Irkçı Yemin Kaldırılsın! % 10 Seçim Barajı Kaldırılsın!

IRKÇI YEMİN KALDIRILSIN!
% 10 BARAJI KALDIRILSIN!

Toplumun tüm kesimlerinin temsilcileri parlamentoda temsil edilmeden gerçek bir temsilden ve demokrasiden söz edilemez.

Türkiye’de en başta % 10 barajı bunu engelliyor. Bir bütün olarak adil ve demokratik olmayan seçim sistemi bunu engelliyor.

Demokratik olmayan, bir askeri cunta tarafından topluma dayatılan ve hala varlığını sürdüren 12 Eylül Anayasası bunu engelliyor.

Demokrasi için öncelikle anayasa, seçim ve siyasi partiler yasaları değişmeli.

Göreve başlarken parlamenterlere okutulan yemin ise tümüyle antidemokratik, ırkçı ve şovendir. Bu yemin faşizan 12 Eylül Anayasasına sadakati şart koşuyor. Oysa bu anayasa kökten değişmeli, çağdaş, demokratik bir anayasa yapılmalıdır.

Bu yemin tek etnik gruba dayalı bir millet anlayışını dayatıyor ve bu niteliğiyle ırkçıdır. Ülkenin çok etnisiteli, çok kültürlü, çok dilli yapısına aykırıdır. Örneğin bir Kürde, Araba, Çerkeze veya Ermeniye “Büyük Türk Milleti önünde ant içiyorum” dedirtmek onur kırıcıdır.

Bu yemin bunun ötesinde de, “Atatürk ilke ve inkılapları” diye bir kalıp dayatarak toplumun seçilen temsilcilerini, belli bir düşünce kalıbına, belli bir ideolojiye göre düşünüp hareket etmeye zorluyor. Oysa toplum tek renkli değildir. Düşünce ve davranışta tek kalıbı dayatan anlayışlar anti demokratiktir, faşizandır.

Bu yemin, şu veya bu konuda farklı düşünen, farklı düşünmeye hakkı olan, değişim isteyen ve isteyebilecek olan halkın temsilcilerinin iradelerine ipotek koyucu niteliktedir.

Tüm bu nedenlerle, eğer parlamento kendisinin ve üyelerinin onurunu ve özgürlüğünü koruyacaksa ilk elde bu ucube yemini kaldırmalıdır. Böyle bir yemin gereksizdir.

Daha sonra ise gecikmeden köklü demokratikleşme adımları atmalıdır. Yeni, çağdaş, demokratik bir anayasa, yapılacak işlerin başında geliyor.

Bu sorunların çağdaş, eşitlikçi ve adil çözümünü isteyen siz değerli vatandaşlardan imzalarınızla kampanyamıza destek olmanızı bekliyoruz.

Hak ve Özgürlükler Partisi (HAK-PAR)
Medya Ekibi

  • İmza Formu
  • İmza Listesi
  • Yorumlar
  • İstatistikler

Aşağıdaki araçları kullanarak kampanyanın duyurulmasını sağlayabilirsiniz.

*

*

*

 İmza listesinde soyadım gizlensin

imza.la

(*) doldurulması zorunlu alanlar.

Görseller

Irkçı Yemin Kaldırılsın! % 10 Seçim Barajı Kaldırılsın!