Mühendislik Etiği Yemini

Ülkemizde birçok çalışma alanında etik dışı davranışların önüne geçilememekte ve bunun sonucunda insan hakları ihlalleri ortaya çıkmaktadır. Bizler mühendisler ve mühendis adayları olarak iş hayatımız boyunca etik kuralları gözeteceğimizin yeminini kendimize karşı vermek istiyoruz. Bu amaçla Mühendislik Etiği Yemini'ni hazırladık ve imzaya açtık.


Mühendislik Etiği Yemini

o Bana verilen mühendislik unvanına layık olacağıma ve mesleğimi icra ederken etik dışı davranışlarda bulunmayacağıma,
o İnsan haklarını ihlal etmeyeceğime ve kişisel bilgilerin gizliliği ilkesine sadık kalacağıma,
o Görev aldığım çalışmalarda etik dışı davranmayacağıma ve davranılmasının karşısında olacağıma,
o Yetkim ya da erişimim olan sistemler üzerinden maddi ya da manevi haksız çıkarlar sağlamayacağıma,
o Kişisel çıkarlarımı ya da çalıştığım kurumun çıkarlarını asla ve asla insanlığın üzerinde tutmayacağıma,

Namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.

  • İmza Formu
  • İmza Listesi
  • Yorumlar
  • İstatistikler

Aşağıdaki araçları kullanarak kampanyanın duyurulmasını sağlayabilirsiniz.

*

*

*

 İmza listesinde soyadım gizlensin

imza.la

(*) doldurulması zorunlu alanlar.