Yasadişi Balik Ticaretine Son ! Belediyeler Ve Mühendisler Göreve

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’ne
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve kendisine bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü “canlı sucul kaynakların sürdürülebilir avcılığı” konusunda uygulamaya koyduğu bütün olumlu politikalara rağmen ülkemizde yasa dışı balık avcılığı ve ticareti neredeyse engellenemez bir şekilde devam etmektedir. Genel Müdürlük, il ve taşra teşkilatlarının insanüstü çaba ve gayretlerine rağmen balıkçı dükkânları, pazar yerleri ve hatta büyük marketler de bile her türden yasa dışı su ürünü pervasız bir şekilde pazarlanmaktadır. Unutulmamalıdır ki, ortak kamu malı olan canlı doğal kaynakların korunması sadece siyasi değil, aynı zamanda insani bir görevdir. Günümüzde bu sorumluluğun yerine getirilebilmesi için en önemli adım yasa dışı avcılığın engellenmesidir. Yasa dışı avcılığın engellenmesi ise ancak yasa dışı balık ticaretinin engellenmesi ile başlayacak bir süreçtir. Ya da başka bir deyişle, yasa dışı balık ticareti engellenmeden yasa dışı avcılığın engellenmesi olası değildir.
Bu nedenle yasa dışı avcılığın engellenmesi konusunda alınacak en acil önlem, yasa dışı balık ticaretinin engellenmesi için hukuki düzenleme ve kurumlar arası görev paylaşımının hayata geçirilmesidir.
Ülkemiz balıkçılık yönetiminin temel yasası olan, 1380 sayılı 22/03/1971 tarihli Su Ürünleri Kanunun Koruma ve Kontrol, başlığı altında bulunan 33. madde ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı teşkilatında ve Bakanlığa bağlı su ürünleri ile ilgili teşekküllerde su ürünlerinin, deniz ve içsuların koruma ve kontrolü ile görevlendirilen personel ile emniyet, jandarma, sahil güvenlik, gümrük ve orman muhafaza teşkilatları mensupları, belediye zabıtası amir ve mensupları, kamu tüzel kişilerine bağlı muhafız, bekçi ve korucular ile emniyet ve jandarma teşkilatının bulunmadığı yerlerde köy muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri bu Kanunla ve bu Kanuna istinaden konulan yasaklardan dolayı, bu Kanun kapsamına giren suçlar hakkında zabıt varakası tutmak, suçta kullanılan istihsal vasıtalarını ve elde edilen su ürünlerini zapt etmek ve bunları 34 üncü madde hükmü saklı kalmak şartı ile adli mercilere teslim etmek; ek madde 3'te yer alan hükümler çerçevesinde idari para cezalarını kesmekle vazifeli ve yetkilidirler. Yasa görüldüğü üzere Belediyeleri kanunun uygulanması konusunda yetkili ve sorumlu kılmıştır.
Yukarıdaki açık hükme rağmen “Belediyelerin Kuruluş ve Görevleri” Hakkındaki Kanun’un sağlıklı yorumlanmadığı gözlemlenmektedir. Oysa en son İç İşleri Bakanlığının 11.04.2007 tarih ve 26490 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinin “Görev, Yetki ve Sorumluluk” ile ilgili Üçüncü Bölüm’ünde yer alan 10. maddenin a/6 bendinin içeriği “Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek” hükmüne amirdir. Yasaların açık hükmüne rağmen belediyelerce 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu’nun kendilerine verdiği yükümlülüğün göz ardı edildiği veya gözden kaçırdıkları bir husus olması dikkat çekmektedir.
Hali hazırda belediyeler bünyesindeki bu mevcut durum, kadro yapısı nedeni ile altından kalkılamayacak bu görevin Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile Bakanlığın il ve taşra teşkilatlarının omuzlarına yıkılmasına neden olmaktadır. Ne var ki bu görev kadro ve lojistik altyapısı nedeni ile Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nün tek başına altından kalkabileceği bir görev değildir. Yasa dışı balık ticaretini engellemek ancak Su Ürünleri Kanunu ile sorumlu ve yetkili kılınan belediyelerin kendilerine öngörülen yükümlülüklerini ifa etmeleri ile mümkün olacaktır.
