Cinsel Sömürüye Sessiz Kalma, Diren, Mücadele Et!

"Hiç kimse kölelik veya kulluk altında bulundurulamaz; kölelik ve köle ticareti her türlü şekliyle yasaktır." (İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Madde 4)

"Taraf Devletler kadın ticareti ve fahişeliğin istismarının her şekliyle önlenmesi için yasama dair gerekli bütün önlemleri alacaklardır." (Kadınlara Karşı Hertürlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi, Madde 6)

"Taraf Devletler, her ne nedenle ve hangi biçimde olursa olsun, çocukların kaçırılmaları, satılmaları veya fuhuşa konu olmalarını önlemek için ulusal düzeyde ve ikili ve çok yanlı ilişkilerde gereken her türlü önlemleri alır." ( Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, Madde 35)

Yukarıda geçen tüm bu maddeler kağıt üzerinde bugün de geçerliliğini koruyor, ancak gerçek yaşamda "Taraf Devletler" 3. büyük sektör olan Fuhuş sektörünün gelişiminin önünde durmak için bu yasaların hiçbirini uygulamıyor ve dünya üzerinde insan ticareti yaygın bir şekilde yapılmaya devam ediyor.

Tüm bu yasa ve sözleşmelerin gerçek yaşamda uygulanması için gerekli sosyal, ekonomik tüm alt yapının oluşturulmasını talep ediyor ve insan haklarını çiğneyen insan ticaretinin her türlüsünün takipçisi olacağımızı söylüyoruz.

Toplanan bu imzalar tarafımızca Birleşmiş Milletler’e verilecektir.

Avrupa Demokratik Kadın Hareketi (ADKH) www.adkh.org
Democratic Women Movement in Europe


SCHWEIGE NICHT ZU SEXUELLER AUSBEUTUNG!
Leiste Widerstand, Kämpfe dagegen an!
„UNSER LEBEN IST UNVERKÄUFLICH“!

- „Niemand darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten werden; Sklaverei und Sklavenhandel sind in allen ihren Formen verboten. (Artikel 4 -Allgemeine Erklärung der Menschenrechte)
- Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen, einschließlich der Verabschiedung von Rechtsvorschriften, zur Unterdrückung jeder Form des Frauenhandels und der Ausbeutung der Prostitution von Frauen. (Artikel 6 -Übereinkommen der UN zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau )
- Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten innerstaatlichen, zweiseitigen und mehrseitigen Maßnahmen, um die Entführung und den Verkauf von Kindern sowie den Handel mit Kindern zu irgendeinem Zweck und in irgendeiner Form zu verhindern. (Artikel 35 -Maßnahme gegen Entführung und Kinderhandel, Übereinkommen über die Rechte des Kindes, UN-Kinderrechtskonvention).“
All diese Artikel, die wir oben zitiert haben, gelten leider nur auf dem Papier, die Realität sieht leider anders aus. Die sogenannten „Vertragsstaaten“ ignorieren die stetig anwachsende und mittlerweile sich zum drittstärksten Sektor entwickelte Prostitution, indem sie eben diese Gesetze nicht anwenden und unaufhaltsam kann sich der Menschenhandel weltweit verbreiten.
Deshalb fordern wir die Schaffung einer sozialen und wirtschaftlichen Infrastruktur für die Einhaltung/ Anwendung all dieser Gesetze und die Umsetzung aller Vereinbarungen in die Realität. Außerdem geben wir hiermit bekannt, dass wir jegliche Formen des Menschenhandels, die die Menschenrechte mit Füßen treten, nachverfolgen werden.

Diese Unterschriftensammlung wird eingereicht bei den UN.

Demokratische Frauenbewegung in Europa

  • İmza Formu
  • İmza Listesi
  • Yorumlar
  • İstatistikler

Aşağıdaki araçları kullanarak kampanyanın duyurulmasını sağlayabilirsiniz.

*

*

*

 İmza listesinde soyadım gizlensin

imza.la

(*) doldurulması zorunlu alanlar.

Görseller

Cinsel Sömürüye Sessiz Kalma, Diren, Mücadele Et!