Yasadişi Balik Ticaretine Son ! Belediyeler Ve Mühendisler Göreve

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’ne
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve kendisine bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü “canlı sucul kaynakların sürdürülebilir avcılığı” konusunda uygulamaya koyduğu bütün olumlu politikalara rağmen ülkemizde yasa dışı balık avcılığı ve ticareti neredeyse engellenemez bir şekilde devam etmektedir. Genel Müdürlük, il ve taşra teşkilatlarının insanüstü çaba ve gayretlerine rağmen balıkçı dükkânları, pazar yerleri ve hatta büyük marketler de bile her türden yasa dışı su ürünü pervasız bir şekilde pazarlanmaktadır. Unutulmamalıdır ki, ortak kamu malı olan canlı doğal kaynakların korunması sadece siyasi değil, aynı zamanda insani bir görevdir. Günümüzde bu sorumluluğun yerine getirilebilmesi için en önemli adım yasa dışı avcılığın engellenmesidir. Yasa dışı avcılığın engellenmesi ise ancak yasa dışı balık ticaretinin engellenmesi ile başlayacak bir süreçtir. Ya da başka bir deyişle, yasa dışı balık ticareti engellenmeden yasa dışı avcılığın engellenmesi olası değildir.
Bu nedenle yasa dışı avcılığın engellenmesi konusunda alınacak en acil önlem, yasa dışı balık ticaretinin engellenmesi için hukuki düzenleme ve kurumlar arası görev paylaşımının hayata geçirilmesidir.
Ülkemiz balıkçılık yönetiminin temel yasası olan, 1380 sayılı 22/03/1971 tarihli Su Ürünleri Kanunun Koruma ve Kontrol, başlığı altında bulunan 33. madde ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı teşkilatında ve Bakanlığa bağlı su ürünleri ile ilgili teşekküllerde su ürünlerinin, deniz ve içsuların koruma ve kontrolü ile görevlendirilen personel ile emniyet, jandarma, sahil güvenlik, gümrük ve orman muhafaza teşkilatları mensupları, belediye zabıtası amir ve mensupları, kamu tüzel kişilerine bağlı muhafız, bekçi ve korucular ile emniyet ve jandarma teşkilatının bulunmadığı yerlerde köy muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri bu Kanunla ve bu Kanuna istinaden konulan yasaklardan dolayı, bu Kanun kapsamına giren suçlar hakkında zabıt varakası tutmak, suçta kullanılan istihsal vasıtalarını ve elde edilen su ürünlerini zapt etmek ve bunları 34 üncü madde hükmü saklı kalmak şartı ile adli mercilere teslim etmek; ek madde 3'te yer alan hükümler çerçevesinde idari para cezalarını kesmekle vazifeli ve yetkilidirler. Yasa görüldüğü üzere Belediyeleri kanunun uygulanması konusunda yetkili ve sorumlu kılmıştır.
Yukarıdaki açık hükme rağmen “Belediyelerin Kuruluş ve Görevleri” Hakkındaki Kanun’un sağlıklı yorumlanmadığı gözlemlenmektedir. Oysa en son İç İşleri Bakanlığının 11.04.2007 tarih ve 26490 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinin “Görev, Yetki ve Sorumluluk” ile ilgili Üçüncü Bölüm’ünde yer alan 10. maddenin a/6 bendinin içeriği “Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek” hükmüne amirdir. Yasaların açık hükmüne rağmen belediyelerce 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu’nun kendilerine verdiği yükümlülüğün göz ardı edildiği veya gözden kaçırdıkları bir husus olması dikkat çekmektedir.
Hali hazırda belediyeler bünyesindeki bu mevcut durum, kadro yapısı nedeni ile altından kalkılamayacak bu görevin Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile Bakanlığın il ve taşra teşkilatlarının omuzlarına yıkılmasına neden olmaktadır. Ne var ki bu görev kadro ve lojistik altyapısı nedeni ile Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nün tek başına altından kalkabileceği bir görev değildir. Yasa dışı balık ticaretini engellemek ancak Su Ürünleri Kanunu ile sorumlu ve yetkili kılınan belediyelerin kendilerine öngörülen yükümlülüklerini ifa etmeleri ile mümkün olacaktır.
