Yasadişi Balik Ticaretine Son ! Belediyeler Ve Mühendisler Göreve

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’ne
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve kendisine bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü “canlı sucul kaynakların sürdürülebilir avcılığı” konusunda uygulamaya koyduğu bütün olumlu politikalara rağmen ülkemizde yasa dışı balık avcılığı ve ticareti neredeyse engellenemez bir şekilde devam etmektedir. Genel Müdürlük, il ve taşra teşkilatlarının insanüstü çaba ve gayretlerine rağmen balıkçı dükkânları, pazar yerleri ve hatta büyük marketler de bile her türden yasa dışı su ürünü pervasız bir şekilde pazarlanmaktadır. Unutulmamalıdır ki, ortak kamu malı olan canlı doğal kaynakların korunması sadece siyasi değil, aynı zamanda insani bir görevdir. Günümüzde bu sorumluluğun yerine getirilebilmesi için en önemli adım yasa dışı avcılığın engellenmesidir. Yasa dışı avcılığın engellenmesi ise ancak yasa dışı balık ticaretinin engellenmesi ile başlayacak bir süreçtir. Ya da başka bir deyişle, yasa dışı balık ticareti engellenmeden yasa dışı avcılığın engellenmesi olası değildir.
Bu nedenle yasa dışı avcılığın engellenmesi konusunda alınacak en acil önlem, yasa dışı balık ticaretinin engellenmesi için hukuki düzenleme ve kurumlar arası görev paylaşımının hayata geçirilmesidir.
Ülkemiz balıkçılık yönetiminin temel yasası olan, 1380 sayılı 22/03/1971 tarihli Su Ürünleri Kanunun Koruma ve Kontrol, başlığı altında bulunan 33. madde ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı teşkilatında ve Bakanlığa bağlı su ürünleri ile ilgili teşekküllerde su ürünlerinin, deniz ve içsuların koruma ve kontrolü ile görevlendirilen personel ile emniyet, jandarma, sahil güvenlik, gümrük ve orman muhafaza teşkilatları mensupları, belediye zabıtası amir ve mensupları, kamu tüzel kişilerine bağlı muhafız, bekçi ve korucular ile emniyet ve jandarma teşkilatının bulunmadığı yerlerde köy muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri bu Kanunla ve bu Kanuna istinaden konulan yasaklardan dolayı, bu Kanun kapsamına giren suçlar hakkında zabıt varakası tutmak, suçta kullanılan istihsal vasıtalarını ve elde edilen su ürünlerini zapt etmek ve bunları 34 üncü madde hükmü saklı kalmak şartı ile adli mercilere teslim etmek; ek madde 3'te yer alan hükümler çerçevesinde idari para cezalarını kesmekle vazifeli ve yetkilidirler. Yasa görüldüğü üzere Belediyeleri kanunun uygulanması konusunda yetkili ve sorumlu kılmıştır.
Yukarıdaki açık hükme rağmen “Belediyelerin Kuruluş ve Görevleri” Hakkındaki Kanun’un sağlıklı yorumlanmadığı gözlemlenmektedir. Oysa en son İç İşleri Bakanlığının 11.04.2007 tarih ve 26490 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinin “Görev, Yetki ve Sorumluluk” ile ilgili Üçüncü Bölüm’ünde yer alan 10. maddenin a/6 bendinin içeriği “Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek” hükmüne amirdir. Yasaların açık hükmüne rağmen belediyelerce 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu’nun kendilerine verdiği yükümlülüğün göz ardı edildiği veya gözden kaçırdıkları bir husus olması dikkat çekmektedir.
Hali hazırda belediyeler bünyesindeki bu mevcut durum, kadro yapısı nedeni ile altından kalkılamayacak bu görevin Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile Bakanlığın il ve taşra teşkilatlarının omuzlarına yıkılmasına neden olmaktadır. Ne var ki bu görev kadro ve lojistik altyapısı nedeni ile Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nün tek başına altından kalkabileceği bir görev değildir. Yasa dışı balık ticaretini engellemek ancak Su Ürünleri Kanunu ile sorumlu ve yetkili kılınan belediyelerin kendilerine öngörülen yükümlülüklerini ifa etmeleri ile mümkün olacaktır.
Bu nedenle 1380 sayılı Su ürünleri Kanunu’nda belediyeleri net bir şekilde görevlendiren hükme karşın uygulamada görülen boşluğun giderilmesi açısından aşağıda imzası bulunan sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar olarak,
İç İşleri Bakanlığının bir genelge ile Belediye zabıta teşkilatlarının Su Ürünleri Kanunu’nun kendilerine yüklediği görev ve sorumlulukları net bir şekilde yerine getirmesinin sağlanmasını;
ayrıca Belediyelerin bu görevleri en verimli şekilde gerçekleştirebilmesi için Veteriner Şube Müdürlükleri bünyesinde bir Su Ürünleri Birimi kurulmasını ve bu birimlerde de en az bir su ürünleri mühendisi istihdam edilmesinin sağlanmasını talep ediyoruz.

