Yasadişi Balik Ticaretine Son ! Belediyeler Ve Mühendisler Göreve

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’ne
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve kendisine bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü “canlı sucul kaynakların sürdürülebilir avcılığı” konusunda uygulamaya koyduğu bütün olumlu politikalara rağmen ülkemizde yasa dışı balık avcılığı ve ticareti neredeyse engellenemez bir şekilde devam etmektedir. Genel Müdürlük, il ve taşra teşkilatlarının insanüstü çaba ve gayretlerine rağmen balıkçı dükkânları, pazar yerleri ve hatta büyük marketler de bile her türden yasa dışı su ürünü pervasız bir şekilde pazarlanmaktadır. Unutulmamalıdır ki, ortak kamu malı olan canlı doğal kaynakların korunması sadece siyasi değil, aynı zamanda insani bir görevdir. Günümüzde bu sorumluluğun yerine getirilebilmesi için en önemli adım yasa dışı avcılığın engellenmesidir. Yasa dışı avcılığın engellenmesi ise ancak yasa dışı balık ticaretinin engellenmesi ile başlayacak bir süreçtir. Ya da başka bir deyişle, yasa dışı balık ticareti engellenmeden yasa dışı avcılığın engellenmesi olası değildir.
Bu nedenle yasa dışı avcılığın engellenmesi konusunda alınacak en acil önlem, yasa dışı balık ticaretinin engellenmesi için hukuki düzenleme ve kurumlar arası görev paylaşımının hayata geçirilmesidir.
Ülkemiz balıkçılık yönetiminin temel yasası olan, 1380 sayılı 22/03/1971 tarihli Su Ürünleri Kanunun Koruma ve Kontrol, başlığı altında bulunan 33. madde ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı teşkilatında ve Bakanlığa bağlı su ürünleri ile ilgili teşekküllerde su ürünlerinin, deniz ve içsuların koruma ve kontrolü ile görevlendirilen personel ile emniyet, jandarma, sahil güvenlik, gümrük ve orman muhafaza teşkilatları mensupları, belediye zabıtası amir ve mensupları, kamu tüzel kişilerine bağlı muhafız, bekçi ve korucular ile emniyet ve jandarma teşkilatının bulunmadığı yerlerde köy muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri bu Kanunla ve bu Kanuna istinaden konulan yasaklardan dolayı, bu Kanun kapsamına giren suçlar hakkında zabıt varakası tutmak, suçta kullanılan istihsal vasıtalarını ve elde edilen su ürünlerini zapt etmek ve bunları 34 üncü madde hükmü saklı kalmak şartı ile adli mercilere teslim etmek; ek madde 3'te yer alan hükümler çerçevesinde idari para cezalarını kesmekle vazifeli ve yetkilidirler. Yasa görüldüğü üzere Belediyeleri kanunun uygulanması konusunda yetkili ve sorumlu kılmıştır.
Yukarıdaki açık hükme rağmen “Belediyelerin Kuruluş ve Görevleri” Hakkındaki Kanun’un sağlıklı yorumlanmadığı gözlemlenmektedir. Oysa en son İç İşleri Bakanlığının 11.04.2007 tarih ve 26490 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinin “Görev, Yetki ve Sorumluluk” ile ilgili Üçüncü Bölüm’ünde yer alan 10. maddenin a/6 bendinin içeriği “Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek” hükmüne amirdir. Yasaların açık hükmüne rağmen belediyelerce 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu’nun kendilerine verdiği yükümlülüğün göz ardı edildiği veya gözden kaçırdıkları bir husus olması dikkat çekmektedir.
Hali hazırda belediyeler bünyesindeki bu mevcut durum, kadro yapısı nedeni ile altından kalkılamayacak bu görevin Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile Bakanlığın il ve taşra teşkilatlarının omuzlarına yıkılmasına neden olmaktadır. Ne var ki bu görev kadro ve lojistik altyapısı nedeni ile Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nün tek başına altından kalkabileceği bir görev değildir. Yasa dışı balık ticaretini engellemek ancak Su Ürünleri Kanunu ile sorumlu ve yetkili kılınan belediyelerin kendilerine öngörülen yükümlülüklerini ifa etmeleri ile mümkün olacaktır.
