Yasadişi Balik Ticaretine Son ! Belediyeler Ve Mühendisler Göreve

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’ne
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve kendisine bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü “canlı sucul kaynakların sürdürülebilir avcılığı” konusunda uygulamaya koyduğu bütün olumlu politikalara rağmen ülkemizde yasa dışı balık avcılığı ve ticareti neredeyse engellenemez bir şekilde devam etmektedir. Genel Müdürlük, il ve taşra teşkilatlarının insanüstü çaba ve gayretlerine rağmen balıkçı dükkânları, pazar yerleri ve hatta büyük marketler de bile her türden yasa dışı su ürünü pervasız bir şekilde pazarlanmaktadır. Unutulmamalıdır ki, ortak kamu malı olan canlı doğal kaynakların korunması sadece siyasi değil, aynı zamanda insani bir görevdir. Günümüzde bu sorumluluğun yerine getirilebilmesi için en önemli adım yasa dışı avcılığın engellenmesidir. Yasa dışı avcılığın engellenmesi ise ancak yasa dışı balık ticaretinin engellenmesi ile başlayacak bir süreçtir. Ya da başka bir deyişle, yasa dışı balık ticareti engellenmeden yasa dışı avcılığın engellenmesi olası değildir.
Bu nedenle yasa dışı avcılığın engellenmesi konusunda alınacak en acil önlem, yasa dışı balık ticaretinin engellenmesi için hukuki düzenleme ve kurumlar arası görev paylaşımının hayata geçirilmesidir.
Ülkemiz balıkçılık yönetiminin temel yasası olan, 1380 sayılı 22/03/1971 tarihli Su Ürünleri Kanunun Koruma ve Kontrol, başlığı altında bulunan 33. madde ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı teşkilatında ve Bakanlığa bağlı su ürünleri ile ilgili teşekküllerde su ürünlerinin, deniz ve içsuların koruma ve kontrolü ile görevlendirilen personel ile emniyet, jandarma, sahil güvenlik, gümrük ve orman muhafaza teşkilatları mensupları, belediye zabıtası amir ve mensupları, kamu tüzel kişilerine bağlı muhafız, bekçi ve korucular ile emniyet ve jandarma teşkilatının bulunmadığı yerlerde köy muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri bu Kanunla ve bu Kanuna istinaden konulan yasaklardan dolayı, bu Kanun kapsamına giren suçlar hakkında zabıt varakası tutmak, suçta kullanılan istihsal vasıtalarını ve elde edilen su ürünlerini zapt etmek ve bunları 34 üncü madde hükmü saklı kalmak şartı ile adli mercilere teslim etmek; ek madde 3'te yer alan hükümler çerçevesinde idari para cezalarını kesmekle vazifeli ve yetkilidirler. Yasa görüldüğü üzere Belediyeleri kanunun uygulanması konusunda yetkili ve sorumlu kılmıştır.
Yukarıdaki açık hükme rağmen “Belediyelerin Kuruluş ve Görevleri” Hakkındaki Kanun’un sağlıklı yorumlanmadığı gözlemlenmektedir. Oysa en son İç İşleri Bakanlığının 11.04.2007 tarih ve 26490 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinin “Görev, Yetki ve Sorumluluk” ile ilgili Üçüncü Bölüm’ünde yer alan 10. maddenin a/6 bendinin içeriği “Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek” hükmüne amirdir. Yasaların açık hükmüne rağmen belediyelerce 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu’nun kendilerine verdiği yükümlülüğün göz ardı edildiği veya gözden kaçırdıkları bir husus olması dikkat çekmektedir.
Hali hazırda belediyeler bünyesindeki bu mevcut durum, kadro yapısı nedeni ile altından kalkılamayacak bu görevin Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile Bakanlığın il ve taşra teşkilatlarının omuzlarına yıkılmasına neden olmaktadır. Ne var ki bu görev kadro ve lojistik altyapısı nedeni ile Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nün tek başına altından kalkabileceği bir görev değildir. Yasa dışı balık ticaretini engellemek ancak Su Ürünleri Kanunu ile sorumlu ve yetkili kılınan belediyelerin kendilerine öngörülen yükümlülüklerini ifa etmeleri ile mümkün olacaktır.