Bu nedenle 1380 sayılı Su ürünleri Kanunu’nda belediyeleri net bir şekilde görevlendiren hükme karşın uygulamada görülen boşluğun giderilmesi açısından aşağıda imzası bulunan sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar olarak,
İç İşleri Bakanlığının bir genelge ile Belediye zabıta teşkilatlarının Su Ürünleri Kanunu’nun kendilerine yüklediği görev ve sorumlulukları net bir şekilde yerine getirmesinin sağlanmasını;
ayrıca Belediyelerin bu görevleri en verimli şekilde gerçekleştirebilmesi için Veteriner Şube Müdürlükleri bünyesinde bir Su Ürünleri Birimi kurulmasını ve bu birimlerde de en az bir su ürünleri mühendisi istihdam edilmesinin sağlanmasını talep ediyoruz.

 • İmza Formu
 • İmza Listesi
 • Yorumlar
 • İstatistikler
 • İsim Bulunduğu Yer Meslek Tarih
 • Kenan Kedikli İstanbul Diger K. Sahibi
 • Ercan Kale İzmir Tekniker 8 yıl önce
 • Ahmet Koçak Ankara Memur 8 yıl önce
 • Hüseyin Ç. Çanakkale Mühendis 8 yıl önce
 • Kenan Sancak İstanbul - 8 yıl önce
 • Ahmet Mutlu İstanbul Tekstil 8 yıl önce
 • Türkay D. İstanbul Muhasebeci 8 yıl önce
 • Erdal B. İstanbul Doktor 8 yıl önce
 • Ayhan Güler Bursa Diger 8 yıl önce
 • Selman Ceylan İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Emre S. İstanbul İşçi 8 yıl önce
 • Serdar Kaya İstanbul Diger 8 yıl önce
 • Onurhan Ateş İzmir Tekniker 8 yıl önce
 • Mehmet Tevfik Bazarbaşi Tekirdağ Muhasebeci 8 yıl önce
 • Vahdet Ünal İzmir Öğretim Üyesi 8 yıl önce
 • Talip Yeşiltepe İstanbul Serbest Meslek 8 yıl önce
 • Turgut Oğuzhan Erdemir Adana Mühendis 8 yıl önce
 • Umut T. Adana Öğretmen 8 yıl önce
 • Serkan Guzhan İzmir Mühendis 8 yıl önce
 • Naz Kayadelen Kocaeli Diger 8 yıl önce
 • Kağan Tezer İstanbul - 8 yıl önce
 • Armağan Aygün Antalya Emlak 8 yıl önce
 • Levent S. İstanbul İşçi 8 yıl önce
 • Gürkan A. Tekirdağ Biyolog 8 yıl önce
 • Osman Denksoy Eskişehir Emekli 8 yıl önce
 • Endercan Topuz İzmir Emekli 8 yıl önce
 • Yılmaz Arı İzmir Mühendis 8 yıl önce
 • Oğulcan G. İzmir Öğrenci 8 yıl önce
 • Evin Bayer İstanbul İç Mimar 8 yıl önce
 • Mehmet Murat Vardar İzmir Emekli 8 yıl önce
 • Tan Morgül İstanbul Basın-Yayın 8 yıl önce
 • Fatih Yazıcıoğlu İzmir Serbest Meslek 8 yıl önce
 • Samet Yiğitoğlu Bursa Serbest Meslek 8 yıl önce
 • Elçin Güner Tekirdağ Tekniker 8 yıl önce
 • Gökhan Yılmaz İstanbul Emekli 8 yıl önce
 • Hüseyin Gürkan Kocaeli Tekniker 8 yıl önce
 • Özkan Y. Eskişehir Mühendis 8 yıl önce
 • Yeşil Gündem İstanbul Sosyolog 8 yıl önce
 • Oğuzhan G. Balıkesir Memur 8 yıl önce
 • Huseyin Alp Arslan İstanbul Esnaf 8 yıl önce
 • Recep A. İstanbul Yönetici 8 yıl önce
 • Mehmet Küçük İstanbul Bilgisayar 8 yıl önce
