Yasadişi Balik Ticaretine Son ! Belediyeler Ve Mühendisler Göreve

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’ne
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve kendisine bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü “canlı sucul kaynakların sürdürülebilir avcılığı” konusunda uygulamaya koyduğu bütün olumlu politikalara rağmen ülkemizde yasa dışı balık avcılığı ve ticareti neredeyse engellenemez bir şekilde devam etmektedir. Genel Müdürlük, il ve taşra teşkilatlarının insanüstü çaba ve gayretlerine rağmen balıkçı dükkânları, pazar yerleri ve hatta büyük marketler de bile her türden yasa dışı su ürünü pervasız bir şekilde pazarlanmaktadır. Unutulmamalıdır ki, ortak kamu malı olan canlı doğal kaynakların korunması sadece siyasi değil, aynı zamanda insani bir görevdir. Günümüzde bu sorumluluğun yerine getirilebilmesi için en önemli adım yasa dışı avcılığın engellenmesidir. Yasa dışı avcılığın engellenmesi ise ancak yasa dışı balık ticaretinin engellenmesi ile başlayacak bir süreçtir. Ya da başka bir deyişle, yasa dışı balık ticareti engellenmeden yasa dışı avcılığın engellenmesi olası değildir.
Bu nedenle yasa dışı avcılığın engellenmesi konusunda alınacak en acil önlem, yasa dışı balık ticaretinin engellenmesi için hukuki düzenleme ve kurumlar arası görev paylaşımının hayata geçirilmesidir.
Ülkemiz balıkçılık yönetiminin temel yasası olan, 1380 sayılı 22/03/1971 tarihli Su Ürünleri Kanunun Koruma ve Kontrol, başlığı altında bulunan 33. madde ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı teşkilatında ve Bakanlığa bağlı su ürünleri ile ilgili teşekküllerde su ürünlerinin, deniz ve içsuların koruma ve kontrolü ile görevlendirilen personel ile emniyet, jandarma, sahil güvenlik, gümrük ve orman muhafaza teşkilatları mensupları, belediye zabıtası amir ve mensupları, kamu tüzel kişilerine bağlı muhafız, bekçi ve korucular ile emniyet ve jandarma teşkilatının bulunmadığı yerlerde köy muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri bu Kanunla ve bu Kanuna istinaden konulan yasaklardan dolayı, bu Kanun kapsamına giren suçlar hakkında zabıt varakası tutmak, suçta kullanılan istihsal vasıtalarını ve elde edilen su ürünlerini zapt etmek ve bunları 34 üncü madde hükmü saklı kalmak şartı ile adli mercilere teslim etmek; ek madde 3'te yer alan hükümler çerçevesinde idari para cezalarını kesmekle vazifeli ve yetkilidirler. Yasa görüldüğü üzere Belediyeleri kanunun uygulanması konusunda yetkili ve sorumlu kılmıştır.
Yukarıdaki açık hükme rağmen “Belediyelerin Kuruluş ve Görevleri” Hakkındaki Kanun’un sağlıklı yorumlanmadığı gözlemlenmektedir. Oysa en son İç İşleri Bakanlığının 11.04.2007 tarih ve 26490 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinin “Görev, Yetki ve Sorumluluk” ile ilgili Üçüncü Bölüm’ünde yer alan 10. maddenin a/6 bendinin içeriği “Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek” hükmüne amirdir. Yasaların açık hükmüne rağmen belediyelerce 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu’nun kendilerine verdiği yükümlülüğün göz ardı edildiği veya gözden kaçırdıkları bir husus olması dikkat çekmektedir.
Hali hazırda belediyeler bünyesindeki bu mevcut durum, kadro yapısı nedeni ile altından kalkılamayacak bu görevin Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile Bakanlığın il ve taşra teşkilatlarının omuzlarına yıkılmasına neden olmaktadır. Ne var ki bu görev kadro ve lojistik altyapısı nedeni ile Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nün tek başına altından kalkabileceği bir görev değildir. Yasa dışı balık ticaretini engellemek ancak Su Ürünleri Kanunu ile sorumlu ve yetkili kılınan belediyelerin kendilerine öngörülen yükümlülüklerini ifa etmeleri ile mümkün olacaktır.
Bu nedenle 1380 sayılı Su ürünleri Kanunu’nda belediyeleri net bir şekilde görevlendiren hükme karşın uygulamada görülen boşluğun giderilmesi açısından aşağıda imzası bulunan sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar olarak,
İç İşleri Bakanlığının bir genelge ile Belediye zabıta teşkilatlarının Su Ürünleri Kanunu’nun kendilerine yüklediği görev ve sorumlulukları net bir şekilde yerine getirmesinin sağlanmasını;
ayrıca Belediyelerin bu görevleri en verimli şekilde gerçekleştirebilmesi için Veteriner Şube Müdürlükleri bünyesinde bir Su Ürünleri Birimi kurulmasını ve bu birimlerde de en az bir su ürünleri mühendisi istihdam edilmesinin sağlanmasını talep ediyoruz.