Bu nedenle 1380 sayılı Su ürünleri Kanunu’nda belediyeleri net bir şekilde görevlendiren hükme karşın uygulamada görülen boşluğun giderilmesi açısından aşağıda imzası bulunan sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar olarak,
İç İşleri Bakanlığının bir genelge ile Belediye zabıta teşkilatlarının Su Ürünleri Kanunu’nun kendilerine yüklediği görev ve sorumlulukları net bir şekilde yerine getirmesinin sağlanmasını;
ayrıca Belediyelerin bu görevleri en verimli şekilde gerçekleştirebilmesi için Veteriner Şube Müdürlükleri bünyesinde bir Su Ürünleri Birimi kurulmasını ve bu birimlerde de en az bir su ürünleri mühendisi istihdam edilmesinin sağlanmasını talep ediyoruz.

 • İmza Formu
 • İmza Listesi
 • Yorumlar
 • İstatistikler
 • İsim Bulunduğu Yer Meslek Tarih
 • Kenan Kedikli İstanbul Diger K. Sahibi
 • Saliha Erdemir Adana Ev Hanımı 7 yıl önce
 • Efe Yağız Köse Ankara Öğrenci 7 yıl önce
 • Esen D. İzmir Öğrenci 7 yıl önce
 • Merve A. İzmir - 7 yıl önce
 • İlker Ertürk İstanbul Mühendis 7 yıl önce
 • Batuhan Uğurel İzmir Öğrenci 7 yıl önce
 • Eren Dönmez İzmir Öğrenci 7 yıl önce
 • Günerman K. Bursa Öğrenci 7 yıl önce
 • Betül Gökalp Çanakkale Mühendis 7 yıl önce
 • Emine M. İstanbul Ev Hanımı 7 yıl önce
 • Eda E. Ağrı Mühendis 7 yıl önce
 • Nuray G. İzmir Emekli 7 yıl önce
 • Gülsüm Ç. Adana Ev Hanımı 7 yıl önce
 • Emre E. İstanbul Memur 7 yıl önce
 • Serhan Türk Muğla Mühendis 7 yıl önce
 • Gülşah Akyıldız Rize Mühendis 7 yıl önce
 • Erhan Doğan İstanbul Diger 7 yıl önce
 • Emrah Coşkuner İstanbul Kimyager 7 yıl önce
 • Güven A. Samsun Memur 7 yıl önce
 • Ceyhun Boz İstanbul Mühendis 7 yıl önce
 • Osman B. Samsun Memur 7 yıl önce
 • Abdurrahman Kaya Adana Öğrenci 7 yıl önce
 • Azizcan Şekercan Ankara Serbest Meslek 7 yıl önce
 • Ömer Akşahin Samsun Bankacılık-Sigorta 7 yıl önce
 • Kamil A. Samsun Tekniker 7 yıl önce
 • Kenan A. Adana - 7 yıl önce
 • Behcet Gundogdu Konya Serbest Meslek 7 yıl önce
 • Görkem Türker İstanbul Öğrenci 7 yıl önce
 • Poyraz E. Diyarbakır Diger 7 yıl önce
 • Çağlar E. Balıkesir Mühendis 7 yıl önce
 • Levent B. Samsun Tekniker 7 yıl önce
 • Nihal E. İstanbul Ev Hanımı 7 yıl önce
 • Abdullah A. İğdır Mühendis 7 yıl önce
 • Fevzi Ç. Rize Emlak 7 yıl önce
 • Oya Ş. Bursa Mühendis 7 yıl önce
 • Arif Alkan Hatay Mühendis 7 yıl önce
 • Vedat Tan Gümüşhane Mühendis 7 yıl önce
 • Osman Zeki Kulaber Rize Mühendis 7 yıl önce
 • Adem Demir Samsun Esnaf 7 yıl önce
 • Seydi Akçay Afyon İşsiz 7 yıl önce
 • Osman Bayrak Samsun İşsiz 7 yıl önce
