Laiklik Bildirgesi

LAİK DEVLET ÖZGÜR TOPLUM İÇİN
AYDINLAR BİLDİRİSİ

Laik devlet özgür toplumun temeli demokrasinin güvencesi,Büyük Atatürk’ün Türk Ulusuna bıraktığı en büyük emanetidir.Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş felsefesinin vazgeçilmez yapı taşı olan laiklik,Atatürk ilke ve devrimlerinin ve çağdaş hukuk devletinin temelini oluşturmuş ve “kul”dan “birey”,ümmet” ten “ulus” yaratarak insanımıza en büyük onuru yaşatmıştır.

Cumhuriyetin “Aydınlanma Felsefesi”ni içlerine sindiremeyenler,dini siyasi rant aracı olarak kullanarak halkımızı din ile aldatmayı sürdüregelmişler,din ve vicdan özgürlüğünün güvencesi olan laikliği ortadan kaldırmayı hedef seçmişlerdir.Mevcut iktidar,önceki gerici partilerden devraldığı,laik devleti yıkma girişimlerini hızla sürdürmektedir.

Özel yaşamlara müdahale etmeyi kendine hak gören,tek tip birey ve gençlik yaratmayı amaçlayan fetvayı yasaların üstünde gören,toplumsal sorunlara bilimsel değil,dinsel referanslarla çözüm arayan kamu kurumlarında hızla kadrolaşan ve DİN DEVLETİ yaratma hayalini adım adım uygulayan iktidarın baskıcı müdahaleleri Anayasayı,yasaları ve Anayasa Mahkemesi kararlarını açıkça ihlal niteliğindedir.
Kadın kıyafetini siyaset aracı kılarak,kadın sömürüsünün en çarpıcı örneklerini sergileyen iktidar,okullarda başlattığı türban baskısını,kamu görevlilerini kapsayacak şekilde genişleterek Anayasal suç işlemiş,daha sonra bu suça TBMM’yi de ortak ederek sorumluluğuna siyasi paydaşlar aramıştır

İktidarın kadına bakışı,“örtüsüz kadın perdesiz eve benzer;ya satılıktır ya da kiralık” ağır hakaret hakaret cümlesiyle özetlenmiş durumdadır.Öğretim sisteminde 4+4+4 ile başlatılan gericileşme,okullarda hem kız çocuklarına hem öğretmenlere türban baskısıyla pekiştirilmektedir.Görünüşte dini,gerçekte ise siyasi simge olarak kullanılan bu araçla,kamu hizmetinde eşitlik ve tarafsızlık ilkeleri yok edilmiştir.
1994 yılında “tutturmuşlar laiklik elden gidiyor,bu millet istedikten sonra tabii elden gidecek” diyerek yola çıkan gerici zihniyet rengini giderek koyulaştırmakta ve halkın günlük yaşamının baskı altına alınmasına uzanmaktadır.İktidar öğrenci yurtlarında ve evlerinde “kız–erkek yan yana olmaz” biçimindeki utanç verici aşağılamalarla; öğretimin “kızlı–erkekli yapılmasının yanlış olduğu”, “kent içi otobüslerin kadın- erkek ayırımına göre düzenlenmesi” gibi çağ dışı uygulamaları dayatmaktadır.Anayasa Mahkemesi tarafından “laiklik karşıtı eylemlerin odağı” olarak tescillenmiş iktidar,bu saptamanın ne kadar yerinde olduğunu göstermektedir

İktidar,dünyevi kurallara dayandırılması gereken devlet işlerini,dini gerekçelere dayandırmaya başlamıştır.Gerçekten de yapılmakta olan,devlet işlerinin kaynağının siyasetçe yorumlanmış dini buyruklara dayandırılmasıdır.Kimse bu gerçeğin gözden kaçırılmasına hizmet etmemelidir

Çağdaş ve demokratik devletlerde hukuksal düzenlemelerin kaynağı yoruma bağlanmış dini kural ve buyruklar değil,toplumun sosyal ve iktisadi gereksinimleridir.Bu,her tür din ve inanç özgürlüğünü güvence altına alan laik devlet ilkesi demektir.Bugün ise,Türkiye’yi ihvanlaştırma amacıyla anayasal laik devlet ilkesi açıkça ihlal edilmektedir

Halkımız laik devlet ilkesini benimsemiş ve içselleştirmiştir.Böyleyken,halkın siyasi temsilcileriyle kanaat önderlerinin şu ya da bu nedenle yılgınlığa düşmeye,doğruları savunmaktan vazgeçmeye hakları yoktur.
Laik,demokratik,özgürlükçü bir Cumhuriyeti savunan siyasal parti ve toplum kesimlerinin“yeni sahte mağduriyetler yaratmama ve bu yöndeki AKP çabalarını boşa çıkarma” gerekçesiyle takındıkları tutum da sonuç vermemiş,laikliği yok etmeyi hedefleyen iktidar,anında daha ileri adımlar atmaya yönelmiştir.