 • İmza Formu
 • İmza Listesi
 • Yorumlar
 • İstatistikler
 • İsim Bulunduğu Yer Meslek Tarih
 • Kenan Kedikli İstanbul Diger K. Sahibi
 • Mustafa E. İstanbul Diger 8 yıl önce
 • Hayal D. Samsun Öğretmen 8 yıl önce
 • Tolga K. Ankara Turizm 8 yıl önce
 • Runa Orhon Ankara Mühendis 8 yıl önce
 • Itri Levent Erkol Adana Mühendis 8 yıl önce
 • Nuri Dilek Ankara Bilgisayar 8 yıl önce
 • Bülent K. İzmir Mühendis 8 yıl önce
 • Gülseren Ç. Bartın Mühendis 8 yıl önce
 • Ahmet Akbaş Sinop Öğrenci 8 yıl önce
 • Ahmet Öztürk Sinop Öğrenci 8 yıl önce
 • Elif D. Kahramanmaraş Mühendis 8 yıl önce
 • Engin A. Malatya Mühendis 8 yıl önce
 • Barış U. Sinop Mühendis 8 yıl önce
 • Eray Koç Samsun Emekli 8 yıl önce
 • İshak Gençbay İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Serpil Yavuz Sinop Öğretim Elemanı 8 yıl önce
 • Barış Evren Muğla Turizm 8 yıl önce
 • Duygu C. İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Kürşat E. Ordu Diger 8 yıl önce
 • Ahmet Başpehlivan Sakarya Mühendis 8 yıl önce
 • Cemal Turhan İstanbul Sanayici 8 yıl önce
 • Birkan Deniz Giresun Mühendis 8 yıl önce
 • Paşali K. Rize Mühendis 8 yıl önce
 • Tolga Tüzün Sinop Öğrenci 8 yıl önce
 • Hatice Ç. Ankara - 8 yıl önce
 • Ali Evsen İzmir Mühendis 8 yıl önce
 • Osman Uyar Antalya Muhasebeci 8 yıl önce
 • Ahmet Mollamehmetoğlu Ankara Mühendis 8 yıl önce
 • Zerrin Arat Sinop Öğrenci 8 yıl önce
 • Dilara Kaya Sinop Mühendis 8 yıl önce
 • Orhan K. Çanakkale Emekli 8 yıl önce
 • Zeynep Kübra M. Çanakkale Öğrenci 8 yıl önce
 • Abdurrahman Karagöz Yurtdışı Mühendis 8 yıl önce
 • Resul Ç. Ordu Mühendis 8 yıl önce
 • Ertug Duzgunes Trabzon Öğretim Üyesi 8 yıl önce
 • Bülent Sepetçioğlu İzmir Diş Hekimi 8 yıl önce
 • Ali Hakan Ç. Yurtdışı Muhasebeci 8 yıl önce
 • İrem Y. Sinop Öğrenci 8 yıl önce
 • Mustafa Uzun Ankara Mühendis 8 yıl önce
 • Onur Diler İstanbul Sanatçı 8 yıl önce
 • Recep A. İzmir Kimyager 8 yıl önce
 • Hare D. İstanbul Tekstil 8 yıl önce
 • Sefa Ata Ankara İşsiz 8 yıl önce
 • Arda K. Kayseri Avukat 8 yıl önce
 • Mehmet Çabuk Kastamonu - 8 yıl önce
 • Fatih Gökhan Diler İstanbul Basın-Yayın 8 yıl önce
 • Kerim A. Sinop Öğrenci 8 yıl önce
 • Rezan K. Sakarya Öğretmen 8 yıl önce
 • Erbil Y. İstanbul Tekstil 8 yıl önce
 • Aslıhan E. Sinop Öğrenci 8 yıl önce
