Bütünleme Sınavına Fener Yak

BÜTÜNLEME SINAVINA FENER YAK
EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNE FENER YAK
EĞİTİMDE ADALETE FENER YAK
HAKSIZLIK KARŞISINDA SUSAN DİLSİZ ŞEYTANDIR
Eğitimde fırsat eşitliği" kavramı, toplumun tüm bireylerinin ayrım yapılmaksızın, yeteneklerini en uygun biçimde geliştirmede eğitim hizmetlerinden eşit ölçüde yararlanma şansına sahip olmaları olarak tanımlanmaktadır

Demokrasilerde en yaygın eşitlik türü olan “fırsat eşitliği”, toplumsal, siyasal ve ekonomik kökenlerine , kısacası sınıfsal konumlarına bakılmaksızın, herkesin yetenek ve becerileri ölçüsünde yarışabileceğini öngören liberal bir ilkedir. Bu yarışın kuralları yasalarla düzenlenmiştir ve “tüm insanlar yasalar önünde eşittir.”

Fırsat ve olanak eşitliği ya da koşullarda eşitlik kavramıyla dile getirilen eşitlik düşüncesi, insanların yarışa başlama koşullarının birbirinden çok farklı olması nedeniyle, onlara yalnızca fırsat tanınmasının yeterli olmayacağının görülmesi üzerine ortaya atılmıştır. Fırsat eşitliği ile yakından ilişkili olan koşullarda eşitlik savı, yarışa katılanların aynı noktadan başlamaları gerektiğini ve yarışı benzer engellerle sürdürmelerinin sağlanmasını öngörür.

Eğitimsel eşitliğin, gerçek anlamda toplumsal tabakalaşmanın olmadığı bir toplumda olası görünmesi, bireyler arasındaki yetenek ve beceri farklılıklarının bir ayrıcalık, bir üstünlük konusu olmaktan çok, toplumun ortak zenginlik kaynağı olarak tanımlanmasına dayanır. Bu yeteneklerin ürünlerinden herkesin eşitçe yararlanması amaçlanır. Yeteneklerin kendiliğinden değeri yoktur. Her yetenek, toplumsal olarak yaratılmış belli bir değere sahiptir. Başka bir anlatımla, yetenek ve beceriler yarışmalarla, sınavlarla, eğitsel programlarla ortaya çıkar.

Bu bağlamda; KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNUN AÖFE BÜTÜNLEME SINAVI HAKKI VERİLMESİ TAVSİYE KARARI GEREĞİ AÖF BÜTÜNLEME SINAVINI BİR YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ YAPARAK 2016 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN AÖF ÖĞRENCİLERİNEDE TANINMASINI TALEP EDİYORUZ

YASAL DAYANAKLAR:

1)2547 sayılı YÖK kanunun, Ana ilkeler başlıklı 5.Maddenin e fıkrasında “Yükseköğretimde imkan ve fırsat eşitliğini sağlayacak önlemler alınır”

2)Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı B.30.0.HKM.045.02.5884 sayılı, Bütünleme Sınav konulu, 19.06.2012 tarihli toplantısında karara bağlanan “bütünleme sınav hakkı”

3)Açık Yükseköğretim Yönetmeliği; Madde 13 – Açık öğretim öğrencileri ile aynı öğretim programına göre örgün öğretim öğrencileri arasında öğrenci hakları bakımından fark bulunmadığı gibi her iki yoldan mezun olanlar eşit hak ve yetkilere sahip olurlar. (Bu yönetmeliğe göre örgün eğitimde bütünleme hakkı var, ama AÖF’de bütünleme hakkı yok)

4)Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına ilişkin sözleşmenin ek 12 numaralı protokolün 1.maddesi “ Hukuken temin edilmiş olan tüm haklardan yararlanma, statü bakımından hiçbir ayrım gözetmeksizin yapılır”

Hiç kimse, 1. paragrafta belirtildiği şekilde hiçbir gerekçeyle, hiçbir kamu makamı tarafından ayrımcılığa maruz bırakılamaz.

