Yasadişi Balik Ticaretine Son ! Belediyeler Ve Mühendisler Göreve

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’ne
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve kendisine bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü “canlı sucul kaynakların sürdürülebilir avcılığı” konusunda uygulamaya koyduğu bütün olumlu politikalara rağmen ülkemizde yasa dışı balık avcılığı ve ticareti neredeyse engellenemez bir şekilde devam etmektedir. Genel Müdürlük, il ve taşra teşkilatlarının insanüstü çaba ve gayretlerine rağmen balıkçı dükkânları, pazar yerleri ve hatta büyük marketler de bile her türden yasa dışı su ürünü pervasız bir şekilde pazarlanmaktadır. Unutulmamalıdır ki, ortak kamu malı olan canlı doğal kaynakların korunması sadece siyasi değil, aynı zamanda insani bir görevdir. Günümüzde bu sorumluluğun yerine getirilebilmesi için en önemli adım yasa dışı avcılığın engellenmesidir. Yasa dışı avcılığın engellenmesi ise ancak yasa dışı balık ticaretinin engellenmesi ile başlayacak bir süreçtir. Ya da başka bir deyişle, yasa dışı balık ticareti engellenmeden yasa dışı avcılığın engellenmesi olası değildir.
Bu nedenle yasa dışı avcılığın engellenmesi konusunda alınacak en acil önlem, yasa dışı balık ticaretinin engellenmesi için hukuki düzenleme ve kurumlar arası görev paylaşımının hayata geçirilmesidir.
Ülkemiz balıkçılık yönetiminin temel yasası olan, 1380 sayılı 22/03/1971 tarihli Su Ürünleri Kanunun Koruma ve Kontrol, başlığı altında bulunan 33. madde ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı teşkilatında ve Bakanlığa bağlı su ürünleri ile ilgili teşekküllerde su ürünlerinin, deniz ve içsuların koruma ve kontrolü ile görevlendirilen personel ile emniyet, jandarma, sahil güvenlik, gümrük ve orman muhafaza teşkilatları mensupları, belediye zabıtası amir ve mensupları, kamu tüzel kişilerine bağlı muhafız, bekçi ve korucular ile emniyet ve jandarma teşkilatının bulunmadığı yerlerde köy muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri bu Kanunla ve bu Kanuna istinaden konulan yasaklardan dolayı, bu Kanun kapsamına giren suçlar hakkında zabıt varakası tutmak, suçta kullanılan istihsal vasıtalarını ve elde edilen su ürünlerini zapt etmek ve bunları 34 üncü madde hükmü saklı kalmak şartı ile adli mercilere teslim etmek; ek madde 3'te yer alan hükümler çerçevesinde idari para cezalarını kesmekle vazifeli ve yetkilidirler. Yasa görüldüğü üzere Belediyeleri kanunun uygulanması konusunda yetkili ve sorumlu kılmıştır.
Yukarıdaki açık hükme rağmen “Belediyelerin Kuruluş ve Görevleri” Hakkındaki Kanun’un sağlıklı yorumlanmadığı gözlemlenmektedir. Oysa en son İç İşleri Bakanlığının 11.04.2007 tarih ve 26490 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinin “Görev, Yetki ve Sorumluluk” ile ilgili Üçüncü Bölüm’ünde yer alan 10. maddenin a/6 bendinin içeriği “Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek” hükmüne amirdir. Yasaların açık hükmüne rağmen belediyelerce 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu’nun kendilerine verdiği yükümlülüğün göz ardı edildiği veya gözden kaçırdıkları bir husus olması dikkat çekmektedir.
Hali hazırda belediyeler bünyesindeki bu mevcut durum, kadro yapısı nedeni ile altından kalkılamayacak bu görevin Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile Bakanlığın il ve taşra teşkilatlarının omuzlarına yıkılmasına neden olmaktadır. Ne var ki bu görev kadro ve lojistik altyapısı nedeni ile Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nün tek başına altından kalkabileceği bir görev değildir. Yasa dışı balık ticaretini engellemek ancak Su Ürünleri Kanunu ile sorumlu ve yetkili kılınan belediyelerin kendilerine öngörülen yükümlülüklerini ifa etmeleri ile mümkün olacaktır.
Bu nedenle 1380 sayılı Su ürünleri Kanunu’nda belediyeleri net bir şekilde görevlendiren hükme karşın uygulamada görülen boşluğun giderilmesi açısından aşağıda imzası bulunan sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar olarak,
İç İşleri Bakanlığının bir genelge ile Belediye zabıta teşkilatlarının Su Ürünleri Kanunu’nun kendilerine yüklediği görev ve sorumlulukları net bir şekilde yerine getirmesinin sağlanmasını;
ayrıca Belediyelerin bu görevleri en verimli şekilde gerçekleştirebilmesi için Veteriner Şube Müdürlükleri bünyesinde bir Su Ürünleri Birimi kurulmasını ve bu birimlerde de en az bir su ürünleri mühendisi istihdam edilmesinin sağlanmasını talep ediyoruz.

