Geçmişin Bir Yanlişi Ankara’Da Düzeltilmelidir

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI’NA
ANKARA

Bizler Türkiye olarak dünyamızın en ilginç denizlerine ve boğazlarına sahip aynı zamanda balıkçılık açısından da ayrıcalıklı özelliklerle donanmış bir ülkenin doğasever bireyleriyiz.

Geçmişte İstanbul’da deniz, hidrobiyoloji ve balıkçılık kökenli araştırmalarla gerek dünyamızın ve gerekse ülkemizin bilim dünyasına olağanüstü katkılarda bulunan iki kuruluşumuz vardı. Bunlardan İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi bünyesindeki Hidrobiyoloji Araştırma Enstitüsü 1983 yılında; Et ve Balık Kurumu bünyesindeki Balıkçılık Araştırma Merkezi ile onun devamı olan kuruluşlar 1976 yılında zamanın yönetimleri tarafından çağdışı bir zihniyetle kapatılmışlardır.

Oysa deniz ve balıkçılık bilimi açısından İstanbul Boğazı ile denizleri gerek bilimsel ve gerekse ülke ekonomisi açısından çok yönlü olarak hem yerküremizin hem de Türkiye’mizin en ilginç bir ortamıdır. Hal böyle olmakla beraber çok yönlü özelliklerle dolu bu ortamın sucul canlı kaynaklarının en iyi düzeyde kullanımı, onun sürekliliğine olanak sağlayacak ve balıkçılık açısından da verimli işletilmesine önayak olacak bir devlet kuruluşunun yokluğunu izah edebilmek olası değildir.

Günümüz Türkiye’sinin yaptığı atılımları ile örtüşmeyen bu noksanlığın giderilmesi ve denizlerimizin sürdürülebilir koruma güvenliğine kavuşturulması, ayrıca balıkçılığımızın da kalkınmasına önayak olunması ülkesel bir zorunluluktur. Deniz, içsular ve balıkçılık bütünselliğini kapsayan bir Balıkçılık Araştırma Merkezinin dünyaya örnek olacak düzeyde İstanbul’da ve benzer destekleyici bir yapılanmanın da Çanakkale’de kurulmasını biz aşağıda imzası bulunanlar arz ve talep ederiz.

  • İmza Formu
  • İmza Listesi
  • Yorumlar
  • İstatistikler

Aşağıdaki araçları kullanarak kampanyanın duyurulmasını sağlayabilirsiniz.

*

*

*

 İmza listesinde soyadım gizlensin

imza.la

(*) doldurulması zorunlu alanlar.

Görseller

Geçmişin Bir Yanlişi Ankara’Da Düzeltilmelidir