5) 1982 Anayasasının 24. ve 42. maddelerinde eğitimle ilgili hükümler yer almaktadır. 42. Madde de eğitimde fırsat eşitsizliğiyle ilgili “Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir. İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır.” ifadeleri yer almaktadır. Türk Milli Eğitiminin temel ilkelerinden “fırsat ve imkân eşitliği” ise “Eğitimde kadın, erkek herkese fırsat ve imkan eşitliği sağlanır.

Sonuç: Tüm yükseköğretim kurumlarında okuyan öğrencilere bütünleme hakkının, Anadolu Üniversitesi AÖF Kredili sistemde de geçerli olmasını, final sınavlarından sonra gerekli duyuruların yapılmasının sağlanması için kamu denetçiliği kurumunun aöf de bütünleme sınavı yapılması tavsiye kararını gereğince aöfün bütünleme sınavı sınav takvimine eklemesini beklemekteyiz. Bu hususta Yükseköğretim Kurulunun biz AÖF öğrencilerine yardım edeceğinden hiç kuşkumuz yok. Bu bağlamda, bütünleme sınav hakkının AÖF öğrencilerine de verilmesini saygılarımla arz ve talep ediyorum.bir imza da senden hedef 1 milyon imza

 • İmza Formu
 • İmza Listesi
 • Yorumlar
 • İstatistikler
 • İsim Bulunduğu Yer Meslek Tarih
 • Ahmet Murat Elagöz Sivas Öğrenci K. Sahibi
 • Kumsal Akdeniz Aksaray Öğretim Elemanı 3 yıl önce
 • Yusuf Ahmet Şeker Manisa Öğrenci 3 yıl önce
 • Serhan P. Manisa Memur 3 yıl önce
 • Bahar D. Diyarbakır - 3 yıl önce
 • Ozgur B. Eskişehir Öğrenci 3 yıl önce
 • Kemal A. İstanbul İşçi 3 yıl önce
 • Esra Kılıç Sivas Öğrenci 3 yıl önce
 • Fatma E. Gaziantep - 3 yıl önce
 • Zehra K. Ankara Sosyolog 3 yıl önce
 • Fatma S. Ağrı Ev Hanımı 3 yıl önce
 • Ayfer Ş. Kırklareli - 3 yıl önce
 • Orhan B. Denizli Öğrenci 3 yıl önce
 • Fatma K. Afyon Öğrenci 3 yıl önce
 • Ahmet K. Şanlıurfa Öğrenci 3 yıl önce
 • Ebrar K. İstanbul Öğrenci 3 yıl önce
 • Derya N. Yozgat Öğrenci 3 yıl önce
 • Nihal R. Erzurum Öğrenci 3 yıl önce
 • Özlem B. İstanbul Tekniker 3 yıl önce
 • Özge Nur A. Malatya Diğer 3 yıl önce
 • Şeyma K. Niğde Öğrenci 3 yıl önce
 • Hilal M. Yalova Öğrenci 3 yıl önce
 • Bermal Ş. Hatay Öğrenci 3 yıl önce
 • Şükriye A. İstanbul Diğer 3 yıl önce
 • Esen E. Yozgat Öğrenci 3 yıl önce
 • Semanur Demirtaş Uşak Sekreter 3 yıl önce
 • Sevgi K. İstanbul Avukat 3 yıl önce
 • Mert K. Antalya Esnaf 3 yıl önce
 • Selma T. Ankara Öğretmen 3 yıl önce
 • Uğur Oğuz Gaziantep Öğrenci 3 yıl önce
 • Arife Y. Kayseri Öğrenci 3 yıl önce
 • Elif P. Zonguldak Ev Hanımı 3 yıl önce
 • Beyazit Küçük Tosun Konya Diğer 3 yıl önce
 • Şeyma Acar Niğde Öğrenci 3 yıl önce
 • Nursel E. Mardin Memur 3 yıl önce
 • Gökhan A. Mersin Memur 3 yıl önce
 • Yasin Y. Batman Serbest Meslek 3 yıl önce
