Yasadişi Balik Ticaretine Son ! Belediyeler Ve Mühendisler Göreve

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’ne
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve kendisine bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü “canlı sucul kaynakların sürdürülebilir avcılığı” konusunda uygulamaya koyduğu bütün olumlu politikalara rağmen ülkemizde yasa dışı balık avcılığı ve ticareti neredeyse engellenemez bir şekilde devam etmektedir. Genel Müdürlük, il ve taşra teşkilatlarının insanüstü çaba ve gayretlerine rağmen balıkçı dükkânları, pazar yerleri ve hatta büyük marketler de bile her türden yasa dışı su ürünü pervasız bir şekilde pazarlanmaktadır. Unutulmamalıdır ki, ortak kamu malı olan canlı doğal kaynakların korunması sadece siyasi değil, aynı zamanda insani bir görevdir. Günümüzde bu sorumluluğun yerine getirilebilmesi için en önemli adım yasa dışı avcılığın engellenmesidir. Yasa dışı avcılığın engellenmesi ise ancak yasa dışı balık ticaretinin engellenmesi ile başlayacak bir süreçtir. Ya da başka bir deyişle, yasa dışı balık ticareti engellenmeden yasa dışı avcılığın engellenmesi olası değildir.
Bu nedenle yasa dışı avcılığın engellenmesi konusunda alınacak en acil önlem, yasa dışı balık ticaretinin engellenmesi için hukuki düzenleme ve kurumlar arası görev paylaşımının hayata geçirilmesidir.
Ülkemiz balıkçılık yönetiminin temel yasası olan, 1380 sayılı 22/03/1971 tarihli Su Ürünleri Kanunun Koruma ve Kontrol, başlığı altında bulunan 33. madde ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı teşkilatında ve Bakanlığa bağlı su ürünleri ile ilgili teşekküllerde su ürünlerinin, deniz ve içsuların koruma ve kontrolü ile görevlendirilen personel ile emniyet, jandarma, sahil güvenlik, gümrük ve orman muhafaza teşkilatları mensupları, belediye zabıtası amir ve mensupları, kamu tüzel kişilerine bağlı muhafız, bekçi ve korucular ile emniyet ve jandarma teşkilatının bulunmadığı yerlerde köy muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri bu Kanunla ve bu Kanuna istinaden konulan yasaklardan dolayı, bu Kanun kapsamına giren suçlar hakkında zabıt varakası tutmak, suçta kullanılan istihsal vasıtalarını ve elde edilen su ürünlerini zapt etmek ve bunları 34 üncü madde hükmü saklı kalmak şartı ile adli mercilere teslim etmek; ek madde 3'te yer alan hükümler çerçevesinde idari para cezalarını kesmekle vazifeli ve yetkilidirler. Yasa görüldüğü üzere Belediyeleri kanunun uygulanması konusunda yetkili ve sorumlu kılmıştır.
Yukarıdaki açık hükme rağmen “Belediyelerin Kuruluş ve Görevleri” Hakkındaki Kanun’un sağlıklı yorumlanmadığı gözlemlenmektedir. Oysa en son İç İşleri Bakanlığının 11.04.2007 tarih ve 26490 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinin “Görev, Yetki ve Sorumluluk” ile ilgili Üçüncü Bölüm’ünde yer alan 10. maddenin a/6 bendinin içeriği “Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek” hükmüne amirdir. Yasaların açık hükmüne rağmen belediyelerce 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu’nun kendilerine verdiği yükümlülüğün göz ardı edildiği veya gözden kaçırdıkları bir husus olması dikkat çekmektedir.
Hali hazırda belediyeler bünyesindeki bu mevcut durum, kadro yapısı nedeni ile altından kalkılamayacak bu görevin Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile Bakanlığın il ve taşra teşkilatlarının omuzlarına yıkılmasına neden olmaktadır. Ne var ki bu görev kadro ve lojistik altyapısı nedeni ile Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nün tek başına altından kalkabileceği bir görev değildir. Yasa dışı balık ticaretini engellemek ancak Su Ürünleri Kanunu ile sorumlu ve yetkili kılınan belediyelerin kendilerine öngörülen yükümlülüklerini ifa etmeleri ile mümkün olacaktır.
Bu nedenle 1380 sayılı Su ürünleri Kanunu’nda belediyeleri net bir şekilde görevlendiren hükme karşın uygulamada görülen boşluğun giderilmesi açısından aşağıda imzası bulunan sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar olarak,
İç İşleri Bakanlığının bir genelge ile Belediye zabıta teşkilatlarının Su Ürünleri Kanunu’nun kendilerine yüklediği görev ve sorumlulukları net bir şekilde yerine getirmesinin sağlanmasını;
ayrıca Belediyelerin bu görevleri en verimli şekilde gerçekleştirebilmesi için Veteriner Şube Müdürlükleri bünyesinde bir Su Ürünleri Birimi kurulmasını ve bu birimlerde de en az bir su ürünleri mühendisi istihdam edilmesinin sağlanmasını talep ediyoruz.