Bu nedenle 1380 sayılı Su ürünleri Kanunu’nda belediyeleri net bir şekilde görevlendiren hükme karşın uygulamada görülen boşluğun giderilmesi açısından aşağıda imzası bulunan sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar olarak,
İç İşleri Bakanlığının bir genelge ile Belediye zabıta teşkilatlarının Su Ürünleri Kanunu’nun kendilerine yüklediği görev ve sorumlulukları net bir şekilde yerine getirmesinin sağlanmasını;
ayrıca Belediyelerin bu görevleri en verimli şekilde gerçekleştirebilmesi için Veteriner Şube Müdürlükleri bünyesinde bir Su Ürünleri Birimi kurulmasını ve bu birimlerde de en az bir su ürünleri mühendisi istihdam edilmesinin sağlanmasını talep ediyoruz.

 • İmza Formu
 • İmza Listesi
 • Yorumlar
 • İstatistikler
 • İsim Bulunduğu Yer Meslek Tarih
 • Kenan Kedikli İstanbul Diger K. Sahibi
 • Yavuz Selim S. Ankara Mühendis 8 yıl önce
 • Abdullah Dinar Sakarya Mühendis 8 yıl önce
 • Selahattin Kaya Samsun Muhasebeci 8 yıl önce
 • Hatice Bediz Şen Sinop Tekniker 8 yıl önce
 • Kazım Gezer Sinop Öğrenci 8 yıl önce
 • Murat Yaren Antalya Turizm 8 yıl önce
 • Ali İçten Balıkesir Mühendis 8 yıl önce
 • Mustafa Kurt Muğla Turizm 8 yıl önce
 • Erdoğan Yapıcı İstanbul Serbest Meslek 8 yıl önce
 • Osman Çelebi Mersin Mühendis 8 yıl önce
 • Sinan G. Sakarya Muhasebeci 8 yıl önce
 • Osman Efe Ekin Çanakkale Tekniker 8 yıl önce
 • Eren Kulalı Bursa Mühendis 8 yıl önce
 • Orçin U. İzmir Öğretim Elemanı 8 yıl önce
 • Tarık Ersal Ankara Memur 8 yıl önce
 • Kazım Şayık Kocaeli Mühendis 8 yıl önce
 • Serkan Süha İzmir Tekniker 8 yıl önce
 • İlyas Acer Mersin Mühendis 8 yıl önce
 • Serkan Akdemir İstanbul Esnaf 8 yıl önce
 • Müslüm K. İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Atilla Tanatar İstanbul Yönetici 8 yıl önce
 • Kamil Y. Kahramanmaraş Mühendis 8 yıl önce
 • İsmail Hakkı Duran İzmir Emekli 8 yıl önce
 • Öner Gülbahar Mersin Mühendis 8 yıl önce
 • Yaman Akin İstanbul Emekli 8 yıl önce
 • Erman Ayaydın İzmir Öğrenci 8 yıl önce
 • Erdem Akçay Giresun Öğrenci 8 yıl önce
 • Yunus Emre A. Erzincan Öğrenci 8 yıl önce
 • Nadir Türker İstanbul Tekniker 8 yıl önce
 • Mehmet Nuri Gözen İzmir Emekli 8 yıl önce
 • Ahmet Anıl Cergibozan Muğla Mühendis 8 yıl önce
 • Mustafa K. Antalya Mühendis 8 yıl önce
 • Kazım İ. Balıkesir Memur 8 yıl önce
 • Murat Seyithaliloğlu İstanbul Tekstil 8 yıl önce
 • Emel Demir Konya Mühendis 8 yıl önce
 • Neslihan Güngör İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Fatih Özgütürk İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Selim Öner Yurtdışı - 8 yıl önce
 • Emrah Özyurt Bolu Öğrenci 8 yıl önce
 • Alpay G. İzmir Ekonomist 8 yıl önce
 • İsmail Yaman Balıkesir Esnaf 8 yıl önce