 • Hüsniye Gül Sinop Öğrenci 8 yıl önce
 • Bekir K. İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Muhammed Gumus İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Etem E. Antalya - 8 yıl önce
 • İsmail Arslan Kayseri Yönetici 8 yıl önce
 • Yunus P. Sinop Mühendis 8 yıl önce
 • Mustafa Malik Özmen Elazığ Mühendis 8 yıl önce
 • Osman Çelebi Mersin Mühendis 8 yıl önce
 • Pinar Y. Sinop Öğretim Elemanı 8 yıl önce
 • Osman E. Yalova Öğrenci 8 yıl önce
 • Güldane Ö. Hatay Ev Hanımı 8 yıl önce
 • Hasan Ali Bulduk Aydın Mühendis 8 yıl önce
 • Tuğba Yalçın Sinop Mühendis 8 yıl önce
 • Coşkun Erüz Trabzon Öğretim Üyesi 8 yıl önce
 • İrfan K. Sinop Öğretim Elemanı 8 yıl önce
 • Ahmet Erdoğan İstanbul Diger 8 yıl önce
 • Tahir G. Mersin Turizm 8 yıl önce
 • Savaş Eliaçik Balıkesir Yönetici 8 yıl önce
 • Erhan O. İzmir - 8 yıl önce
 • İdris A. Sinop - 8 yıl önce
 • İsmail B. İstanbul - 8 yıl önce
 • Günay Vatan Bursa Diger 8 yıl önce
 • Suleyman A. Mardin Öğrenci 8 yıl önce
 • Ahmet Bülent Ankara Yönetici 8 yıl önce
 • Burcu Arık İstanbul - 8 yıl önce
 • Batuhan Aygün İstanbul Öğrenci 8 yıl önce
 • Ahmet S. Afyon Esnaf 8 yıl önce
 • Zeynel Abidin Gözler Sinop Mühendis 8 yıl önce
 • Ertugrul K. Kahramanmaraş Mühendis 8 yıl önce
 • Hayriye K. İzmir Memur 8 yıl önce
 • Nezih Bilecik İstanbul Biyolog 8 yıl önce
 • Özlem Altun Kahramanmaraş Mühendis 8 yıl önce
 • Kemal B. İstanbul İç Mimar 8 yıl önce
 • Çağlayan Üçpınar Muğla Doktor 8 yıl önce
 • Mine D. İstanbul Ekonomist 8 yıl önce
 • Funda D. Sinop Öğrenci 8 yıl önce
 • Mehmet Midik İstanbul Doktor 8 yıl önce
 • Selda T. Sinop - 8 yıl önce
 • Taylan Polat Adana Mühendis 8 yıl önce
 • Miray K. Balıkesir Ev Hanımı 8 yıl önce
 • Flz K. Sinop Mühendis 8 yıl önce
 • Muharrem Hasançebioğlu İstanbul - 8 yıl önce
 • Güven Ö. İzmir Mühendis 8 yıl önce
 • Esin Yalçın Mersin Öğretim Üyesi 8 yıl önce
 • Gülşah A. Rize Mühendis 8 yıl önce
 • Burak Keser Bolu Mimar 8 yıl önce
 • Sadi C. Trabzon Öğretim Elemanı 8 yıl önce
 • Gamze Korkmz Ankara Mühendis 8 yıl önce
 • Bilgen Ü. İstanbul Diger 8 yıl önce
 • İlknur Ardıç İstanbul Danışman 8 yıl önce
 
« Geri1  …  2122232425262728293031  …  34İleri »

Görseller

Yasadişi Balik Ticaretine Son ! Belediyeler Ve Mühendisler Göreve