 • İmza Formu
 • İmza Listesi
 • Yorumlar
 • İstatistikler
 • İsim Bulunduğu Yer Meslek Tarih
 • Kenan Kedikli İstanbul Diger K. Sahibi
 • Bülent Ü. Ankara Emekli 8 yıl önce
 • Şahin Kılınç Bayburt Emekli 8 yıl önce
 • Süleyman Kılınç Muğla Turizm 8 yıl önce
 • Ali Semiz Samsun Serbest Meslek 8 yıl önce
 • Tuncay Bozkaya Samsun Öğretmen 8 yıl önce
 • Fatih Yılmaz Manisa Yönetici 8 yıl önce
 • Hayri Bulut Samsun Memur 8 yıl önce
 • Hüseyin Yiğit Sinop Öğrenci 8 yıl önce
 • Emine Kılınç Düzce İşçi 8 yıl önce
 • İzzeddin Demir İstanbul Diger 8 yıl önce
 • Ceyhan Ç. İstanbul Turizm 8 yıl önce
 • Nesibe Taşgit Çanakkale Öğrenci 8 yıl önce
 • Selim Tosun Samsun İşçi 8 yıl önce
 • Kamil K. Sinop İşsiz 8 yıl önce
 • Günerman K. Bursa Öğrenci 8 yıl önce
 • Nurhan İ. Samsun Veteriner 8 yıl önce
 • Nuh Kantekin Samsun Aşçı 8 yıl önce
 • Nurten Bircan İzmir Diş Hekimi 8 yıl önce
 • Hasanali Yıldırım İstanbul Basın-Yayın 8 yıl önce
 • Mahmut Kantekin İstanbul İşçi 8 yıl önce
 • Kübra Y. Bolu Mühendis 8 yıl önce
 • Hanife Taşgit Zonguldak Öğrenci 8 yıl önce
 • İsmet Semiz Samsun Emekli 8 yıl önce
 • Turalp Ergün Samsun Memur 8 yıl önce
 • Dilek Tırtır İzmir Tekstil 8 yıl önce
 • Sedat Tırtır Çanakkale Aşçı 8 yıl önce
 • Füsun Ö. İstanbul Bankacılık-Sigorta 8 yıl önce
 • Bilal Habip Piraz Sinop Öğrenci 8 yıl önce
 • Mehmet Levent S. Samsun Memur 8 yıl önce
 • Hülya C. Kayseri Mimar 8 yıl önce
 • Yunus Deniz İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Gözde B. Ankara Memur 8 yıl önce
 • Kıvanç Özcan İstanbul Emlak 8 yıl önce
 • Hatice Ekici Samsun Ev Hanımı 8 yıl önce
 • Orhan Bayhan İstanbul Turizm 8 yıl önce
 • Betül A. Amasya Mühendis 8 yıl önce
 • Orhan Kantekin Ordu Öğretmen 8 yıl önce
 • Gökay Özçelik Trabzon Mühendis 8 yıl önce
 • Uğur Erdoğan Ordu Mühendis 8 yıl önce
 • İlayda A. Ankara İşçi 8 yıl önce
 • Tolga Er Yurtdışı Diger 8 yıl önce
 • Gökhan T. İzmir Mühendis 8 yıl önce
 • Emir G. Sinop Öğrenci 8 yıl önce
 • Erdogan A. Muğla Mühendis 8 yıl önce
 • Şaban Kocabaş Samsun Memur 8 yıl önce
 • Alper Özcan İstanbul Tekniker 8 yıl önce
 • Gökhan Aydın Ordu Esnaf 8 yıl önce
 • Burak Ö. Samsun Öğrenci 8 yıl önce
 • Meryem A. Muğla Serbest Meslek 8 yıl önce
 • Nur Özada Sinop Yazar 8 yıl önce
