Hdp Kapatilmalidir

Çünkü ; HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ adı, VATANIMIZIN / HALKIMIZIN BİRLİĞİ, BÜTÜNLÜĞÜ BEKAASI / İLELEBET KALICILIĞI ALEYHİNE BÖLÜCÜLÜK - AYRIMCILIK ANLAMI İÇERMEKTEDİR, örtülü olarak TÜRKİYE HALKLARI olduğu kast edilmektedir, OYSA, TÜRKİYE'MİZDE SADECE TÜRK HALKI VARDIR, bu yüzden ;
1. Yürürlükteki TC Anayasası'nın 66. maddesindeki , "Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan HERKES TÜRKTÜR" biçimindeki Türklük tanımına ve yürürlükteki yasal mevzuata AYKIRIDIR !
Örneğin ; Tüm dünyada kabul edildiği gibi Fransa'lı değil FRANSIZ, Rusya'lı değil RUS, İngiltere'li değil İNGİLİZ, İspanya'lı değil İSPANYOL, Almanya'lı değil ALMAN, Amerika'lı değil AMERİKAN Türkiye'li değil TÜRK vardır.. "TÜRKİYE HALKLARI" demek -- bunun imasını yapmak bile HUKUKİ, SİYASİ SUÇTUR !
2. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ün KURUCU FELSEFESİNE - O'nun "TÜRKİYE CUMHURİYETİNİ KURAN TÜRKİYE HALKINA TÜRK MİLLETİ DENİR" tanımına AYKIRIDIR.. HDP anti - yasal, anti - Türk'tür ; MUTLAKA KAPATILMALIDIR !
Hukuki sorumlu Cumhuriyet savcılarımızı, siyasi sorumlu TBMM'ndeki milletvekillerini ve Türk halkını göreve davet ediyorum.

Lütfen imzalayın, paylaşın

  • İmza Formu
  • İmza Listesi
  • Yorumlar
  • İstatistikler

Aşağıdaki araçları kullanarak kampanyanın duyurulmasını sağlayabilirsiniz.

*

*

*

 İmza listesinde soyadım gizlensin

imza.la

(*) doldurulması zorunlu alanlar.