 • İmza Formu
 • İmza Listesi
 • Yorumlar
 • İstatistikler
 • İsim Bulunduğu Yer Meslek Tarih
 • Kenan Kedikli İstanbul Diger K. Sahibi
 • Nevzat Akçay Afyon Diger 8 yıl önce
 • Sercan Ö. Çanakkale Öğrenci 8 yıl önce
 • Mehmet Gerçek Karaman Mühendis 8 yıl önce
 • Ayhan Şahin Balıkesir Emekli 8 yıl önce
 • Zeynep Özdemir Balıkesir Öğretmen 8 yıl önce
 • Görkem U. Trabzon Mühendis 8 yıl önce
 • Kadir D. Sinop Mühendis 8 yıl önce
 • Ömer Sami Emiroğlu Ankara Mühendis 8 yıl önce
 • Ahmet A. Ankara Yönetici 8 yıl önce
 • Serçil Dikmen Samsun İşçi 8 yıl önce
 • Volkan Çetinkaya Kocaeli Mühendis 8 yıl önce
 • Emre Y. İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Ahmet Y. İzmir Memur 8 yıl önce
 • Münir A. Diyarbakır - 8 yıl önce
 • Nurten Y. İzmir Memur 8 yıl önce
 • Haydar L. Ankara Öğretmen 8 yıl önce
 • Bedri K. Sivas Muhasebeci 8 yıl önce
 • Sefa Kaya Zonguldak Memur 8 yıl önce
 • Kübra T. Bolu Mühendis 8 yıl önce
 • Ahmet Y. İzmir Emekli 8 yıl önce
 • Ali Gevrek Bitlis Emlak 8 yıl önce
 • Neslihan A. Ordu Öğrenci 8 yıl önce
 • Şengül Şahin Balıkesir Ev Hanımı 8 yıl önce
 • Çağatay O. Ankara Mühendis 8 yıl önce
 • Selçuk Boztepe Muğla Öğrenci 8 yıl önce
 • Hasan Güven Çanakkale Emekli 8 yıl önce
 • Mustafa Tanju Gözer Balıkesir Emekli 8 yıl önce
 • Belgin Y. Bilecik Mühendis 8 yıl önce
 • Özlem A. İzmir Öğrenci 8 yıl önce
 • Yigit K. Sinop Memur 8 yıl önce
 • Selin A. Aksaray - 8 yıl önce
 • Mikail Saygili Malatya Mühendis 8 yıl önce
 • Bilal A. İzmir Sanayici 8 yıl önce
 • Seval Karabacak Kastamonu Mühendis 8 yıl önce
 • Seda Gözer Balıkesir Mühendis 8 yıl önce
 • İbrahim A. Ankara Mühendis 8 yıl önce
 • Sait B. Ankara Mühendis 8 yıl önce
 • Oğuzhan N. Balıkesir Öğretim Üyesi 8 yıl önce
 • Hasan Doğan İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Mustafa Ö. Elazığ Mühendis 8 yıl önce
 • Ali Sinan K. İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Nihan T. Aydın Mühendis 8 yıl önce
 • Murat D. İzmir - 8 yıl önce
 • Kubilay Akman Aydın Mühendis 8 yıl önce
 • Hakan Pamukçu Adıyaman Mühendis 8 yıl önce
 • Serhan Kızıltaş İstanbul Tekniker 8 yıl önce
 • Caner Şahin İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Ümmühan Doğru İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Erhan Soğukpinar Malatya Mühendis 8 yıl önce
 • Zehra B. Muğla Mühendis 8 yıl önce
