Bütünleme Sınavına Fener Yak

BÜTÜNLEME SINAVINA FENER YAK
EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNE FENER YAK
EĞİTİMDE ADALETE FENER YAK
HAKSIZLIK KARŞISINDA SUSAN DİLSİZ ŞEYTANDIR
Eğitimde fırsat eşitliği" kavramı, toplumun tüm bireylerinin ayrım yapılmaksızın, yeteneklerini en uygun biçimde geliştirmede eğitim hizmetlerinden eşit ölçüde yararlanma şansına sahip olmaları olarak tanımlanmaktadır

Demokrasilerde en yaygın eşitlik türü olan “fırsat eşitliği”, toplumsal, siyasal ve ekonomik kökenlerine , kısacası sınıfsal konumlarına bakılmaksızın, herkesin yetenek ve becerileri ölçüsünde yarışabileceğini öngören liberal bir ilkedir. Bu yarışın kuralları yasalarla düzenlenmiştir ve “tüm insanlar yasalar önünde eşittir.”

Fırsat ve olanak eşitliği ya da koşullarda eşitlik kavramıyla dile getirilen eşitlik düşüncesi, insanların yarışa başlama koşullarının birbirinden çok farklı olması nedeniyle, onlara yalnızca fırsat tanınmasının yeterli olmayacağının görülmesi üzerine ortaya atılmıştır. Fırsat eşitliği ile yakından ilişkili olan koşullarda eşitlik savı, yarışa katılanların aynı noktadan başlamaları gerektiğini ve yarışı benzer engellerle sürdürmelerinin sağlanmasını öngörür.

Eğitimsel eşitliğin, gerçek anlamda toplumsal tabakalaşmanın olmadığı bir toplumda olası görünmesi, bireyler arasındaki yetenek ve beceri farklılıklarının bir ayrıcalık, bir üstünlük konusu olmaktan çok, toplumun ortak zenginlik kaynağı olarak tanımlanmasına dayanır. Bu yeteneklerin ürünlerinden herkesin eşitçe yararlanması amaçlanır. Yeteneklerin kendiliğinden değeri yoktur. Her yetenek, toplumsal olarak yaratılmış belli bir değere sahiptir. Başka bir anlatımla, yetenek ve beceriler yarışmalarla, sınavlarla, eğitsel programlarla ortaya çıkar.

Bu bağlamda; KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNUN AÖFE BÜTÜNLEME SINAVI HAKKI VERİLMESİ TAVSİYE KARARI GEREĞİ AÖF BÜTÜNLEME SINAVINI BİR YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ YAPARAK 2016 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN AÖF ÖĞRENCİLERİNEDE TANINMASINI TALEP EDİYORUZ

YASAL DAYANAKLAR:

1)2547 sayılı YÖK kanunun, Ana ilkeler başlıklı 5.Maddenin e fıkrasında “Yükseköğretimde imkan ve fırsat eşitliğini sağlayacak önlemler alınır”

2)Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı B.30.0.HKM.045.02.5884 sayılı, Bütünleme Sınav konulu, 19.06.2012 tarihli toplantısında karara bağlanan “bütünleme sınav hakkı”

3)Açık Yükseköğretim Yönetmeliği; Madde 13 – Açık öğretim öğrencileri ile aynı öğretim programına göre örgün öğretim öğrencileri arasında öğrenci hakları bakımından fark bulunmadığı gibi her iki yoldan mezun olanlar eşit hak ve yetkilere sahip olurlar. (Bu yönetmeliğe göre örgün eğitimde bütünleme hakkı var, ama AÖF’de bütünleme hakkı yok)

4)Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına ilişkin sözleşmenin ek 12 numaralı protokolün 1.maddesi “ Hukuken temin edilmiş olan tüm haklardan yararlanma, statü bakımından hiçbir ayrım gözetmeksizin yapılır”

Hiç kimse, 1. paragrafta belirtildiği şekilde hiçbir gerekçeyle, hiçbir kamu makamı tarafından ayrımcılığa maruz bırakılamaz.

