Yasadişi Balik Ticaretine Son ! Belediyeler Ve Mühendisler Göreve

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’ne
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve kendisine bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü “canlı sucul kaynakların sürdürülebilir avcılığı” konusunda uygulamaya koyduğu bütün olumlu politikalara rağmen ülkemizde yasa dışı balık avcılığı ve ticareti neredeyse engellenemez bir şekilde devam etmektedir. Genel Müdürlük, il ve taşra teşkilatlarının insanüstü çaba ve gayretlerine rağmen balıkçı dükkânları, pazar yerleri ve hatta büyük marketler de bile her türden yasa dışı su ürünü pervasız bir şekilde pazarlanmaktadır. Unutulmamalıdır ki, ortak kamu malı olan canlı doğal kaynakların korunması sadece siyasi değil, aynı zamanda insani bir görevdir. Günümüzde bu sorumluluğun yerine getirilebilmesi için en önemli adım yasa dışı avcılığın engellenmesidir. Yasa dışı avcılığın engellenmesi ise ancak yasa dışı balık ticaretinin engellenmesi ile başlayacak bir süreçtir. Ya da başka bir deyişle, yasa dışı balık ticareti engellenmeden yasa dışı avcılığın engellenmesi olası değildir.
Bu nedenle yasa dışı avcılığın engellenmesi konusunda alınacak en acil önlem, yasa dışı balık ticaretinin engellenmesi için hukuki düzenleme ve kurumlar arası görev paylaşımının hayata geçirilmesidir.
Ülkemiz balıkçılık yönetiminin temel yasası olan, 1380 sayılı 22/03/1971 tarihli Su Ürünleri Kanunun Koruma ve Kontrol, başlığı altında bulunan 33. madde ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı teşkilatında ve Bakanlığa bağlı su ürünleri ile ilgili teşekküllerde su ürünlerinin, deniz ve içsuların koruma ve kontrolü ile görevlendirilen personel ile emniyet, jandarma, sahil güvenlik, gümrük ve orman muhafaza teşkilatları mensupları, belediye zabıtası amir ve mensupları, kamu tüzel kişilerine bağlı muhafız, bekçi ve korucular ile emniyet ve jandarma teşkilatının bulunmadığı yerlerde köy muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri bu Kanunla ve bu Kanuna istinaden konulan yasaklardan dolayı, bu Kanun kapsamına giren suçlar hakkında zabıt varakası tutmak, suçta kullanılan istihsal vasıtalarını ve elde edilen su ürünlerini zapt etmek ve bunları 34 üncü madde hükmü saklı kalmak şartı ile adli mercilere teslim etmek; ek madde 3'te yer alan hükümler çerçevesinde idari para cezalarını kesmekle vazifeli ve yetkilidirler. Yasa görüldüğü üzere Belediyeleri kanunun uygulanması konusunda yetkili ve sorumlu kılmıştır.
Yukarıdaki açık hükme rağmen “Belediyelerin Kuruluş ve Görevleri” Hakkındaki Kanun’un sağlıklı yorumlanmadığı gözlemlenmektedir. Oysa en son İç İşleri Bakanlığının 11.04.2007 tarih ve 26490 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinin “Görev, Yetki ve Sorumluluk” ile ilgili Üçüncü Bölüm’ünde yer alan 10. maddenin a/6 bendinin içeriği “Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek” hükmüne amirdir. Yasaların açık hükmüne rağmen belediyelerce 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu’nun kendilerine verdiği yükümlülüğün göz ardı edildiği veya gözden kaçırdıkları bir husus olması dikkat çekmektedir.
Hali hazırda belediyeler bünyesindeki bu mevcut durum, kadro yapısı nedeni ile altından kalkılamayacak bu görevin Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile Bakanlığın il ve taşra teşkilatlarının omuzlarına yıkılmasına neden olmaktadır. Ne var ki bu görev kadro ve lojistik altyapısı nedeni ile Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nün tek başına altından kalkabileceği bir görev değildir. Yasa dışı balık ticaretini engellemek ancak Su Ürünleri Kanunu ile sorumlu ve yetkili kılınan belediyelerin kendilerine öngörülen yükümlülüklerini ifa etmeleri ile mümkün olacaktır.
Bu nedenle 1380 sayılı Su ürünleri Kanunu’nda belediyeleri net bir şekilde görevlendiren hükme karşın uygulamada görülen boşluğun giderilmesi açısından aşağıda imzası bulunan sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar olarak,
İç İşleri Bakanlığının bir genelge ile Belediye zabıta teşkilatlarının Su Ürünleri Kanunu’nun kendilerine yüklediği görev ve sorumlulukları net bir şekilde yerine getirmesinin sağlanmasını;
ayrıca Belediyelerin bu görevleri en verimli şekilde gerçekleştirebilmesi için Veteriner Şube Müdürlükleri bünyesinde bir Su Ürünleri Birimi kurulmasını ve bu birimlerde de en az bir su ürünleri mühendisi istihdam edilmesinin sağlanmasını talep ediyoruz.