 • İmza Formu
 • İmza Listesi
 • Yorumlar
 • İstatistikler
 • İsim Bulunduğu Yer Meslek Tarih
 • Kenan Kedikli İstanbul Diger K. Sahibi
 • İsmet Ayçiçek Burdur Emekli 5 yıl önce
 • Erhan Turhan Bursa Serbest Meslek 5 yıl önce
 • Hüseyin Altınay İzmir Emekli 5 yıl önce
 • Çağrı M. İstanbul Mühendis 5 yıl önce
 • Erman K. İstanbul İşçi 6 yıl önce
 • Sedat Keles Hatay İşçi 6 yıl önce
 • Halil Bulut Samsun Öğretmen 6 yıl önce
 • Nursel T. Kayseri Öğretmen 7 yıl önce
 • Mahmut Ö. Afyon Emekli 7 yıl önce
 • Murat Bal Samsun Öğretmen 7 yıl önce
 • İbrahim Kaya Ankara Öğretim Elemanı 7 yıl önce
 • Kübra S. Antalya Mühendis 7 yıl önce
 • Servet Ahmet D. Hatay Mühendis 7 yıl önce
 • Murat Ayaz Bursa İşçi 7 yıl önce
 • İdris Çilingir İstanbul Mühendis 7 yıl önce
 • Recep Solmaz Sakarya Diğer 7 yıl önce
 • Asilkan S. Kocaeli Mühendis 7 yıl önce
 • Eren B. Ankara Mühendis 8 yıl önce
 • Cem E. İzmir Sigortacılık 8 yıl önce
 • Seyit Ç. Antalya Serbest Meslek 8 yıl önce
 • Sinan Ö. Adana Mühendis 8 yıl önce
 • Celil Akpulat Rize Öğretmen 8 yıl önce
 • Osman Zeki Kulaber Rize Mühendis 8 yıl önce
 • Altan S. Sakarya Yönetici 8 yıl önce
 • İzzet T. Mersin Bilgisayar 8 yıl önce
 • Yunus Emir Antalya Yönetici 8 yıl önce
 • Neslihan Özdoğan Kahramanmaraş Doktor 8 yıl önce
 • Zeynep Kübra M. Çanakkale Öğrenci 8 yıl önce
 • Cihan Emre K. İzmir Öğrenci 8 yıl önce
 • Mehmet Bulut İstanbul Emekli 8 yıl önce
 • Cenker B. Çanakkale Danışman 8 yıl önce
 • Bahadır Doğan Sinop Öğrenci 8 yıl önce
 • Funda Özmen Kocaeli Mühendis 8 yıl önce
 • Dilek O. İzmir Mühendis 8 yıl önce
 • Gulsum U. Antalya Öğrenci 8 yıl önce
 • Harun Biçerer Elazığ Mühendis 8 yıl önce
 • Katina Karanikola Çanakkale Emekli 8 yıl önce
 • Herdem C. Çanakkale Öğretim Üyesi 8 yıl önce
 • Mehmet K. Sinop Mühendis 8 yıl önce
 • Mehmet Karadogan İstanbul - 8 yıl önce
 • Mehmet Aslan Antalya Öğrenci 8 yıl önce
 • Tunahan Ö. Samsun Öğrenci 8 yıl önce
 • Ramazan Şayan Çanakkale Emekli 8 yıl önce
 • Tuğba K. İstanbul Tekniker 8 yıl önce
 • Çağdaş İkiz İzmir Esnaf 8 yıl önce
 • Kerim Beşparmak Kayseri Öğretmen 8 yıl önce
 • Cuneyt Mogolkanli Yurtdışı Tekniker 8 yıl önce
 • Elif Ekici Samsun Öğrenci 8 yıl önce
