Yasadişi Balik Ticaretine Son ! Belediyeler Ve Mühendisler Göreve

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’ne
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve kendisine bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü “canlı sucul kaynakların sürdürülebilir avcılığı” konusunda uygulamaya koyduğu bütün olumlu politikalara rağmen ülkemizde yasa dışı balık avcılığı ve ticareti neredeyse engellenemez bir şekilde devam etmektedir. Genel Müdürlük, il ve taşra teşkilatlarının insanüstü çaba ve gayretlerine rağmen balıkçı dükkânları, pazar yerleri ve hatta büyük marketler de bile her türden yasa dışı su ürünü pervasız bir şekilde pazarlanmaktadır. Unutulmamalıdır ki, ortak kamu malı olan canlı doğal kaynakların korunması sadece siyasi değil, aynı zamanda insani bir görevdir. Günümüzde bu sorumluluğun yerine getirilebilmesi için en önemli adım yasa dışı avcılığın engellenmesidir. Yasa dışı avcılığın engellenmesi ise ancak yasa dışı balık ticaretinin engellenmesi ile başlayacak bir süreçtir. Ya da başka bir deyişle, yasa dışı balık ticareti engellenmeden yasa dışı avcılığın engellenmesi olası değildir.
Bu nedenle yasa dışı avcılığın engellenmesi konusunda alınacak en acil önlem, yasa dışı balık ticaretinin engellenmesi için hukuki düzenleme ve kurumlar arası görev paylaşımının hayata geçirilmesidir.
Ülkemiz balıkçılık yönetiminin temel yasası olan, 1380 sayılı 22/03/1971 tarihli Su Ürünleri Kanunun Koruma ve Kontrol, başlığı altında bulunan 33. madde ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı teşkilatında ve Bakanlığa bağlı su ürünleri ile ilgili teşekküllerde su ürünlerinin, deniz ve içsuların koruma ve kontrolü ile görevlendirilen personel ile emniyet, jandarma, sahil güvenlik, gümrük ve orman muhafaza teşkilatları mensupları, belediye zabıtası amir ve mensupları, kamu tüzel kişilerine bağlı muhafız, bekçi ve korucular ile emniyet ve jandarma teşkilatının bulunmadığı yerlerde köy muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri bu Kanunla ve bu Kanuna istinaden konulan yasaklardan dolayı, bu Kanun kapsamına giren suçlar hakkında zabıt varakası tutmak, suçta kullanılan istihsal vasıtalarını ve elde edilen su ürünlerini zapt etmek ve bunları 34 üncü madde hükmü saklı kalmak şartı ile adli mercilere teslim etmek; ek madde 3'te yer alan hükümler çerçevesinde idari para cezalarını kesmekle vazifeli ve yetkilidirler. Yasa görüldüğü üzere Belediyeleri kanunun uygulanması konusunda yetkili ve sorumlu kılmıştır.
Yukarıdaki açık hükme rağmen “Belediyelerin Kuruluş ve Görevleri” Hakkındaki Kanun’un sağlıklı yorumlanmadığı gözlemlenmektedir. Oysa en son İç İşleri Bakanlığının 11.04.2007 tarih ve 26490 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinin “Görev, Yetki ve Sorumluluk” ile ilgili Üçüncü Bölüm’ünde yer alan 10. maddenin a/6 bendinin içeriği “Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek” hükmüne amirdir. Yasaların açık hükmüne rağmen belediyelerce 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu’nun kendilerine verdiği yükümlülüğün göz ardı edildiği veya gözden kaçırdıkları bir husus olması dikkat çekmektedir.
Hali hazırda belediyeler bünyesindeki bu mevcut durum, kadro yapısı nedeni ile altından kalkılamayacak bu görevin Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile Bakanlığın il ve taşra teşkilatlarının omuzlarına yıkılmasına neden olmaktadır. Ne var ki bu görev kadro ve lojistik altyapısı nedeni ile Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nün tek başına altından kalkabileceği bir görev değildir. Yasa dışı balık ticaretini engellemek ancak Su Ürünleri Kanunu ile sorumlu ve yetkili kılınan belediyelerin kendilerine öngörülen yükümlülüklerini ifa etmeleri ile mümkün olacaktır.
Bu nedenle 1380 sayılı Su ürünleri Kanunu’nda belediyeleri net bir şekilde görevlendiren hükme karşın uygulamada görülen boşluğun giderilmesi açısından aşağıda imzası bulunan sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar olarak,
İç İşleri Bakanlığının bir genelge ile Belediye zabıta teşkilatlarının Su Ürünleri Kanunu’nun kendilerine yüklediği görev ve sorumlulukları net bir şekilde yerine getirmesinin sağlanmasını;
ayrıca Belediyelerin bu görevleri en verimli şekilde gerçekleştirebilmesi için Veteriner Şube Müdürlükleri bünyesinde bir Su Ürünleri Birimi kurulmasını ve bu birimlerde de en az bir su ürünleri mühendisi istihdam edilmesinin sağlanmasını talep ediyoruz.

