl önce
 • Nuri K. İstanbul Serbest Meslek 8 yıl önce
 

Görseller

Yasadişi Balik Ticaretine Son ! Belediyeler Ve Mühendisler Göreve