Yasadişi Balik Ticaretine Son ! Belediyeler Ve Mühendisler Göreve

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’ne
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve kendisine bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü “canlı sucul kaynakların sürdürülebilir avcılığı” konusunda uygulamaya koyduğu bütün olumlu politikalara rağmen ülkemizde yasa dışı balık avcılığı ve ticareti neredeyse engellenemez bir şekilde devam etmektedir. Genel Müdürlük, il ve taşra teşkilatlarının insanüstü çaba ve gayretlerine rağmen balıkçı dükkânları, pazar yerleri ve hatta büyük marketler de bile her türden yasa dışı su ürünü pervasız bir şekilde pazarlanmaktadır. Unutulmamalıdır ki, ortak kamu malı olan canlı doğal kaynakların korunması sadece siyasi değil, aynı zamanda insani bir görevdir. Günümüzde bu sorumluluğun yerine getirilebilmesi için en önemli adım yasa dışı avcılığın engellenmesidir. Yasa dışı avcılığın engellenmesi ise ancak yasa dışı balık ticaretinin engellenmesi ile başlayacak bir süreçtir. Ya da başka bir deyişle, yasa dışı balık ticareti engellenmeden yasa dışı avcılığın engellenmesi olası değildir.
Bu nedenle yasa dışı avcılığın engellenmesi konusunda alınacak en acil önlem, yasa dışı balık ticaretinin engellenmesi için hukuki düzenleme ve kurumlar arası görev paylaşımının hayata geçirilmesidir.
Ülkemiz balıkçılık yönetiminin temel yasası olan, 1380 sayılı 22/03/1971 tarihli Su Ürünleri Kanunun Koruma ve Kontrol, başlığı altında bulunan 33. madde ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı teşkilatında ve Bakanlığa bağlı su ürünleri ile ilgili teşekküllerde su ürünlerinin, deniz ve içsuların koruma ve kontrolü ile görevlendirilen personel ile emniyet, jandarma, sahil güvenlik, gümrük ve orman muhafaza teşkilatları mensupları, belediye zabıtası amir ve mensupları, kamu tüzel kişilerine bağlı muhafız, bekçi ve korucular ile emniyet ve jandarma teşkilatının bulunmadığı yerlerde köy muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri bu Kanunla ve bu Kanuna istinaden konulan yasaklardan dolayı, bu Kanun kapsamına giren suçlar hakkında zabıt varakası tutmak, suçta kullanılan istihsal vasıtalarını ve elde edilen su ürünlerini zapt etmek ve bunları 34 üncü madde hükmü saklı kalmak şartı ile adli mercilere teslim etmek; ek madde 3'te yer alan hükümler çerçevesinde idari para cezalarını kesmekle vazifeli ve yetkilidirler. Yasa görüldüğü üzere Belediyeleri kanunun uygulanması konusunda yetkili ve sorumlu kılmıştır.
Yukarıdaki açık hükme rağmen “Belediyelerin Kuruluş ve Görevleri” Hakkındaki Kanun’un sağlıklı yorumlanmadığı gözlemlenmektedir. Oysa en son İç İşleri Bakanlığının 11.04.2007 tarih ve 26490 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinin “Görev, Yetki ve Sorumluluk” ile ilgili Üçüncü Bölüm’ünde yer alan 10. maddenin a/6 bendinin içeriği “Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek” hükmüne amirdir. Yasaların açık hükmüne rağmen belediyelerce 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu’nun kendilerine verdiği yükümlülüğün göz ardı edildiği veya gözden kaçırdıkları bir husus olması dikkat çekmektedir.
Hali hazırda belediyeler bünyesindeki bu mevcut durum, kadro yapısı nedeni ile altından kalkılamayacak bu görevin Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile Bakanlığın il ve taşra teşkilatlarının omuzlarına yıkılmasına neden olmaktadır. Ne var ki bu görev kadro ve lojistik altyapısı nedeni ile Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nün tek başına altından kalkabileceği bir görev değildir. Yasa dışı balık ticaretini engellemek ancak Su Ürünleri Kanunu ile sorumlu ve yetkili kılınan belediyelerin kendilerine öngörülen yükümlülüklerini ifa etmeleri ile mümkün olacaktır.
Bu nedenle 1380 sayılı Su ürünleri Kanunu’nda belediyeleri net bir şekilde görevlendiren hükme karşın uygulamada görülen boşluğun giderilmesi açısından aşağıda imzası bulunan sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar olarak,
İç İşleri Bakanlığının bir genelge ile Belediye zabıta teşkilatlarının Su Ürünleri Kanunu’nun kendilerine yüklediği görev ve sorumlulukları net bir şekilde yerine getirmesinin sağlanmasını;
ayrıca Belediyelerin bu görevleri en verimli şekilde gerçekleştirebilmesi için Veteriner Şube Müdürlükleri bünyesinde bir Su Ürünleri Birimi kurulmasını ve bu birimlerde de en az bir su ürünleri mühendisi istihdam edilmesinin sağlanmasını talep ediyoruz.