 • İmza Formu
 • İmza Listesi
 • Yorumlar
 • İstatistikler
 • İsim Bulunduğu Yer Meslek Tarih
 • Kenan Kedikli İstanbul Diger K. Sahibi
 • Fatih Nazlı Bursa Yönetici 8 yıl önce
 • Atilla Cecen Konya Yönetici 8 yıl önce
 • Serpil B. Bursa - 8 yıl önce
 • Kübra E. Ankara - 8 yıl önce
 • Orhan Karadeniz Samsun Öğretmen 8 yıl önce
 • Erol E. Mersin Diger 8 yıl önce
 • Özge E. Niğde Öğrenci 8 yıl önce
 • Neşe A. Kayseri Yönetici 8 yıl önce
 • Ali A. Ankara - 8 yıl önce
 • Gökhan E. Balıkesir Mühendis 8 yıl önce
 • Murat K. Elazığ Mühendis 8 yıl önce
 • Aziz B. Ankara Serbest Meslek 8 yıl önce
 • Canberk Y. Kocaeli Mühendis 8 yıl önce
 • Elif D. Kahramanmaraş Mühendis 8 yıl önce
 • Hasan Karaağaç Manisa Esnaf 8 yıl önce
 • Didem Y. Mersin Bilgisayar 8 yıl önce
 • Yılmaz Uçar Adana Öğretim Üyesi 8 yıl önce
 • Dilek O. İzmir Mühendis 8 yıl önce
 • Taskin Arslan İstanbul Diger 8 yıl önce
 • İlyas Taner Demirel Gümüşhane Mühendis 8 yıl önce
 • Mine Saltık İzmir Öğrenci 8 yıl önce
 • Serhat Tomgişi Sinop Öğrenci 8 yıl önce
 • İsmet Ü. Bilecik Mühendis 8 yıl önce
 • Umut Uğur Bakır Balıkesir Mühendis 8 yıl önce
 • Gozel T. Mersin Ev Hanımı 8 yıl önce
 • Gizem T. Sivas Mühendis 8 yıl önce
 • Sila B. İzmir Mühendis 8 yıl önce
 • Deniz Ö. Antalya Bilgisayar 8 yıl önce
 • Mukaddes K. Giresun Öğretmen 8 yıl önce
 • Dilara Ş. Eskişehir Öğrenci 8 yıl önce
 • Guler G. Bartın İletişim 8 yıl önce
 • İshak T. İsparta Mühendis 8 yıl önce
 • Ebru İşseven İstanbul Ev Hanımı 8 yıl önce
 • İlkay Ö. Elazığ Sekreter 8 yıl önce
 • Derya Akkaynak Yurtdışı Mühendis 8 yıl önce
 • Ali Ü. Burdur Mühendis 8 yıl önce
 • Kamil Y. Kahramanmaraş Mühendis 8 yıl önce
 • Özen Y. Diyarbakır Öğrenci 8 yıl önce
 • Mutlu F. Bingöl Mühendis 8 yıl önce
 • Elif Ö. Kocaeli - 8 yıl önce
 • Fikriye E. İstanbul Ev Hanımı 8 yıl önce
 • Asuman B. Karabük Memur 8 yıl önce
 • Nihal A. Bayburt Doktor 8 yıl önce
 • Görkem Y. İzmir Diger 8 yıl önce
 • Birtan Ş. Ankara Mühendis 8 yıl önce
 • Harun Arda Acaröz İstanbul Basın-Yayın 8 yıl önce
 • Aleyna Tuz İstanbul Öğrenci 8 yıl önce
 • Ali Yaşar İstanbul Öğrenci 8 yıl önce
 • Öner Alıcalı İstanbul İşsiz 8 yıl önce
 • Elif T. Bartın Öğrenci 8 yıl önce
 • Cengizhan Halaçlı Denizli Öğrenci 8 yıl önce
