Trt Zaza

Önce şunu ifade etmek isterim bu kanal olunusa memlekete zarar gelmez tam tersine Ükenin birçok kültür, dil ve milet yaşanmaktadır taa ezelden 1000 y. beraberlik vebirliğimiz vardır, bu da dünyadan bir çok fazla kültürün bu ülkede yaşamış ve yaşamaktır buda ülkenin Zenginlini gösterir,
NOT:anlamadan, dinlemeden yargılamayin, yargılamadanda, karara varmayin..
Amaç ZAZACA TV BİR HAKTIR
Zazalar ZAZA DİLİNİ konuşan etnik bir gruptur. Zazaca; Zonema, Zone Zaza, Dimili, Zaza gibi yerel adlandırmaları ve kendi içerisinde lehçe ve şiveleri olan bir dildir.
Zaza Dili ve Kültürünün Zaza Kimliğinin yaşaması ve gelecek nesillere dil, kültür, sanat, müzik, gelenek, görenek kısacası Zaza insanlarının yaşamının bütününü kapsayan bu mirasın aktarılması için başta Zaza Dilinde Televizyon ve Radyo yayını ve diğer medya yayını mutlaka gereklidir.Zaza Dilinde Televizyon yayını ya Devlet eli ile TRT kurumunda Zazalar’a pozitif ayırımcılık hakkı ile TRT6, TRT el Arabî gibi kanallarda olduğu gibi Zazzaca tv olmalı ve devletin artık bir sorunu haline gelmiştir.
Bir dil ve kültür medya yayını yoksa ya zaman içerisinde yok olur veya parça parça kendi halinde insanların gönüllü ve özverili çalışmaları ile bir dil ve kültürün parçacıkları halinde yaşamaya devam eder. Bir dil ve kültür için parçacıkları halinde bulunma “ölmez de kalkmaz da” durumuna sebep olur. Yani Ne yok olur ne de düzgün bir HAYAT YAŞAYABİLİR.
Biz Zazalar’ın en temel haklarından olan bu istek konusunda daha önce MECLİS İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna başvuran vatandaşlar, Zaza, Laz ve Gürcü dillerinde de TV yayını yapılmasını istedi. Cuma Tonbul adlı vatandaş, komisyona dilekçe ile başvurarak, Kürtçe dilinde yayın yapan TRT- Şeş (TRT-6) kanalını örnek göstererek, “Zaza” dilinde de televizyon yayını yapılmasını talep etti. Tonbul dilekçesinde, şu görüşlere yer verdi: “Ben Zaza asıllı bir Türküm. Türkiye"de, Kürt olarak tanımlanan, 3, 3,5 milyon Zaza vardır. Zaza halkı, yüzyıllardan beri Osmanlı Devleti ve onun devamı olan Türkiye Cumhuriyetine sadık kalmış ve bu devletlerin bayrağı ve egemenliği altında yaşamış, asker olmuş, vergisini vermiş, kısaca vatandaşlık görevini eksiksiz yerine getirmiştir. Kürt sorunu bugüne kadar sessiz çığlık olmuş, Zaza sorunu ise orta yerde durmaktadır. Zazalar ve Zazaca, gerek kültürü gerekse de dil grameri olarak Kürtlerden ve Kürtçeden farklıdır.” Kürtçe TV yayınının, Anayasanın eşitlik ilkesine uygun olarak, diğer kimliğe sahip halklara da verilmesi gerektiği ifade edilen dilekçede, “Bu talep; hak ve özgürlükler, ulus devletin gerekliliği içinde değerlendirilmelidir. Aynı zamanda da bir insan hakkıdır” denildi.
Bu çabalara rağmen devletin Osmanlı'nın son zamanlarından kalma hastalıklı bir mantığı sürdürdüğünü görmekteyiz. Sorun çıkarmış olan binlerce insanın hayatlarının baharında bir fidanın sökülüp atılarak yok edilmesine neden olmuş olanların istekleri yapılıyor. Ancak, devletle barış içinde yaşamış ve yaşamakta olan Zazalar’ın isteklerine kulaklar sağır kalıyor. Hatta sanki o kesimi küstürmek istemezmiş gibi Zazaca'ya TRT 6 da güya lehçeymiş gibi kısa bir süre verilmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, sadece Türkler’in değildir.Bazı Kürtçülerin dediği gibi Kürtler ve Türklerin de değildir.Bir devlet o topraklarda yaşayan her vatandaşın devletidir.Devlet, Zazalar’ın da devletidir.Bunun için de devletin asli unsurlarından olan Zazalar’ın isteklerine kulaklarını tıkamamalıdır.Eğer Zazalar’ın Zazaca TV isteklerine uygun karşılık verirse Kürtçülerin TRT6 konusunda samimiyetsizlik var şeklindeki iddiaları da boşa çıkacak; devletin gerçekten demokratikleştiği net olarak gözükecektir.Devleti yönlendirenler bu masum isteklere kulaklarını da tıkayabilirler.O durumda da samimiyetsizlik iddiası doğruluk kazanmış olacaktır.
Biz barış içinde hakkımız olan TRTZAZA’yı istiyoruz. Tercih devletin; vebal de onu yönetenlerindir.
Anadolu(Türkiye)da yaşayan kürtür bir değil, bir kaç kültür ve dil var olmakta ve Türklerle birlikte bu Ülkede yaşayan ve Türklerle aynı kültürü paylaşan ve birlikte askere giden ve birlikte vergi vermekte olan Zazalarda vardır. Türk ve Kürtler gibi bizimde hakımız var (tv)kanal olarak.
Görüş:
Zazalar bü Ülkkenin vatandaşı, o zaman her vatandaş gibi Zazalarında bir kanalının olmasını istiyoruz. Biz Zazalar kendi dilimizde yayım yapan bir kanal istiyoruz. Bu Üllkenin vatandaşı olan, Türk ve Kürtlere yayım yapan kanal’lar varsa bu ülkenin vatandaşı olan devamı
-> zazaremzi.blogspot.com.tr

  • İmza Formu
  • İmza Listesi
  • Yorumlar
  • İstatistikler

Aşağıdaki araçları kullanarak kampanyanın duyurulmasını sağlayabilirsiniz.

*

*

*

 İmza listesinde soyadım gizlensin

imza.la

(*) doldurulması zorunlu alanlar.

Görseller

Trt Zaza