 • Turgay Demir Adana Mühendis 7 yıl önce
 • İbrahim Erdemir Adana Memur 7 yıl önce
 • Ergin E. Mersin Kimyager 7 yıl önce
 • İsmail Ç. Balıkesir Serbest Meslek 7 yıl önce
 • Barış G. İzmir Diger 7 yıl önce
 • Ceyhun G. İstanbul Mühendis 7 yıl önce
 • Ayca Kandemir Ankara Diger 7 yıl önce
 • Alp O. Samsun Veteriner 7 yıl önce
 • Engin Erüner Manisa Öğrenci 7 yıl önce
 • Ali K. Bolu Mühendis 7 yıl önce
 • Köksal U. İstanbul Esnaf 7 yıl önce
 • Bekir Y. Samsun İşçi 7 yıl önce
 • Göktuğ Y. Ankara Mühendis 7 yıl önce
 • Ayşe G. Bayburt Mühendis 7 yıl önce
 • Hilal Coşkuner İstanbul Mühendis 7 yıl önce
 • Emim K. Tokat Mühendis 7 yıl önce
 • Hakan S. Ankara Mühendis 7 yıl önce
 • Züleyha Ç. Balıkesir Ev Hanımı 7 yıl önce
 • İbrahim Devecioğlu İstanbul İşçi 7 yıl önce
 • Akif Özeren Sinop Mühendis 7 yıl önce
 • Fikriye K. Diyarbakır Ev Hanımı 7 yıl önce
 • Elif D. Samsun Mühendis 7 yıl önce
 • Funda Ö. Çanakkale Mühendis 7 yıl önce
 • Şerife P. Aydın Doktor 7 yıl önce
 • Salih Erdoğan Adıyaman Serbest Meslek 7 yıl önce
 • Hülya M. İstanbul Öğretmen 7 yıl önce
 • Ekrem Ç. İzmir Serbest Meslek 7 yıl önce
 • Hatice Baş Muş Mühendis 7 yıl önce
 • İsa Yaldız Samsun Emekli 7 yıl önce
 • Serdar Aktaş Muğla Mühendis 7 yıl önce
 • Onur Çoban İzmir Diger 7 yıl önce
 • Sermin Karadaş İstanbul İletişim 7 yıl önce
 • Sinem D. Kocaeli Öğrenci 7 yıl önce
 • Deniz K. İstanbul Ev Hanımı 7 yıl önce
 • Hasan Y. Ankara Mühendis 7 yıl önce
 • Ayla K. Ankara Basın-Yayın 7 yıl önce
 • Elif Ç. İzmir Ev Hanımı 7 yıl önce
 • Kübra T. Afyon Mühendis 7 yıl önce
 • Mehmet K. Diyarbakır Emekli 7 yıl önce
 • Mevlüd Karadeniz Samsun Emekli 7 yıl önce
 • Engin A. Malatya Mühendis 7 yıl önce
 • Hasan Karabacak Trabzon Mühendis 7 yıl önce
 • Saime Ç. İzmir Ev Hanımı 7 yıl önce
 • Mustafa Yaşar Antalya Mühendis 7 yıl önce
 • Sinan K. Çorum Mühendis 7 yıl önce
 • Enver Ç. İzmir Emekli 7 yıl önce
 • Mustafa İ. İzmir Emekli 7 yıl önce
 • İsmet Kantekin Samsun İşçi 7 yıl önce
 • Sinem Kuruca Balıkesir İşsiz 7 yıl önce
 • Derya A. Adıyaman - 7 yıl önce
 • Esra Kahraman Elazığ Öğrenci 7 yıl önce
 • Ahmet Öztürk Sinop Öğrenci 7 yıl önce
 • Seher Akgül Aydın Mühendis 7 yıl önce
 • Erdem Çetin Düzce Mühendis 7 yıl önce
 • Didem K. İstanbul Öğrenci 7 yıl önce
 • Bahar Arslan İzmir Mühendis 7 yıl önce
 • Faruk Ekiz İstanbul İletişim 7 yıl önce
 • Ceren Yavaş Çanakkale Sekreter 7 yıl önce
 • Barış Sarıbaş Çanakkale Otel Çalışanı 7 yıl önce
 

Görseller

Yasadişi Balik Ticaretine Son ! Belediyeler Ve Mühendisler Göreve