Bütünleme Sınavına Fener Yak

BÜTÜNLEME SINAVINA FENER YAK
EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNE FENER YAK
EĞİTİMDE ADALETE FENER YAK
HAKSIZLIK KARŞISINDA SUSAN DİLSİZ ŞEYTANDIR
Eğitimde fırsat eşitliği" kavramı, toplumun tüm bireylerinin ayrım yapılmaksızın, yeteneklerini en uygun biçimde geliştirmede eğitim hizmetlerinden eşit ölçüde yararlanma şansına sahip olmaları olarak tanımlanmaktadır

Demokrasilerde en yaygın eşitlik türü olan “fırsat eşitliği”, toplumsal, siyasal ve ekonomik kökenlerine , kısacası sınıfsal konumlarına bakılmaksızın, herkesin yetenek ve becerileri ölçüsünde yarışabileceğini öngören liberal bir ilkedir. Bu yarışın kuralları yasalarla düzenlenmiştir ve “tüm insanlar yasalar önünde eşittir.”

Fırsat ve olanak eşitliği ya da koşullarda eşitlik kavramıyla dile getirilen eşitlik düşüncesi, insanların yarışa başlama koşullarının birbirinden çok farklı olması nedeniyle, onlara yalnızca fırsat tanınmasının yeterli olmayacağının görülmesi üzerine ortaya atılmıştır. Fırsat eşitliği ile yakından ilişkili olan koşullarda eşitlik savı, yarışa katılanların aynı noktadan başlamaları gerektiğini ve yarışı benzer engellerle sürdürmelerinin sağlanmasını öngörür.

Eğitimsel eşitliğin, gerçek anlamda toplumsal tabakalaşmanın olmadığı bir toplumda olası görünmesi, bireyler arasındaki yetenek ve beceri farklılıklarının bir ayrıcalık, bir üstünlük konusu olmaktan çok, toplumun ortak zenginlik kaynağı olarak tanımlanmasına dayanır. Bu yeteneklerin ürünlerinden herkesin eşitçe yararlanması amaçlanır. Yeteneklerin kendiliğinden değeri yoktur. Her yetenek, toplumsal olarak yaratılmış belli bir değere sahiptir. Başka bir anlatımla, yetenek ve beceriler yarışmalarla, sınavlarla, eğitsel programlarla ortaya çıkar.

Bu bağlamda; KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNUN AÖFE BÜTÜNLEME SINAVI HAKKI VERİLMESİ TAVSİYE KARARI GEREĞİ AÖF BÜTÜNLEME SINAVINI BİR YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ YAPARAK 2016 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN AÖF ÖĞRENCİLERİNEDE TANINMASINI TALEP EDİYORUZ

YASAL DAYANAKLAR:

1)2547 sayılı YÖK kanunun, Ana ilkeler başlıklı 5.Maddenin e fıkrasında “Yükseköğretimde imkan ve fırsat eşitliğini sağlayacak önlemler alınır”

2)Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı B.30.0.HKM.045.02.5884 sayılı, Bütünleme Sınav konulu, 19.06.2012 tarihli toplantısında karara bağlanan “bütünleme sınav hakkı”

3)Açık Yükseköğretim Yönetmeliği; Madde 13 – Açık öğretim öğrencileri ile aynı öğretim programına göre örgün öğretim öğrencileri arasında öğrenci hakları bakımından fark bulunmadığı gibi her iki yoldan mezun olanlar eşit hak ve yetkilere sahip olurlar. (Bu yönetmeliğe göre örgün eğitimde bütünleme hakkı var, ama AÖF’de bütünleme hakkı yok)

4)Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına ilişkin sözleşmenin ek 12 numaralı protokolün 1.maddesi “ Hukuken temin edilmiş olan tüm haklardan yararlanma, statü bakımından hiçbir ayrım gözetmeksizin yapılır”

Hiç kimse, 1. paragrafta belirtildiği şekilde hiçbir gerekçeyle, hiçbir kamu makamı tarafından ayrımcılığa maruz bırakılamaz.