 • Buket Y. Ankara Mühendis 8 yıl önce
 • Sinan Gelen Adana Mühendis 8 yıl önce
 • Fatma Ş. İzmir Öğrenci 8 yıl önce
 • Sezer K. Konya Mühendis 8 yıl önce
 • Emine Kara Tekirdağ Mühendis 8 yıl önce
 • Sinem Y. Bursa Serbest Meslek 8 yıl önce
 • Furkan Haykır İstanbul Basın-Yayın 8 yıl önce
 • Aysun Bolat Karabük Serbest Meslek 8 yıl önce
 • Duygu D. İstanbul Danışman 8 yıl önce
 • Şerif Gökçe Güzelaydın İzmir Biyolog 8 yıl önce
 • Güneş G. Adana Mühendis 8 yıl önce
 • Mustafa Cankaya İzmir Muhasebeci 8 yıl önce
 • İrfan T. İstanbul Öğrenci 8 yıl önce
 • Burcu Seul A. Trabzon Mühendis 8 yıl önce
 • Ali Cakır Kocaeli Mühendis 8 yıl önce
 • Tuba A. Elazığ Mühendis 8 yıl önce
 • Tuba Akgün Elazığ Mühendis 8 yıl önce
 • Özlem Altun Kahramanmaraş Mühendis 8 yıl önce
 • Seyide Doyran Aydın Serbest Meslek 8 yıl önce
 • Huseyin Ak Mersin Mühendis 8 yıl önce
 • Bayram Elma Elazığ - 8 yıl önce
 • Candan Ç. Antalya Mühendis 8 yıl önce
 • Yasin Ö. Ankara Mühendis 8 yıl önce
 • Sema Ö. Adana Mühendis 8 yıl önce
 • Mehmet Erdas Muğla Mühendis 8 yıl önce
 • Fıncan C. İstanbul Diger 8 yıl önce
 • Nurşen Ş. Adana Mühendis 8 yıl önce
 • Mırza Cola İstanbul Emekli 8 yıl önce
 • Mustafa Şahin Trabzon Mühendis 8 yıl önce
 • Merve K. Adana Mühendis 8 yıl önce
 • Kadir Yilmaz Adana Mühendis 8 yıl önce
 • Buse M. İzmir Mühendis 8 yıl önce
 • Narin Yılmaz Samsun Öğretmen 8 yıl önce
 • Oğuz A. Mersin Mühendis 8 yıl önce
 • Ramazan Ayılmaz İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Ayşegül Şahin İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Harun Kutlu Kütahya Emekli 8 yıl önce
 • Rabia K. Ankara Mühendis 8 yıl önce
 • Sema Ö. Adana Mühendis 8 yıl önce
 • Kaan B. Elazığ Mühendis 8 yıl önce
 • Ümit Evcan İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Çigdem Atmaca Batman Mühendis 8 yıl önce
 • Özge K. Sinop Mühendis 8 yıl önce
 • Zeki Gürbüz Bursa Mühendis 8 yıl önce
 • Ersin Ramoğlu Adana Basın-Yayın 8 yıl önce
 • Erdal Bolat Burdur Mühendis 8 yıl önce
 • Erdem Çolak İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Mehmet Fatih Ünsal Trabzon Mühendis 8 yıl önce
 • Gürhan U. Kocaeli Mühendis 8 yıl önce
 • Cavide Ü. Adana Ev Hanımı 8 yıl önce
 
« Geri1  …  89101112131415161718  …  34İleri »

Görseller

Yasadişi Balik Ticaretine Son ! Belediyeler Ve Mühendisler Göreve