 • Kamil B. Sinop Mühendis 8 yıl önce
 • Aysun K. İzmir Öğretim Elemanı 8 yıl önce
 • İbrahim Diler İsparta Öğretim Üyesi 8 yıl önce
 • Hüseyin Semiz Samsun Diger 8 yıl önce
 • Ülkühan Erdemir Adana Muhasebeci 8 yıl önce
 • Taner T. Van Öğrenci 8 yıl önce
 • Mmmmmm M. Adana Emekli 8 yıl önce
 • Emre Ozcan Kastamonu Diger 8 yıl önce
 • Eren K. Sinop Bankacılık-Sigorta 8 yıl önce
 • Rukiye Çalışkan Sinop Öğrenci 8 yıl önce
 • İlker Şahin Sinop İşçi 8 yıl önce
 • Duygu G. Ankara Serbest Meslek 8 yıl önce
 • Mehtap D. Sinop Öğretim Elemanı 8 yıl önce
 • Gülsen Öz Sinop - 8 yıl önce
 • Rıza E. İstanbul Serbest Meslek 8 yıl önce
 • Ferhat Temelli Balıkesir Tekniker 8 yıl önce
 • Umit Arikan İzmir Emekli 8 yıl önce
 • Nazlı Burcu Demir Sinop Mühendis 8 yıl önce
 • Emrah Sari Mersin Memur 8 yıl önce
 • Can Usta Sinop Diger 8 yıl önce
 • Caner Şengül İstanbul Tekniker 8 yıl önce
 • Atakan Özcan İzmir Turizm 8 yıl önce
 • Mustafa Y. Sinop Emekli 8 yıl önce
 • Nazmi Özcan İstanbul Muhasebeci 8 yıl önce
 • Mustafa Gedik Zonguldak Diger 8 yıl önce
 • İksan Y. Samsun Tekniker 8 yıl önce
 • Gülden G. İstanbul Öğrenci 8 yıl önce
 • Kemal A. Antalya - 8 yıl önce
 • Hüseyin Özbilgin Mersin Öğretim Üyesi 8 yıl önce
 • Esra Doğan Rize Öğretim Elemanı 8 yıl önce
 • Arzu D. Rize Mühendis 8 yıl önce
 • Yasin Kahraman Denizli Kimyager 8 yıl önce
 • Mehmet Ö. Kayseri Mimar 8 yıl önce
 • Erdinç Akdağ Tekirdağ Muhasebeci 8 yıl önce
 • Muharrem O. Samsun Memur 8 yıl önce
 • Sibel Çırakoğlu İstanbul Diyetisyen 8 yıl önce
 • Fatih D. Samsun Memur 8 yıl önce
 • Mehmet Çırakoğlu Bursa Tekniker 8 yıl önce
 • Esra Karagülle Muğla Veteriner 8 yıl önce
 • Yüksel S. Samsun Serbest Meslek 8 yıl önce
 • Selami Uludere İstanbul Diger 8 yıl önce
 • Semih Engin İzmir Öğretim Üyesi 8 yıl önce
 • Melek Oğuz Sinop Öğrenci 8 yıl önce
 • Atanur Karacalı Samsun Öğretmen 8 yıl önce
 • Semih Işıklar Bursa Bankacılık-Sigorta 8 yıl önce
 • Fatih Kılıç Samsun Esnaf 8 yıl önce
 • Ozan Karataş Kayseri Mühendis 8 yıl önce
 • Saadet Karakulak İstanbul Öğretim Üyesi 8 yıl önce
 • Gökhan S. Sakarya Mühendis 8 yıl önce
 • Akın Çil Samsun Mühendis 8 yıl önce
 
« Geri1  …  1011121314151617181920  …  34İleri »

Görseller

Yasadişi Balik Ticaretine Son ! Belediyeler Ve Mühendisler Göreve