 • Cemil Yılmaz Samsun İşçi 8 yıl önce
 • Mine Y. Bartın - 8 yıl önce
 • Osman Bulut Samsun Esnaf 8 yıl önce
 • Murat A. Samsun Mühendis 8 yıl önce
 • Adem Y. Samsun Esnaf 8 yıl önce
 • Ali Sucu Sinop Mühendis 8 yıl önce
 • Arzu Algül Samsun Ev Hanımı 8 yıl önce
 • Adem Yalçın Samsun Öğretmen 8 yıl önce
 • Hami S. Ankara Kimyager 8 yıl önce
 • Melek Kantekin Samsun Ev Hanımı 8 yıl önce
 • Mehmet Ö. Sinop Memur 8 yıl önce
 • Mehmet Ekici Samsun Emekli 8 yıl önce
 • Hakan Orhan Ankara Serbest Meslek 8 yıl önce
 • Barış Ç. İzmir Öğrenci 8 yıl önce
 • Tufan Yücefaydali Kayseri Öğretmen 8 yıl önce
 • Rabia K. Ankara - 8 yıl önce
 • Efecan Büyükbaykal Ankara İç Mimar 8 yıl önce
 • Alev Aşcı Ankara Öğrenci 8 yıl önce
 • Enis Berkay M. İzmir Öğrenci 8 yıl önce
 • Hülya Sürek Samsun Hemşire 8 yıl önce
 • Özdemir Gültekin Samsun Memur 8 yıl önce
 • Ahmet Diktaş Samsun Emekli 8 yıl önce
 • Turgay Demir Adana Mühendis 8 yıl önce
 • Huseyin Alp Arslan Yurtdışı Serbest Meslek 8 yıl önce
 • Arda Kandemir İzmir Öğrenci 8 yıl önce
 • Yüksel Koca Bolu Mühendis 8 yıl önce
 • Neslihan A. Sinop Memur 8 yıl önce
 • Belgin E. Mersin Emekli 8 yıl önce
 • Veysel P. Diyarbakır Asker 8 yıl önce
 • Şefika A. İsparta Öğrenci 8 yıl önce
 • Nurgül H. İzmir Öğrenci 8 yıl önce
 • Berna K. İzmir Hemşire 8 yıl önce
 • Erkan Erdemir Samsun Memur 8 yıl önce
 • Rıfat D. İzmir Öğrenci 8 yıl önce
 • Buğra Karahan İzmir Öğrenci 8 yıl önce
 • Can A. Samsun Mühendis 8 yıl önce
 • Erol C. Antalya Turizm 8 yıl önce
 • Ece Ç. İzmir Öğrenci 8 yıl önce
 • Uluhan A. Sakarya Öğrenci 8 yıl önce
 • Mustafa Argüz İzmir Öğrenci 8 yıl önce
 • Onurkan A. İzmir Öğrenci 8 yıl önce
 • Hilal Durmaz İzmir Öğrenci 8 yıl önce
 • Raci E. İzmir Öğrenci 8 yıl önce
 • Elif Şeyda B. Ankara Öğrenci 8 yıl önce
 • Murathan Ö. İzmir Mühendis 8 yıl önce
 • Sevilay Ünlüçifçi İzmir Öğrenci 8 yıl önce
 • Sait Ketenci İzmir Öğrenci 8 yıl önce
 • Bariş A. İzmir Öğrenci 8 yıl önce
 • Özgür Dara İzmir Mühendis 8 yıl önce
 • Ali Yıldız Sinop Mühendis 8 yıl önce
 • Abdulmecit H. Osmaniye Diger 8 yıl önce
 • Hürrem A. İzmir Bilgisayar 8 yıl önce
 
« Geri123456  …  34İleri »

Görseller

Yasadişi Balik Ticaretine Son ! Belediyeler Ve Mühendisler Göreve