 • İmza Formu
 • İmza Listesi
 • Yorumlar
 • İstatistikler
 • İsim Bulunduğu Yer Meslek Tarih
 • Kenan Kedikli İstanbul Diger K. Sahibi
 • Tahir Akbaş Nevşehir Mühendis 8 yıl önce
 • Ahmet Murat K. İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Elcim T. Ankara Bankacılık-Sigorta 8 yıl önce
 • Murat Uysal İstanbul Yönetici 8 yıl önce
 • Turgay Y. Bursa Diger 8 yıl önce
 • Safa Altıntaş Ankara Öğrenci 8 yıl önce
 • Semih Dülger Samsun Öğrenci 8 yıl önce
 • Ali B. İstanbul Öğrenci 8 yıl önce
 • Serdar Demirel Manisa Tekstil 8 yıl önce
 • Osman Parlak Samsun Yönetici 8 yıl önce
 • Dilruba Hafize D. İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Ahmet Ercan Adana Öğrenci 8 yıl önce
 • Furkan Ç. Uşak Mühendis 8 yıl önce
 • Mahmut Zahit Ç. İstanbul - 8 yıl önce
 • Yetkin Ş. Tokat Öğrenci 8 yıl önce
 • Kadir Ö. İstanbul Öğrenci 8 yıl önce
 • Sefa V. Düzce - 8 yıl önce
 • Gökhan Cezan İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Ali V. Amasya Mühendis 8 yıl önce
 • Ö Faruk Sancak Samsun Öğrenci 8 yıl önce
 • Yağmur T. Sinop - 8 yıl önce
 • İsa P. Ordu Mühendis 8 yıl önce
 • Göksel Bakkal Balıkesir Öğretmen 8 yıl önce
 • Özlem K. Konya Mühendis 8 yıl önce
 • Kezban E. Sinop Ev Hanımı 8 yıl önce
 • Yunus İ. İstanbul Öğretmen 8 yıl önce
 • Sinop Üniv Ögrenci Konseyi Sinop Öğrenci 8 yıl önce
 • Sinan Avci İstanbul Bankacılık-Sigorta 8 yıl önce
 • İbrahim K. Karabük - 8 yıl önce
 • Sibel Külünk Sinop Öğrenci 8 yıl önce
 • Mustafa İlyasoğlu Düzce Mühendis 8 yıl önce
 • Recep Öztürk Samsun Mühendis 8 yıl önce
 • Deniz Gülcen Kayseri Öğretmen 8 yıl önce
 • Aslıhan Betül Ayyildiz Amasya Mühendis 8 yıl önce
 • Songül Pekmezci İzmir Ev Hanımı 8 yıl önce
 • Gürsu E. İzmir Memur 8 yıl önce
 • Hilal E. Ankara Mühendis 8 yıl önce
 • Serap B. İzmir - 8 yıl önce
 • Sinem Zerey İzmir Öğrenci 8 yıl önce
 • Emrah Yayla Sinop Öğrenci 8 yıl önce
 • Tuncay Çetindemir Bitlis Mühendis 8 yıl önce
 • Zerrin Arat Sinop Öğrenci 8 yıl önce
 • Ramazan Gök İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Özgür Turan İzmir Mühendis 8 yıl önce
 • Musa K. Samsun Tekniker 8 yıl önce
 • Emre C. İstanbul Danışman 8 yıl önce
 • İbrahim Yüksel İstanbul Emekli 8 yıl önce
 • Mesut Ç. Balıkesir Mühendis 8 yıl önce
 • Buak E. Sinop Öğrenci 8 yıl önce
 • Nasuhi Albulak İstanbul Sanayici 8 yıl önce