5) 1982 Anayasasının 24. ve 42. maddelerinde eğitimle ilgili hükümler yer almaktadır. 42. Madde de eğitimde fırsat eşitsizliğiyle ilgili “Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir. İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır.” ifadeleri yer almaktadır. Türk Milli Eğitiminin temel ilkelerinden “fırsat ve imkân eşitliği” ise “Eğitimde kadın, erkek herkese fırsat ve imkan eşitliği sağlanır.

Sonuç: Tüm yükseköğretim kurumlarında okuyan öğrencilere bütünleme hakkının, Anadolu Üniversitesi AÖF Kredili sistemde de geçerli olmasını, final sınavlarından sonra gerekli duyuruların yapılmasının sağlanması için kamu denetçiliği kurumunun aöf de bütünleme sınavı yapılması tavsiye kararını gereğince aöfün bütünleme sınavı sınav takvimine eklemesini beklemekteyiz. Bu hususta Yükseköğretim Kurulunun biz AÖF öğrencilerine yardım edeceğinden hiç kuşkumuz yok. Bu bağlamda, bütünleme sınav hakkının AÖF öğrencilerine de verilmesini saygılarımla arz ve talep ediyorum.bir imza da senden hedef 1 milyon imza

 • İmza Formu
 • İmza Listesi
 • Yorumlar
 • İstatistikler
 • İsim Bulunduğu Yer Meslek Tarih
 • Ahmet Murat Elagöz Sivas Öğrenci K. Sahibi
 • Ceyda Kurt Afyon Diğer 6 yıl önce
 • Celil Gökhan A. Mersin Öğrenci 6 yıl önce
 • Zuhal D. Giresun Öğrenci 6 yıl önce
 • Dilara D. Sakarya Öğrenci 6 yıl önce
 • Gülşen K. Bursa Öğrenci 6 yıl önce
 • Erman U. Adana Öğrenci 6 yıl önce
 • Yaşar Elüstü Ağrı Muhasebeci 6 yıl önce
 • Sümeyye Nazlı Kayseri Öğrenci 6 yıl önce
 • Özlem Demir İzmir Sekreter 6 yıl önce
 • Pınar M. Sakarya - 6 yıl önce
 • Yaşar Elustu Ağrı Muhasebeci 6 yıl önce
 • Halil T. Antalya Memur 6 yıl önce
 • Semih Çılgın Siirt Öğrenci 6 yıl önce
 • Sepil S. Tekirdağ İşsiz 6 yıl önce
 • Saniye H. Aydın Diğer 6 yıl önce
 • Okan Kilinçkaya İstanbul Tekniker 6 yıl önce
 • Erkut P. Samsun Öğrenci 6 yıl önce
 • Zeliha B. Trabzon Öğrenci 6 yıl önce
 • Menal Kaymaz Diyarbakır Öğrenci 6 yıl önce
 • Hasansabri G. Aydın İşsiz 6 yıl önce
 • Funda Karaca İstanbul Tekniker 6 yıl önce
 • Ezgi A. İstanbul Bilgisayar 6 yıl önce
 • Sinem R. İzmir Öğrenci 6 yıl önce
 • Tuğrul O. Muğla Öğrenci 6 yıl önce
 • Musan Bin U. Adıyaman İşsiz 6 yıl önce
 • Emel A. Muğla Muhasebeci 6 yıl önce
 • Ufuk Çolak Yalova Tekniker 6 yıl önce
 • Ercan K. Şırnak Diğer 6 yıl önce
 • Rabia İ. Tekirdağ Muhasebeci 6 yıl önce
 • Muhammed H. İzmir Öğrenci 6 yıl önce
 • İhsan E. Ankara İşsiz 6 yıl önce
 • Bünyamin Yildirim Samsun Öğrenci 6 yıl önce
 • Mehmet I. Diyarbakır Öğrenci 6 yıl önce
 • Harika Ç. Afyon Tekniker 6 yıl önce
 • Kemal Taşalan Adana Öğrenci 6 yıl önce
 • Ahmet T. Edirne Kimyager 6 yıl önce