 • İmza Formu
 • İmza Listesi
 • Yorumlar
 • İstatistikler
 • İsim Bulunduğu Yer Meslek Tarih
 • Kenan Kedikli İstanbul Diger K. Sahibi
 • Engin Atmaca Balıkesir Öğretmen 8 yıl önce
 • Doğu Koç İzmir Biyolog 8 yıl önce
 • Sena Dilan Bingöl Ankara Öğrenci 8 yıl önce
 • Bekir Kutlu Bursa Mühendis 8 yıl önce
 • Gökhan E. Ankara Mühendis 8 yıl önce
 • Mehmet A. Sinop Öğrenci 8 yıl önce
 • Özgür U. Ankara Mühendis 8 yıl önce
 • Ali O. Eskişehir Arkeolog 8 yıl önce
 • Ümmühan A. Manisa Öğrenci 8 yıl önce
 • Umut Z. İzmir - 8 yıl önce
 • Selahattin F. İsparta Öğretmen 8 yıl önce
 • Emre Ersun Ankara Mühendis 8 yıl önce
 • Şahabettin Karaduman Manisa Mühendis 8 yıl önce
 • İbrahim Oskay Trabzon Mühendis 8 yıl önce
 • Kübra Öztekin Çorum Mühendis 8 yıl önce
 • Sinem C. Sinop Öğrenci 8 yıl önce
 • Bayram Arslan Adana - 8 yıl önce
 • Ebru Ongun Denizli Mühendis 8 yıl önce
 • Erman Parlar İzmir Mühendis 8 yıl önce
 • Esra C. İsparta Mühendis 8 yıl önce
 • Gaye M. İzmir Öğrenci 8 yıl önce
 • Ahmet Ç. Sinop Öğrenci 8 yıl önce
 • Sadık Vural Kocaeli Polis 8 yıl önce
 • Elif Ö. Bursa Mühendis 8 yıl önce
 • Adnan K. Tunceli Öğrenci 8 yıl önce
 • Gürbüz Gümüş Afyon Sosyolog 8 yıl önce
 • Mehmet Yurtseven Eskişehir Emekli 8 yıl önce
 • Fatma Gökçe A. Adana Mühendis 8 yıl önce
 • Tuğçe Ç. İsparta Mühendis 8 yıl önce
 • Öztekin Yilmaz Eskişehir Tekniker 8 yıl önce
 • Levent Yalçın İstanbul Basın-Yayın 8 yıl önce
 • Serhat T. Muğla Mühendis 8 yıl önce
 • Jale Kaya İstanbul Emekli 8 yıl önce
 • Sevgi T. Adana Diger 8 yıl önce
 • Zehra C. İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Rengin G. Adana Mühendis 8 yıl önce
 • Kerem Şahin İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Ezgi Onur İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Hasan Köse Elazığ Diger 8 yıl önce
 • Ayşe Pehlivanoğulları İsparta Öğrenci 8 yıl önce
 • Funda Tekinsav Tekirdağ Mühendis 8 yıl önce
 • İlker Selcuk Ankara Mühendis 8 yıl önce
 • Fatma A. Antalya Yönetici 8 yıl önce
 • Nermin Şahin İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Recep Krt Hatay Öğrenci 8 yıl önce
 • Pınar Yıldırım Kocaeli Mühendis 8 yıl önce
 • Mustafa Gül Çorum Veteriner 8 yıl önce
 • Eyyüp Pay Van Öğrenci 8 yıl önce
 • Utku Doğan İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Ruhan İ. Antalya - 8 yıl önce