5) 1982 Anayasasının 24. ve 42. maddelerinde eğitimle ilgili hükümler yer almaktadır. 42. Madde de eğitimde fırsat eşitsizliğiyle ilgili “Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir. İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır.” ifadeleri yer almaktadır. Türk Milli Eğitiminin temel ilkelerinden “fırsat ve imkân eşitliği” ise “Eğitimde kadın, erkek herkese fırsat ve imkan eşitliği sağlanır.

Sonuç: Tüm yükseköğretim kurumlarında okuyan öğrencilere bütünleme hakkının, Anadolu Üniversitesi AÖF Kredili sistemde de geçerli olmasını, final sınavlarından sonra gerekli duyuruların yapılmasının sağlanması için kamu denetçiliği kurumunun aöf de bütünleme sınavı yapılması tavsiye kararını gereğince aöfün bütünleme sınavı sınav takvimine eklemesini beklemekteyiz. Bu hususta Yükseköğretim Kurulunun biz AÖF öğrencilerine yardım edeceğinden hiç kuşkumuz yok. Bu bağlamda, bütünleme sınav hakkının AÖF öğrencilerine de verilmesini saygılarımla arz ve talep ediyorum.bir imza da senden hedef 1 milyon imza

 • İmza Formu
 • İmza Listesi
 • Yorumlar
 • İstatistikler
 • İsim Bulunduğu Yer Meslek Tarih
 • Ahmet Murat Elagöz Sivas Öğrenci K. Sahibi
 • Mehmet Y. Gaziantep Öğrenci 2 yıl önce
 • Yeter S. Ankara Memur 2 yıl önce
 • Semra K. Malatya Sekreter 2 yıl önce
 • Ebru A. Düzce - 2 yıl önce
 • Muhammet Y. Tekirdağ İşçi 2 yıl önce
 • Harun Ç. İsparta Bilgisayar Teknikeri 2 yıl önce
 • Nafi B. Batman Yönetici 2 yıl önce
 • Emre A. Adıyaman Doktor 2 yıl önce
 • Rumeysa K. Bursa - 2 yıl önce
 • Berna U. İzmir Diğer 2 yıl önce
 • Mehmet Ö. Diyarbakır Memur 2 yıl önce
 • Semsinaz E. Mersin Öğrenci 2 yıl önce
 • Hande Ersugöncü Mersin İşsiz 2 yıl önce
 • Semra K. Zonguldak Ev Hanımı 2 yıl önce
 • Muhammet Gül İstanbul Öğrenci 2 yıl önce
 • Dilek O. İstanbul Ekonomist 2 yıl önce
 • Leyla U. Elazığ Öğrenci 2 yıl önce
 • Seda T. İstanbul Diğer 2 yıl önce
 • Gülşah A. Malatya İşsiz 2 yıl önce
 • Canan Ö. İstanbul Öğrenci 2 yıl önce
 • Songül K. İzmir Sosyolog 2 yıl önce
 • Ekrem A. İzmir Aşçı 2 yıl önce
 • Ahmet Akay Şanlıurfa Öğrenci 2 yıl önce
 • Adem Y. İstanbul Öğrenci 2 yıl önce
 • Dilek D. Tekirdağ Memur 2 yıl önce
 • Arzu K. İstanbul Diğer 2 yıl önce
 • Haydar D. İsparta Asker 2 yıl önce
 • Ali Emre Kaya İsparta Bilgisayar Mühendisi 2 yıl önce
 • Fatih E. Gaziantep - 2 yıl önce
 • Şenay Y. İzmir Sekreter 2 yıl önce
 • Nafi B. Batman Basın-Yayın 2 yıl önce
 • Sümeyra G. Siirt - 2 yıl önce
 • Osman İnce Kayseri İşsiz 2 yıl önce
 • Fatma K. Ankara İşçi 2 yıl önce
 • Aynur Ö. Afyon Öğrenci 2 yıl önce
 • Kerem D. Batman Serbest Meslek 2 yıl önce