Gelinen bu noktada laiklik ilkesinden ödün vermek gericiliğe teslim olmak demektir,böylesi bir teslimiyetin bedeli ise ödenemeyecek kadar büyüktür

Bizler,din bezirganı iktidar ve siyasetçilerin,
• hoşgörü kandırmacası ardında toplumun bireylerini "başörtülü bacım–başörtüsüz kadın" veya "dindar nesil - ayyaş nesil" biçiminde ayırıma tabi tutmasını kabul etmeyeceğimizi;
• dini değerlerimizi siyasi çıkarlarına alet etmelerine göz yummayacağımızı;
• laik devleti ortadan kaldırmalarına asla rıza göstermeyeceğimizi;
• laik ve demokratik Cumhuriyetten,Atatürk ilke ve devrimlerinden asla ödün vermeyeceğimizi
• din devleti kurmaya kalkışanların,halka hesap vermesi için çalışacağımızı
kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.

 • İmza Formu
 • İmza Listesi
 • Yorumlar
 • İstatistikler
 • İsim Bulunduğu Yer Meslek Tarih
 • Gürkut Acar Ankara Avukat K. Sahibi
 • Salman Gözlügöl İstanbul Öğretmen 3 yıl önce
 • Engin S. İstanbul İşçi 3 yıl önce
 • Mehmet Y. Amasya - 4 yıl önce
 • Zülfikar Y. Çorum Yazar 5 yıl önce
 • Nedim Arın İzmir Emekli 5 yıl önce
 • İlhami Savaş İstanbul Emekli 5 yıl önce
 • Ömer Zeki Sadullah İstanbul Öğretim Üyesi 5 yıl önce
 • Nuri E. İstanbul Mimar 6 yıl önce
 • Ruhiye Kayra Ankara Öğretim Elemanı 6 yıl önce
 • Kenan Tolga Yilmaz Antalya Diğer 6 yıl önce
 • Arzu T. İstanbul Mimar 6 yıl önce
 • Mehmet Ş. İstanbul Öğrenci 6 yıl önce
 • Gürsel Saylı Bursa Emekli 6 yıl önce
 • Ahmet Ceylan Tekirdağ İşçi 6 yıl önce
 • Mehmet Y. İstanbul Diğer 6 yıl önce
 • Hande Öztürk Ankara - 6 yıl önce
 • Cengiz Cilogullari İstanbul Mühendis 6 yıl önce
 • Oguz Dogan Kocaeli Emekli 6 yıl önce
 • Vedat Akguner İstanbul Yönetici 6 yıl önce
 • Büşra Ç. İstanbul Öğrenci 6 yıl önce
 • Murat Guven Yurtdışı Yönetici 6 yıl önce
 • Koray Ö. İstanbul Öğrenci 6 yıl önce
 • Ali S. Denizli Bankacı-Sigortacı 6 yıl önce
 • Nuri C. Ankara Mühendis 6 yıl önce
 • Mine Y. İstanbul Memur 6 yıl önce
 • Sabahat Özkan Oylu İstanbul Öğretmen 6 yıl önce
 • Erdoğan Yıldırım Antalya Öğrenci 6 yıl önce
 • Bayram E. Antalya Aşçı 6 yıl önce
 • Feray Ü. Mersin Öğretmen 6 yıl önce
 • Yiğit K. Mersin Öğrenci 6 yıl önce
 • Sezer Beyaz İstanbul İşçi 6 yıl önce
 • Sibel Bilge Amasya Avukat 6 yıl önce
 • Zübeyde Öztop Adıyaman Öğrenci 6 yıl önce
 • Neslihan D. İstanbul İletişim 6 yıl önce
 • Ferudun Keskin Trabzon Öğretmen 6 yıl önce
 • Günay K. İstanbul - 6 yıl önce
 • Nilufer Mutlu İstanbul - 6 yıl önce
 • Sessiz K. İstanbul Öğretmen 6 yıl önce
 • Mustafa D. İstanbul Öğrenci 6 yıl önce
 • Naciye K. İstanbul - 6 yıl önce