 • Niyazi Ş. Şırnak Öğretmen 8 yıl önce
 • Muharrem Şahin Çanakkale Mühendis 8 yıl önce
 • Yavuz T. Ağrı Mühendis 8 yıl önce
 • Volkan A. İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Burcu Baştürk Ankara Öğrenci 8 yıl önce
 • Sinan Paksoy İzmir Arkeolog 8 yıl önce
 • Serkan Kaplan İzmir Mühendis 8 yıl önce
 • Sedat Akdemir İstanbul Doktor 8 yıl önce
 • Eda Özer Antalya Mühendis 8 yıl önce
 • İlhan Şahin Ankara Emekli 8 yıl önce
 • Zeynep Gülden İzmir Mühendis 8 yıl önce
 • Erkan G. Sakarya Mühendis 8 yıl önce
 • Yeşim Eren Ankara Mühendis 8 yıl önce
 • Yücel U. İstanbul Serbest Meslek 8 yıl önce
 • Duygu Kürüm Ankara Mühendis 8 yıl önce
 • Serkan B. Çanakkale Mühendis 8 yıl önce
 • Ramazan Dalmiş Batman Mühendis 8 yıl önce
 • Sule A. İzmir Mühendis 8 yıl önce
 • Tülin Şahin Ankara Ev Hanımı 8 yıl önce
 • Ceren E. Kocaeli Öğrenci 8 yıl önce
 • Gökhan E. Muğla Öğrenci 8 yıl önce
 • Mine Y. İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Semra Akın İstanbul Tekstil 8 yıl önce
 • Mustafa Ş. Adıyaman Mühendis 8 yıl önce
 • Özge Y. Ankara Mühendis 8 yıl önce
 • Erdem A. Adana Tekniker 8 yıl önce
 • Bülent Ö. Konya Mühendis 8 yıl önce
 • Merve D. Sinop Öğrenci 8 yıl önce
 • Merve Barut İstanbul Öğrenci 8 yıl önce
 • Yusuf T. İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • Özkan Y. İsparta Mühendis 8 yıl önce
 • Ozan Gürçay İstanbul Esnaf 8 yıl önce
 • Ergun Cetin Antalya Arkeolog 8 yıl önce
 • Nazlı U. Mersin Mühendis 8 yıl önce
 • Eyyüp T. Şanlıurfa Mühendis 8 yıl önce
 • Selen Schaper Yurtdışı Sanatçı 8 yıl önce
 • Mustafa Köker Niğde Mühendis 8 yıl önce
 • Kiraz İpekli Çorum Ev Hanımı 8 yıl önce
 • Semina Şenyurt Giresun İletişim 8 yıl önce
 • Ümit Özkan Sinop Emekli 8 yıl önce
 • Haydar A. Adana Emekli 8 yıl önce
 • Mahmut Eren Şafak Kayseri Mühendis 8 yıl önce
 • Keriman Kara Samsun Emekli 8 yıl önce
 • Kürşad Börüteçene İstanbul Diger 8 yıl önce
 • Mehmet Çolaker Muğla Mühendis 8 yıl önce
 • Gürcan K. İstanbul Bilgisayar 8 yıl önce
 • Emrah E. İstanbul Mühendis 8 yıl önce
 • İsmail Serpen İzmir Mühendis 8 yıl önce
 • Cihan Toprak Ankara Yönetici 8 yıl önce
 • Gülcan B. İzmir - 8 yıl önce
 
« Geri1  …  56789101112131415  …  34İleri »

Görseller

Yasadişi Balik Ticaretine Son ! Belediyeler Ve Mühendisler Göreve