 • Hasan Karlık Hatay Öğrenci 2 yıl önce
 • Aycan K. Adana Öğrenci 2 yıl önce
 • Gülay Güleryüz U. İstanbul Diğer 2 yıl önce
 • Yeliz A. İstanbul Öğrenci 2 yıl önce
 • Gökhan E. Edirne Memur 2 yıl önce
 • Cengiz Y. İstanbul - 2 yıl önce
 • Bircan Ş. Manisa Ev Hanımı 2 yıl önce
 • Gülsüm Pıçak Sivas Öğrenci 2 yıl önce
 • Elif B. Tekirdağ Danışman 2 yıl önce
 • Sevgi E. Mersin Öğrenci 2 yıl önce
 • Taha T. Bursa Öğrenci 2 yıl önce
 • Hasan G. Karaman Öğrenci 2 yıl önce
 • Bihter Çeliker İstanbul Diğer 2 yıl önce
 • Nesrin A. Mersin İşsiz 2 yıl önce
 • Naz B. Ankara Öğrenci 2 yıl önce
 • Sevgi Ö. Şanlıurfa Öğretmen 2 yıl önce
 • Bilge Betül Ö. Ankara Diğer 2 yıl önce
 • Selma G. Yozgat Öğrenci 2 yıl önce
 • Kadriye Ş. Gaziantep Diğer 2 yıl önce
 • Emrah Y. Denizli Öğrenci 2 yıl önce
 • Mehmet Kazim C. Elazığ Öğrenci 2 yıl önce
 • Hasan Sezai T. Hatay Öğrenci 2 yıl önce
 • Ahsen Nesibe A. Ankara Muhasebeci 2 yıl önce
 • Arzu Sahin İstanbul - 2 yıl önce
 • Zülfikar Altinova Muğla Sekreter 2 yıl önce
 • Neşe G. Burdur Memur 2 yıl önce
 • Pinar Ç. İstanbul Muhasebeci 2 yıl önce
 • Dilan Akdağ Hakkari - 2 yıl önce
 • Erdal E. Muğla Öğretim Elemanı 2 yıl önce
 • Neslihan C. Adana Öğrenci 2 yıl önce
 • Alper Y. İstanbul - 2 yıl önce
 • Nazlı Fidan G. Osmaniye Bankacı-Sigortacı 2 yıl önce
 • Kadriye Nur S. Gaziantep Diğer 2 yıl önce
 • Yasemin Coban İstanbul Ev Hanımı 2 yıl önce
 • Ferit Ş. Ankara Memur 2 yıl önce
 • İbrahim S. Diyarbakır Diğer 2 yıl önce
 • Muhammed Musa Korkut İstanbul Diğer 2 yıl önce
 • Halil Baykent Manisa Diğer 2 yıl önce
 • Hale Ö. Ankara Öğrenci 2 yıl önce
 • Emine Ç. İstanbul Diğer 2 yıl önce
 • Şuheda C. Tokat Öğretmen 2 yıl önce
 • Samet A. Yozgat Öğrenci 2 yıl önce
 • Mehriban Ayaz Ankara Memur 2 yıl önce
 • Kürşat N. İzmir İşçi 2 yıl önce
 • Gülcan O. İstanbul Diğer 2 yıl önce
 • Mehtap K. İstanbul Öğrenci 2 yıl önce
 • Yunus C. Kocaeli Öğrenci 2 yıl önce
 • Ayhan Zor Antalya Turizm 2 yıl önce
 • Ebru E. Samsun Öğrenci 2 yıl önce
 • Yusuf K. Antalya İşsiz 2 yıl önce
 • Bahriye S. Karaman Diğer 2 yıl önce
 • Didem D. Yozgat Öğrenci 2 yıl önce
 • Özden Yüksel İstanbul Diğer 2 yıl önce
 • Gülhan K. Van Öğrenci 2 yıl önce
 • Nazlı B. Samsun İletişim 2 yıl önce
 • Mustafa E. Bursa Yönetici 2 yıl önce
 • Meryem Feyza U. İstanbul Öğrenci 2 yıl önce
 • Büşra S. Balıkesir - 2 yıl önce
 • Samet Ç. Samsun Öğrenci 2 yıl önce
 • Gulçin K. Bursa Hemşire 2 yıl önce
 • Özer D. İzmir İşçi 2 yıl önce
 • Yüksel E. Kocaeli Öğrenci 2 yıl önce
 • Mustafa A. Kayseri Tekniker 2 yıl önce
 • Esra E. Kayseri Diğer 2 yıl önce
 

Görseller

Bütünleme Sınavına Fener Yak