 • Esra Erdogan Yalova Öğretmen 6 yıl önce
 • Mert B. İstanbul Öğrenci 6 yıl önce
 • Kartal B. İzmir Serbest Meslek 6 yıl önce
 • Enis Ocak Bursa Öğrenci 6 yıl önce
 • Ali Öztürk Ankara - 6 yıl önce
 • Gül Yüce Ankara - 6 yıl önce
 • Hüseyin Ulubeli Denizli Mimar 6 yıl önce
 • Erkan Sivgin İstanbul - 6 yıl önce
 • Göktay Mehmet Bakan İstanbul Yönetici 6 yıl önce
 • Serkan Tuncer Ankara Tekniker 6 yıl önce
 • Yıldırım A. Mersin Emekli 6 yıl önce
 • Simay Ergene Civelek Ankara Öğretim Elemanı 6 yıl önce
 • Ayhanım Sun Ankara Sanatçı 6 yıl önce
 • Işıl B. Ankara - 6 yıl önce
 • Yasemin Özkurt Ankara Sanatçı 6 yıl önce
 • Gulsah Soydan Ankara Yönetici 6 yıl önce
 • Ziynet O. Antalya Diğer 6 yıl önce
 • Ekrem Kemal Yüceer İstanbul Otel Yöneticisi 6 yıl önce
 • Dilay Çetin Ankara Muhasebeci 6 yıl önce
 • Yüksel Ç. İstanbul Diş Hekimi 6 yıl önce
 • Sedat G. İstanbul - 6 yıl önce
 • Seymen E. Bursa Serbest Meslek 6 yıl önce
 • Gülşen G. Mersin İşsiz 6 yıl önce
 • Kutluk A. İstanbul Öğrenci 6 yıl önce
 • Bugra K. İstanbul Öğrenci 6 yıl önce
 • Sinan Polat Samsun Emekli 6 yıl önce
 • İlknur Tiryaki İstanbul Avukat 6 yıl önce
 • Ramazan Aktuğ Muğla - 6 yıl önce
 • Rifat Dirik Manisa Emekli 6 yıl önce
 • Sacide Demiralp Ankara Doktor 6 yıl önce
 • Sema Ö. İstanbul Mühendis 6 yıl önce
 • Kenan Şülekoğlu Yalova Öğretmen 6 yıl önce
 • Özgür S. İstanbul Ekonomist 6 yıl önce
 • Özgür Cabak Kocaeli Seyahat Acentası Çal 6 yıl önce
 • Sema G. İstanbul Tekniker 6 yıl önce
 • Haluk G. Aydın Emekli 6 yıl önce
 • Oğuz A. İstanbul - 6 yıl önce
 • Harun Şentürk Antalya Turizm 6 yıl önce
 • Asım Esen Ankara Mühendis 6 yıl önce
 • Hayri B. Antalya Doktor 6 yıl önce
 • Oktay Havat Hatay Diğer 6 yıl önce
 • Mustafa Fıstıkcı Aydın Emekli 6 yıl önce
 • Sehap Onder Ankara Emekli 6 yıl önce
 • Erol A. Kocaeli Emekli 6 yıl önce
 • Erdem Yassibaş Balıkesir Emekli 6 yıl önce
 • Saime Atmaca İzmir Ekonomist 6 yıl önce
 • Aylın B. İstanbul Diğer 6 yıl önce
 • Necmi Kocaoğlu Eskişehir Emekli 6 yıl önce
 • Prof Dr Ömer Refik Çaylan Konya Doktor 7 yıl önce
 • Serap F. Ankara Diğer 7 yıl önce
 • Güleycan E. Aydın Öğrenci 7 yıl önce
 • Vedat K. Aydın Diğer 7 yıl önce
 • Yaşar Ünal Ankara Emekli 7 yıl önce
 • Yavuz Yiğit İstanbul Öğrenci 7 yıl önce
 • Ersin Ö. İstanbul Mühendis 7 yıl önce
 • Handan Çakıcı Ankara Bankacı-Sigortacı 7 yıl önce
 • Osman Uzgur Yurtdışı Emekli 7 yıl önce
 • Hülya Koçyiğit İzmir Öğrenci 7 yıl önce
 • Özgür Söğüt Ankara İşsiz 7 yıl önce
 • Hasan Demir Antalya Hakim 7 yıl önce
 
« Geri123456  …  49İleri »