 • Fatma T. Malatya Serbest Meslek 3 yıl önce
 • Erdinç T. Ardahan Öğretmen 3 yıl önce
 • Abdullah G. Van - 3 yıl önce
 • Fatma Özlem Arslan Tekirdağ Öğrenci 3 yıl önce
 • Sibel Y. Hatay Öğrenci 3 yıl önce
 • Ece Ö. Aydın - 3 yıl önce
 • Secil O. Adana - 3 yıl önce
 • Yasemin Kütlü Bursa Öğrenci 3 yıl önce
 • Murat A. Bursa - 3 yıl önce
 • Erkan K. Osmaniye Asker 3 yıl önce
 • Gürkan B. Osmaniye İşsiz 3 yıl önce
 • Duygu Ö. Osmaniye Öğrenci 3 yıl önce
 • Sait K. Şanlıurfa Öğrenci 3 yıl önce
 • Mehmet Y. Adana Öğrenci 3 yıl önce
 • Esra D. İstanbul İşsiz 3 yıl önce
 • Hakan Catli Amasya - 3 yıl önce
 • Zeynep Y. Şanlıurfa Öğretmen 3 yıl önce
 • Ayfer D. İstanbul Öğrenci 3 yıl önce
 • Seval O. Ankara Diğer 3 yıl önce
 • Hasan S. İstanbul Öğrenci 3 yıl önce
 • Alp Çardak İstanbul Öğrenci 3 yıl önce
 • Harun Çakir İzmir İşsiz 3 yıl önce
 • Murat G. Tekirdağ Öğrenci 3 yıl önce
 • Yasemin S. Tekirdağ Ev Hanımı 3 yıl önce
 • Begüm İ. Bursa Öğrenci 3 yıl önce
 • Eda D. Ankara Sekreter 3 yıl önce
 • Ebru K. Kocaeli Öğretmen 3 yıl önce
 • Yagmur Y. Diyarbakır Diğer 3 yıl önce
 • Tuna T. Batman Öğrenci 3 yıl önce
 • Cihan T. Ankara Tekniker 3 yıl önce
 • Asar A. Adana Arkeolog 3 yıl önce
 • Nuran K. İzmir Öğrenci 3 yıl önce
 • Şengül B. Malatya Ev Hanımı 3 yıl önce
 • Emel U. Antalya Öğretmen 3 yıl önce
 • Behiye A. Kayseri Öğrenci 3 yıl önce
 • Songül K. İzmir Sosyolog 3 yıl önce
 • Şeyma Akyol Elazığ - 3 yıl önce
 • Pembe K. Ankara Öğrenci 3 yıl önce
 • Selvi T. Kocaeli Bilgisayar Programcı 3 yıl önce
 • Alper Somunkıran Elazığ Öğrenci 3 yıl önce
 • Sümeyye G. Bartın Ev Hanımı 3 yıl önce
 • Nafi B. Diyarbakır Bilgisayar Teknikeri 3 yıl önce
 • Tuğba Karaman İstanbul Öğrenci 3 yıl önce
 • Zahide Ö. Kayseri Öğrenci 3 yıl önce
 • Murat E. Tokat - 3 yıl önce
 • Damla D. Ankara Öğrenci 3 yıl önce
 • Merve B. Kayseri Muhasebeci 3 yıl önce
 • Cansu S. Gaziantep Öğrenci 3 yıl önce
 • Gülnur G. Konya Öğretmen 3 yıl önce
 • Gül Suna A. İstanbul - 3 yıl önce
 • Elfi K. Elazığ Öğrenci 3 yıl önce
 • Emel Uludağ Antalya Öğretmen 3 yıl önce
 • Fatma Y. Kocaeli Ev Hanımı 3 yıl önce
 • Murat Ş. İstanbul Öğrenci 3 yıl önce
 • Mihriban Avcuoglu Edirne Sekreter 3 yıl önce
 • Doğukan Y. İstanbul - 3 yıl önce
 • Melek K. Osmaniye Öğrenci 3 yıl önce
 • Zeynep Özdemir Sakarya Öğrenci 3 yıl önce
 • Hanife Adak Diyarbakır - 3 yıl önce
 • Nursema Y. Düzce Öğrenci 3 yıl önce
 • Serap G. Gaziantep Öğrenci 3 yıl önce
 • Nur N. İzmir Öğrenci 3 yıl önce
 • Hande E. Bursa Öğrenci 3 yıl önce
 • Öznur B. İzmir Öğretmen 3 yıl önce
 

Görseller

Bütünleme Sınavına Fener Yak