 • Ersin Yolcu Çanakkale Bankacılık-Sigorta 8 yıl önce
 • Hakan Özden İstanbul Yönetici 8 yıl önce
 • İsmail Hakkı Erdogan İstanbul Emekli 8 yıl önce
 • Yusuf Savaş Dursun Samsun Asker 8 yıl önce
 • Şirin Özbilen Sinop Yazar 8 yıl önce
 • Alpaslan Yavuzcan Sinop Tekniker 8 yıl önce
 • Hüseyin Akkiliç İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Eser S. İstanbul Öğrenci 8 yıl önce
 • İrem İnaç Ankara Öğrenci 8 yıl önce
 • Biriz Yildirim İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Nuri Şemsettin Kuzu Bursa Diger 8 yıl önce
 • Bahadir K. Bingöl Basın-Yayın 8 yıl önce
 • Ferhat Büyükdeveci Adana Öğretim Elemanı 8 yıl önce
 • Gökhan A. Balıkesir Mühendis 8 yıl önce
 • Barış K. Edirne Öğretmen 8 yıl önce
 • Erol A. İstanbul Diger 8 yıl önce
 • Özcan B. İstanbul İç Mimar 8 yıl önce
 • Gökay Özçelik Trabzon Mühendis 8 yıl önce
 • Gokmen Argun Ankara - 8 yıl önce
 • Firat Oğru Ankara Esnaf 8 yıl önce
 • Cuneyt Mogolkanli Yurtdışı Diş Hekimi 8 yıl önce
 • Ali Çakir Samsun Mühendis 8 yıl önce
 • Gökhan Oral İzmir Yönetici 8 yıl önce
 • Ruhan Isim İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Ayşen Karaağaç Manisa Ev Hanımı 8 yıl önce
 • Mert Karaağaç Manisa Öğrenci 8 yıl önce
 • Caner Kumtemür Aydın Mühendis 8 yıl önce
 • Serkan B. Çanakkale Mühendis 8 yıl önce
 • Onur Erdem İstanbul Tekniker 8 yıl önce
 • Soner Çetinkaya İsparta Mühendis 8 yıl önce
 • Mehmet Ersöz İstanbul Pilot 8 yıl önce
 • Uğur Soran İzmir İşçi 8 yıl önce
 • Zeynep Y. İstanbul Ev Hanımı 8 yıl önce
 • Kadir Y. Muğla - 8 yıl önce
 • Oktay Arslan Trabzon Mühendis 8 yıl önce
 • Abdurrahman Kaya Adana Öğrenci 8 yıl önce
 • Hasan Turan Ankara Memur 8 yıl önce
 • Ozan G. İstanbul Bankacılık-Sigorta 8 yıl önce
 • Mustafa Zengin Trabzon Mühendis 8 yıl önce
 • Halit F. Muğla Öğretim Üyesi 8 yıl önce
 • Betigül Sertyeleser İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Haşim İnan Samsun Öğrenci 8 yıl önce
 • Metin Gonç İzmir Sanayici 8 yıl önce
 • Cansu K. Ankara - 8 yıl önce
 • Bülent A. Ordu Memur 8 yıl önce
 • Zafer T. Van Mühendis 8 yıl önce
 • Arzu Çam Sinop - 8 yıl önce
 • Murat K. Bartın Mühendis 8 yıl önce
 • Sultan Koç Bursa Doktor 8 yıl önce
 • Cihan Toslak Ankara Mühendis 8 yıl önce
 
« Geri1  …  2021222324252627282930  …  34İleri »

Görseller

Yasadişi Balik Ticaretine Son ! Belediyeler Ve Mühendisler Göreve