 • Gönül Azizoğlu Kastamonu Ev Hanımı 8 yıl önce
 • İsmail Cankut Samsun Öğrenci 8 yıl önce
 • Aydın Alagöz Ankara Muhasebeci 8 yıl önce
 • Yasin Keskindağ İzmir Eczacı 8 yıl önce
 • Aziz Gür İzmir Danışman 8 yıl önce
 • Fatih Örnek İstanbul Tekniker 8 yıl önce
 • Nurcan Y. İzmir Diger 8 yıl önce
 • Fahrettin Sayar İstanbul Diger 8 yıl önce
 • Mehmet Ağca İstanbul Serbest Meslek 8 yıl önce
 • Nükhet T. İstanbul - 8 yıl önce
 • Ferhat Şingar İzmir Turizm 8 yıl önce
 • Beril Yilmaz Balıkesir Mühendis 8 yıl önce
 • Filiz Ce Kocaeli Öğrenci 8 yıl önce
 • Yasin Özkan İzmir Diger 8 yıl önce
 • Özgür S. İstanbul Bilgisayar 8 yıl önce
 • Faik Erdem Güner Yalova Serbest Meslek 8 yıl önce
 • İsmail E. İzmir Polis 8 yıl önce
 • Onur Menevşeoğlu Malatya Mühendis 8 yıl önce
 • Cevat T. Aydın Emekli 8 yıl önce
 • Alim Hakan İ. Antalya Diger 8 yıl önce
 • Seçkin Bozdemir İstanbul Öğretmen 8 yıl önce
 • Eser Ü. İzmir Tekniker 8 yıl önce
 • Recep Çelik İstanbul - 8 yıl önce
 • Cengiz Doluca İstanbul - 8 yıl önce
 • Cihan Çinar Balıkesir Sanatçı 8 yıl önce
 • Süleyman Pakman Balıkesir Serbest Meslek 8 yıl önce
 • Ayhan Tokdemir İzmir Mühendis 8 yıl önce
 • Mustafa Cankaya İzmir Mühendis 8 yıl önce
 • Kutluğ Atınç Tunç Düzce Diş Hekimi 8 yıl önce
 • Ersun Büyükgöze İstanbul Diger 8 yıl önce
 • Serdar B. Samsun Bankacılık-Sigorta 8 yıl önce
 • İsa Erdem Kocaeli Yönetici 8 yıl önce
 • İsmail Bahadır Koç Hatay Bilgisayar 8 yıl önce
 • Alirıza Kapısız İstanbul Serbest Meslek 8 yıl önce
 • Mesut Hotin Kırklareli Tekniker 8 yıl önce
 • Murat T. İstanbul İşçi 8 yıl önce
 • Alkan Keflioğlu İstanbul Serbest Meslek 8 yıl önce
 • Serdar Özdil Bursa Sanayici 8 yıl önce
 • Hakan Özalp İzmir Memur 8 yıl önce
 • Mehmet Mutlu İzmir Esnaf 8 yıl önce
 • Burak Ü. İstanbul Öğrenci 8 yıl önce
 • Şener Bandirma İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Sabi K. Afyon Mühendis 8 yıl önce
 • Hüseyin Kapçık Antalya Turizm 8 yıl önce
 • Çağatay Kemal Kurnuç İzmir Eczacı 8 yıl önce
 • Melih C. İstanbul Öğrenci 8 yıl önce
 • Ercan Yılmaz Ordu Öğretmen 8 yıl önce
 • Serdar Şahin İzmir - 8 yıl önce
 • Gizem T. Sivas Mühendis 8 yıl önce
 • Necip Ümit Türkmen Muğla Mühendis 8 yıl önce
 • Sait B. Ankara - 8 yıl önce
 • Nihal D. İstanbul Memur 8 yıl önce
 • Ozan Özyüksel İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Burcu T. Adana Mühendis 8 yıl önce
 • Ayşenur Çömlekci Manisa Öğrenci 8 yıl önce
 • Cavide Ü. Adana Ev Hanımı 8 yıl önce
 • Taylan D. Ardahan Basın-Yayın 8 yıl önce
 • Deniz Gür Adana Mühendis 8 yıl önce
 • Kadri B. Eskişehir - 8 yıl önce
 

Görseller

Yasadişi Balik Ticaretine Son ! Belediyeler Ve Mühendisler Göreve