İstanbul Üniversitesi Ökm Tiyatro Salonu Öğrencilerindir, Büro Yapılamaz!

İstanbul Üniversitesi Beyazıt yerleşkesinde bulunan ve birçok kulübün faaliyet gösterdiği Öğrenci Kültür Merkezi (ÖKM) 2010 yılında üniversite yönetimi tarafından, öğrencilerin karşı çıkışına rağmen, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) binasına dönüştürülmesi amacıyla dağıtıldı ve ÖKM müdürlüğü, içinde öğrenciye yer olmayan başka küçük bir binaya taşındı. Ardından AUZEF'in ÖKM binasına yerleşmesiyle birlikte, öğrenciler bir zamanlar aktif olarak sanatsal çalışmalar yürüttükleri binada yer alan tiyatro salonunu, AUZEF çalışanları ve yöneticileriyle paylaşmak zorunda bırakıldı. Harçların kaldırılmasından sonra okulun güçlü gelir kaynaklarından biri haline gelen AUZEF, tiyatro salonunu ofis yapmak için rektörlükle anlaşarak, bu sahnede üretim yapmakta olan iki kulübü (İÜFFTK ve ÖKM Sahnesi) yazdığı bir dilekçeyle salondan uzaklaştırdı. Buna karşın üniversite yönetimi, kulüplerin üretim süreçlerini zedelemeyecek nitelikte bir alternatif sunmamakta ısrarcı olurken, piyasaya katkı sunmayan üretimleri değersizleştiren zihniyet baskıcı yüzünü tekrar gösteriyordu. Söz konusu kulüplerin sahne sorunu sebebi ile üretimlerinin durması, 2010 yılındaki kapatma sürecinde de görüldüğü gibi önümüzdeki senelerde bu kulüplerin işlevsiz kaldıkları gerekçesi ile kapatılması ihtimalini de beraberinde getirecektir.

İktidar mekanizmasının sanat kurumları üzerinde kurduğu baskıların sık sık konuşulduğu bu günlerde, İstanbul Üniversitesi yönetiminin, tiyatro yapmamıza engel teşkil eden bu tavrına karşı yürüttüğümüz mücadelemizde sizlerin desteği önemli rol oynayacaktır.

İletişim
Twitter: @sahnedayanisma @iufftk @okm_tiyatro #sahnenicindiren
Facebook: http://facebook.com/sahnedayanismasi
Blog: http://iusahnedayanismasi.blogspot.com.tr/
E-mail: iusahnedayanismasi@gmail.com

İÜ Sahne Dayanışması

  • İmza Formu
  • İmza Listesi
  • Yorumlar
  • İstatistikler

Aşağıdaki araçları kullanarak kampanyanın duyurulmasını sağlayabilirsiniz.

*

*

*

 İmza listesinde soyadım gizlensin

imza.la

(*) doldurulması zorunlu alanlar.

Görseller

İstanbul Üniversitesi Ökm Tiyatro Salonu Öğrencilerindir, Büro Yapılamaz!