Bu nedenle 1380 sayılı Su ürünleri Kanunu’nda belediyeleri net bir şekilde görevlendiren hükme karşın uygulamada görülen boşluğun giderilmesi açısından aşağıda imzası bulunan sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar olarak,
İç İşleri Bakanlığının bir genelge ile Belediye zabıta teşkilatlarının Su Ürünleri Kanunu’nun kendilerine yüklediği görev ve sorumlulukları net bir şekilde yerine getirmesinin sağlanmasını;
ayrıca Belediyelerin bu görevleri en verimli şekilde gerçekleştirebilmesi için Veteriner Şube Müdürlükleri bünyesinde bir Su Ürünleri Birimi kurulmasını ve bu birimlerde de en az bir su ürünleri mühendisi istihdam edilmesinin sağlanmasını talep ediyoruz.

 • İmza Formu
 • İmza Listesi
 • Yorumlar
 • İstatistikler
 • İsim Bulunduğu Yer Meslek Tarih
 • Kenan Kedikli İstanbul Diger K. Sahibi
 • Sibel Ç. Bursa İşsiz 8 yıl önce
 • Hasan Kurt İzmir Yönetici 8 yıl önce
 • Melda Onur İstanbul İletişim 8 yıl önce
 • Erol Kepenek İstanbul İletişim 8 yıl önce
 • Serkan Köybaşı İstanbul - 8 yıl önce
 • Arif Güven İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Murat Edinsel İzmir Emekli 8 yıl önce
 • Ahmet Murat Olguner Ankara Mühendis 8 yıl önce
 • Osman Bayraktar İstanbul Diger 8 yıl önce
 • Okşan B. İstanbul Turizm 8 yıl önce
 • Doğu E. İzmir Mühendis 8 yıl önce
 • Abdullah Mert Kayalarlı Kayseri Öğretmen 8 yıl önce
 • Atilla Demir Kayseri Memur 8 yıl önce
 • Murat Y. İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Ali Sen İstanbul İşçi 8 yıl önce
 • Taner A. Edirne İşçi 8 yıl önce
 • Nazlı U. Mersin - 8 yıl önce
 • Hüseyin Talha İmğa Sinop Öğrenci 8 yıl önce
 • Deniz P. İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • İbrahim K. Ankara Mühendis 8 yıl önce
 • Levent Ekinci Sinop Öğrenci 8 yıl önce
 • Nurdan Ö. İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Sena Nur Yıldırım Niğde Mühendis 8 yıl önce
 • Okan Bakır Manisa Emekli 8 yıl önce
 • Murat K. Samsun Öğretmen 8 yıl önce
 • Ecem G. Trabzon Öğrenci 8 yıl önce
 • Serkan Korkmaz Bursa Serbest Meslek 8 yıl önce
 • İlyas Demir B. Sinop Mühendis 8 yıl önce
 • Evren K. Elazığ - 8 yıl önce
 • Murat Akkoyun Kayseri Tekniker 8 yıl önce
 • Önder Güdücüler İstanbul Diger 8 yıl önce
 • Nizamettin Arslan Kayseri Diger 8 yıl önce
 • Serkan B. Tekirdağ Mühendis 8 yıl önce
 • Haluk Gedik Ankara Mühendis 8 yıl önce
 • Melek Öztürk Sinop Memur 8 yıl önce
 • Alev K. İzmir Mühendis 8 yıl önce
 • Bilsen G. Aydın Mühendis 8 yıl önce
 • Yunus Emre Akkoyunlu Erzincan Öğrenci 8 yıl önce
 • Ramazan Ağırdaş İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Hidayet Özdemir Sinop Öğrenci 8 yıl önce
 • Basri Kizilay Bursa - 8 yıl önce
 • Gürcan S. İstanbul Serbest Meslek 8 yıl önce