 • Kaan B. Elazığ Mühendis 8 yıl önce
 • Nihat Ö. İzmir Öğretmen 8 yıl önce
 • Mehmet S. İsparta İşçi 8 yıl önce
 • Gönül B. Mersin Mühendis 8 yıl önce
 • Murat K. İstanbul Doktor 8 yıl önce
 • Erkin D. Bolu Öğretmen 8 yıl önce
 • Özgür Yılmaz Tekirdağ Arkeolog 8 yıl önce
 • Mehmet Çuhadar Muğla Mühendis 8 yıl önce
 • Mehmet Ç Muğla Mühendis 8 yıl önce
 • Mine B. İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Gökhan E. Ankara Mühendis 8 yıl önce
 • Cumhur K. Antalya Diger 8 yıl önce
 • Nadir Mutlu İstanbul Diger 8 yıl önce
 • Mustafa Yeşilsu İzmir Emekli 8 yıl önce
 • Ahu B. İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Sercan E. İzmir Mühendis 8 yıl önce
 • Gürhun Güngör İzmir Tekniker 8 yıl önce
 • Hacer İ. İzmir Mühendis 8 yıl önce
 • Fatih Turan Ankara Mühendis 8 yıl önce
 • Yusuf B. Adana Öğretmen 8 yıl önce
 • Gamze Genç İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Alev K. İzmir Mühendis 8 yıl önce
 • Emre Fucu İstanbul Diger 8 yıl önce
 • Mustafa Çelik Bilecik Tekniker 8 yıl önce
 • Onursal Ö. Samsun Mühendis 8 yıl önce
 • Fahri Özcan Metiner Tekirdağ Diger 8 yıl önce
 • İsmail Yazar İstanbul Sanayici 8 yıl önce
 • Selehaddin Öpçün Bursa Memur 8 yıl önce
 • Emrah E. İstanbul İşsiz 8 yıl önce
 • Deniz Geren Bayburt Emlak 8 yıl önce
 • Yücel Yiğit Bursa Esnaf 8 yıl önce
 • Emre A. İstanbul Esnaf 8 yıl önce
 • Selin Ş. Adana Öğrenci 8 yıl önce
 • Yakup K. İstanbul Serbest Meslek 8 yıl önce
 • Mümin Hacimusalar Ankara Mühendis 8 yıl önce
 • Cüneyt Akay İzmir Emekli 8 yıl önce
 • Refik İngiz İstanbul Yönetici 8 yıl önce
 • Mehmet T. İzmir Asker 8 yıl önce
 • Yasemin S. Bursa Öğrenci 8 yıl önce
 • Tahir Topcu Kırklareli Diger 8 yıl önce
 • Burhan Alkan Balıkesir Tekniker 8 yıl önce
 • Ali Haydar Aşkin Antalya Mühendis 8 yıl önce
 • Hilal Coşkuner İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Mikail Dağlar İzmir Öğretmen 8 yıl önce
 • Ferhat D. İstanbul Memur 8 yıl önce
 • Abbas Sarıgül Zonguldak Diger 8 yıl önce
 • Serkan Doğan Sakarya - 8 yıl önce
 • Şenol Özkan Bursa Diger 8 yıl önce
 • Recep Kocatürk Ordu Muhasebeci 8 yıl önce
 • Selim Ş. Ankara Öğrenci 8 yıl önce
 • Mehmet Çalışkan İstanbul - 8 yıl önce
 • Bumin Değirmenci İsparta Doktor 8 yıl önce
 • Ömer Özel Çanakkale Bilgisayar 8 yıl önce
 • Tufan Çalım Kastamonu Emekli 8 yıl önce
 • Banu Dökmecibaşı İstanbul - 8 yıl önce
 • Mustafa Kahraman İstanbul Esnaf 8 yıl önce
 • Zafer Tolgahan Arslanhan Antalya Turizm 8 yıl önce
 • Tuncay Demircan Sinop Mühendis 8 yıl önce
 • Oktay Fakir İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 

Görseller

Yasadişi Balik Ticaretine Son ! Belediyeler Ve Mühendisler Göreve