 • Serkan Çevik Gaziantep Öğrenci 6 yıl önce
 • Oğuzhan K. Kocaeli Öğrenci 6 yıl önce
 • Seher Ş. Ankara Öğrenci 6 yıl önce
 • Olgun Ergün İstanbul Öğrenci 6 yıl önce
 • Melek Yıldırım Kocaeli Öğrenci 6 yıl önce
 • Koray G. İstanbul Diğer 6 yıl önce
 • Fatih Saraç Bursa Öğrenci 6 yıl önce
 • Abdülselam K. Rize Bilgisayar 6 yıl önce
 • Turgut Esen Niğde Memur 6 yıl önce
 • Elçin T. Adana Öğrenci 6 yıl önce
 • Ridvan O. Antalya Öğrenci 6 yıl önce
 • Çağlanil Türkmen Muğla Öğrenci 6 yıl önce
 • Serkan U. İstanbul Yönetici 6 yıl önce
 • Canan G. Artvin Öğrenci 6 yıl önce
 • Halil K. Nevşehir İşsiz 6 yıl önce
 • Aysem D. Diyarbakır Öğrenci 6 yıl önce
 • Esra Serhoş Sakarya Öğrenci 6 yıl önce
 • Ahmet Sobaci Tokat Öğrenci 6 yıl önce
 • Zuhal Ş. Ankara Öğrenci 6 yıl önce
 • Tuba C. Hatay İşsiz 6 yıl önce
 • Emre T. İstanbul Mimar 6 yıl önce
 • Didem D. İzmir Memur 6 yıl önce
 • Hande Y. Eskişehir Öğrenci 6 yıl önce
 • Yusuf Bal Trabzon Öğrenci 6 yıl önce
 • Ali A. Samsun - 6 yıl önce
 • Gülbatur Tezekliler Hakkari İşsiz 6 yıl önce
 • Rıdvan D. Çanakkale Öğrenci 6 yıl önce
 • Mehmet K. Ankara Ekonomist 6 yıl önce
 • Yelda Sönmez Bursa Öğrenci 6 yıl önce
 • Adem Sandikci Trabzon Öğrenci 6 yıl önce
 • Haşım Erdem Batman Öğrenci 6 yıl önce
 • Göksu Erol Adıyaman Memur 6 yıl önce
 • Elif İ. Çanakkale Öğrenci 6 yıl önce
 • Ufuk Öztürk Balıkesir Memur 6 yıl önce
 • Selma D. Ankara - 6 yıl önce
 • Hakan Ç. Bartın Memur 6 yıl önce
 • İmran Ü. Muğla Muhasebeci 6 yıl önce
 • Seval Kmnv Bursa Öğrenci 6 yıl önce
 • İsmail S. Bursa Öğrenci 6 yıl önce
 • Zeynel Dinçer Ankara Muhasebeci 6 yıl önce
 • Ali Haydar B. İstanbul Öğrenci 6 yıl önce
 • Halil C. Afyon Memur 6 yıl önce
 • Zekeriya T. İstanbul Öğrenci 6 yıl önce
 • Tuğba Ş. İstanbul Muhasebeci 6 yıl önce
 • Servet Sazdili Gaziantep Öğrenci 6 yıl önce
 • Gülay A. İstanbul Diğer 6 yıl önce
 • Serdar Yilmaz Afyon Memur 6 yıl önce
 • Mehme Gün Bursa Bilgisayar 6 yıl önce
 • Feyza B. Elazığ Öğrenci 6 yıl önce
 • Yağmur Deniz İstanbul Muhasebeci 6 yıl önce
 • Betül Ş. Adana Tekniker 6 yıl önce
 • Kivanc Yildiz İstanbul Öğrenci 6 yıl önce
 • Duygu Tasdemir İstanbul Tekniker 6 yıl önce
 • Mustafa Karaman Trabzon Öğrenci 6 yıl önce
 • Nergiz Ö. Samsun Bilgisayar 6 yıl önce
 • Burak Y. İstanbul Muhasebeci 6 yıl önce
 • Aytek T. Sinop Öğrenci 6 yıl önce
 • Erdi Yildirim Sivas Öğrenci 6 yıl önce
 • Yeliz B. Manisa Sigortacılık 6 yıl önce
 • Hakan G. Kayseri Öğrenci 6 yıl önce
 • Erhan B. Ankara Muhasebeci 6 yıl önce
 • Metin Kandemir Sakarya Öğrenci 6 yıl önce
 • Onur Ç Eskişehir Öğrenci 6 yıl önce
 • Emre G. Sakarya Öğrenci 6 yıl önce
 

Görseller

Bütünleme Sınavına Fener Yak