 • Gülay Tekbiyik İstanbul - 8 yıl önce
 • Tuğba D. İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Sabahattin Bora Kocaeli Tekniker 8 yıl önce
 • Onur E. Sinop Bilgisayar 8 yıl önce
 • Muammer Y. İstanbul Muhasebeci 8 yıl önce
 • Özkan D. Adana Mühendis 8 yıl önce
 • Barış U. Tekirdağ Mühendis 8 yıl önce
 • Begüm G. İstanbul Basın-Yayın 8 yıl önce
 • Mert Yilmaz Kocaeli - 8 yıl önce
 • Elif Erdoğan Sinop Mühendis 8 yıl önce
 • Hakan Aydın İzmir İşçi 8 yıl önce
 • Hakan Erdoğan Antalya Öğretmen 8 yıl önce
 • Cuneyt A. İstanbul Esnaf 8 yıl önce
 • Fethiye S. İzmir Diger 8 yıl önce
 • Enes Cangül Sinop Sanatçı 8 yıl önce
 • Can Y. Ankara Ekonomist 8 yıl önce
 • Sinem Y. Ankara Memur 8 yıl önce
 • Ahmet Harun Uzun Sinop Mühendis 8 yıl önce
 • Emrah Ö. Sinop Esnaf 8 yıl önce
 • Rıdvan Akalın İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Mecit H. Adana Öğrenci 8 yıl önce
 • Berkcan K. İstanbul Yönetici 8 yıl önce
 • Mehmet Akif Özdoğan Kayseri Öğrenci 8 yıl önce
 • Kübra Y. İstanbul Muhasebeci 8 yıl önce
 • Müfit Türküstün İzmir Biyolog 8 yıl önce
 • Barış Abay Bursa Öğrenci 8 yıl önce
 • Ruhay Aldık Adana Mühendis 8 yıl önce
 • Okan Özaydın İzmir Öğretim Üyesi 8 yıl önce
 • İsak Rozanes İstanbul Yönetici 8 yıl önce
 • Ercan K. Trabzon Mühendis 8 yıl önce
 • Kemal S. İstanbul Emekli 8 yıl önce
 • Mehmet Fahri Akfirat İstanbul Tekniker 8 yıl önce
 • Ersin Karaismailoğlu Sinop Mühendis 8 yıl önce
 • Kursat S. Ankara Mühendis 8 yıl önce
 • Zerrin Arat Sinop Öğrenci 8 yıl önce
 • Burak Ö. İstanbul Öğrenci 8 yıl önce
 • Halil Ercan Kastamonu - 8 yıl önce
 • Ertuğrul K. Kayseri Öğretmen 8 yıl önce
 • Semih Engin İzmir Öğretim Üyesi 8 yıl önce
 • İsmet Özel İzmir Öğretim Üyesi 8 yıl önce
 • Tolga T. İzmir Öğretim Elemanı 8 yıl önce
 • Dilara Kaya Sinop Mühendis 8 yıl önce
 • Tuna Karpak İzmir İşçi 8 yıl önce
 • Ozan Dağli İstanbul Memur 8 yıl önce
 • Feza Kurutlu İstanbul Emekli 8 yıl önce
 • Timur Topaloğlu Muğla Turizm 8 yıl önce
 • Yusuf Y. Balıkesir Mühendis 8 yıl önce
 • Mustafa Candan Ankara Diger 8 yıl önce
 • Erdem T. İstanbul Muhasebeci 8 yıl önce
 • Özgür Şahin Sinop Hemşire 8 yıl önce
 • Orkun Yılmaz İstanbul Bankacılık-Sigorta 8 yıl önce
 • Hakan D. İstanbul Öğrenci 8 yıl önce
 • Zehra C. İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Sami Çelik Kayseri Bankacılık-Sigorta 8 yıl önce
 • Erdem Koral Akkaya İstanbul Tekniker 8 yıl önce
 • Oktay Kutlu İzmir Emekli 8 yıl önce
 • Basri Özyurt Hatay - 8 yıl önce
 • Gökhan Taşpınar İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 
« Geri1  …  2223242526272829303132  …  34İleri »

Görseller

Yasadişi Balik Ticaretine Son ! Belediyeler Ve Mühendisler Göreve