 • Serkan Delibaş Ordu Memur 8 yıl önce
 • Sevim Ece K. İstanbul Öğrenci 8 yıl önce
 • Ali Ayaz Balıkesir Öğrenci 8 yıl önce
 • İsmail Sağlam Trabzon Mühendis 8 yıl önce
 • Şafak Zeybek İzmir Öğrenci 8 yıl önce
 • Emin Karataş Sinop Öğrenci 8 yıl önce
 • Metin Y. Kastamonu Öğretmen 8 yıl önce
 • Sinan S. İstanbul Emekli 8 yıl önce
 • Ayşe S. Afyon Mühendis 8 yıl önce
 • Seda C. Adana Mühendis 8 yıl önce
 • Uğur Y. Bursa Doktor 8 yıl önce
 • Hülya Şahin Ankara Ev Hanımı 8 yıl önce
 • Nil Ç. Hatay - 8 yıl önce
 • Melis Çakir İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Ayfer Kuzalti İstanbul Öğretmen 8 yıl önce
 • İlbey D. Elazığ Mühendis 8 yıl önce
 • Zelal T. Diyarbakır Mühendis 8 yıl önce
 • Tuncay Yıldırım Kayseri İşçi 8 yıl önce
 • İsmihan Kılınç İzmir Mühendis 8 yıl önce
 • Sinem T. İzmir Mühendis 8 yıl önce
 • Esra Erbay İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Şanser Delioğlan Mersin Öğretim Elemanı 8 yıl önce
 • Ahmet Yasin Dalkılıç Van Veteriner 8 yıl önce
 • Hakan Aydoğan İzmir Mühendis 8 yıl önce
 • Melek Ö. Ordu Mühendis 8 yıl önce
 • Ergün Aydın İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Müge Ş. İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Okan Kızıl İstanbul Öğrenci 8 yıl önce
 • Sait İbiş Tekirdağ Esnaf 8 yıl önce
 • Recep Özdalga Samsun Emekli 8 yıl önce
 • Canan Karakul Afyon Aşçı 8 yıl önce
 • Sinan Yaka İstanbul Basın-Yayın 8 yıl önce
 • Erdinc Inanc Tekirdağ Yönetici 8 yıl önce
 • Esra Erdoğan İstanbul Basın-Yayın 8 yıl önce
 • Ahmet Razık Afyon Aşçı 8 yıl önce
 • Şaban Çetin İstanbul Esnaf 8 yıl önce
 • Mesut Polat İstanbul Esnaf 8 yıl önce
 • Cemal Dolangez İstanbul Emekli 8 yıl önce
 • Turgut Oğuzhan Adana Mühendis 8 yıl önce
 • Tufan Kılıç İstanbul Esnaf 8 yıl önce
 • Harun Yıldız İstanbul İşçi 8 yıl önce
 • Aykut Y. Ankara Sanatçı 8 yıl önce
 • Ali Aktaş İstanbul Esnaf 8 yıl önce
 • Fazlı Güngör Çorum Mühendis 8 yıl önce
 • Hakkı Canlıoğlu İstanbul Emekli 8 yıl önce
 • Erdoğan Durmuş Samsun İşçi 8 yıl önce
 • Zati Gündoğdu İstanbul İşçi 8 yıl önce
 • Adem Taşçı Çanakkale Esnaf 8 yıl önce
 • Hüseyin Özbay İstanbul Emekli 8 yıl önce
 
« Geri1  …  678910111213141516  …  34İleri »

Görseller

Yasadişi Balik Ticaretine Son ! Belediyeler Ve Mühendisler Göreve