Bütünleme Sınavına Fener Yak

BÜTÜNLEME SINAVINA FENER YAK
EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNE FENER YAK
EĞİTİMDE ADALETE FENER YAK
HAKSIZLIK KARŞISINDA SUSAN DİLSİZ ŞEYTANDIR
Eğitimde fırsat eşitliği" kavramı, toplumun tüm bireylerinin ayrım yapılmaksızın, yeteneklerini en uygun biçimde geliştirmede eğitim hizmetlerinden eşit ölçüde yararlanma şansına sahip olmaları olarak tanımlanmaktadır

Demokrasilerde en yaygın eşitlik türü olan “fırsat eşitliği”, toplumsal, siyasal ve ekonomik kökenlerine , kısacası sınıfsal konumlarına bakılmaksızın, herkesin yetenek ve becerileri ölçüsünde yarışabileceğini öngören liberal bir ilkedir. Bu yarışın kuralları yasalarla düzenlenmiştir ve “tüm insanlar yasalar önünde eşittir.”

Fırsat ve olanak eşitliği ya da koşullarda eşitlik kavramıyla dile getirilen eşitlik düşüncesi, insanların yarışa başlama koşullarının birbirinden çok farklı olması nedeniyle, onlara yalnızca fırsat tanınmasının yeterli olmayacağının görülmesi üzerine ortaya atılmıştır. Fırsat eşitliği ile yakından ilişkili olan koşullarda eşitlik savı, yarışa katılanların aynı noktadan başlamaları gerektiğini ve yarışı benzer engellerle sürdürmelerinin sağlanmasını öngörür.

Eğitimsel eşitliğin, gerçek anlamda toplumsal tabakalaşmanın olmadığı bir toplumda olası görünmesi, bireyler arasındaki yetenek ve beceri farklılıklarının bir ayrıcalık, bir üstünlük konusu olmaktan çok, toplumun ortak zenginlik kaynağı olarak tanımlanmasına dayanır. Bu yeteneklerin ürünlerinden herkesin eşitçe yararlanması amaçlanır. Yeteneklerin kendiliğinden değeri yoktur. Her yetenek, toplumsal olarak yaratılmış belli bir değere sahiptir. Başka bir anlatımla, yetenek ve beceriler yarışmalarla, sınavlarla, eğitsel programlarla ortaya çıkar.

Bu bağlamda; KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNUN AÖFE BÜTÜNLEME SINAVI HAKKI VERİLMESİ TAVSİYE KARARI GEREĞİ AÖF BÜTÜNLEME SINAVINI BİR YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ YAPARAK 2016 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN AÖF ÖĞRENCİLERİNEDE TANINMASINI TALEP EDİYORUZ

YASAL DAYANAKLAR:

1)2547 sayılı YÖK kanunun, Ana ilkeler başlıklı 5.Maddenin e fıkrasında “Yükseköğretimde imkan ve fırsat eşitliğini sağlayacak önlemler alınır”

2)Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı B.30.0.HKM.045.02.5884 sayılı, Bütünleme Sınav konulu, 19.06.2012 tarihli toplantısında karara bağlanan “bütünleme sınav hakkı”

3)Açık Yükseköğretim Yönetmeliği; Madde 13 – Açık öğretim öğrencileri ile aynı öğretim programına göre örgün öğretim öğrencileri arasında öğrenci hakları bakımından fark bulunmadığı gibi her iki yoldan mezun olanlar eşit hak ve yetkilere sahip olurlar. (Bu yönetmeliğe göre örgün eğitimde bütünleme hakkı var, ama AÖF’de bütünleme hakkı yok)

4)Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına ilişkin sözleşmenin ek 12 numaralı protokolün 1.maddesi “ Hukuken temin edilmiş olan tüm haklardan yararlanma, statü bakımından hiçbir ayrım gözetmeksizin yapılır”

Hiç kimse, 1. paragrafta belirtildiği şekilde hiçbir gerekçeyle, hiçbir kamu makamı tarafından ayrımcılığa maruz bırakılamaz.

5) 1982 Anayasasının 24. ve 42. maddelerinde eğitimle ilgili hükümler yer almaktadır. 42. Madde de eğitimde fırsat eşitsizliğiyle ilgili “Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir. İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır.” ifadeleri yer almaktadır. Türk Milli Eğitiminin temel ilkelerinden “fırsat ve imkân eşitliği” ise “Eğitimde kadın, erkek herkese fırsat ve imkan eşitliği sağlanır.

Sonuç: Tüm yükseköğretim kurumlarında okuyan öğrencilere bütünleme hakkının, Anadolu Üniversitesi AÖF Kredili sistemde de geçerli olmasını, final sınavlarından sonra gerekli duyuruların yapılmasının sağlanması için kamu denetçiliği kurumunun aöf de bütünleme sınavı yapılması tavsiye kararını gereğince aöfün bütünleme sınavı sınav takvimine eklemesini beklemekteyiz. Bu hususta Yükseköğretim Kurulunun biz AÖF öğrencilerine yardım edeceğinden hiç kuşkumuz yok. Bu bağlamda, bütünleme sınav hakkının AÖF öğrencilerine de verilmesini saygılarımla arz ve talep ediyorum.bir imza da senden hedef 1 milyon imza

 • İmza Formu
 • İmza Listesi
 • Yorumlar
 • İstatistikler
 • İsim Bulunduğu Yer Meslek Tarih
 • Ahmet Murat Elagöz Sivas Öğrenci K. Sahibi
 • Yıldız D. Çorum Muhasebeci 5 yıl önce
 • Hacı Nuh Y. Sivas Öğrenci 5 yıl önce
 • Murat Yıldırım Ankara Memur 5 yıl önce
 • Yusuf A. Kocaeli - 5 yıl önce
 • Merve Tulan Erzurum Bankacılık-Sigorta 5 yıl önce
 • Ömer O. Konya Öğrenci 5 yıl önce
 • Ozan D. Manisa Memur 5 yıl önce
 • Ufuk Y. İzmir Öğrenci 5 yıl önce
 • İbrahim Uçak İstanbul Bilgisayar 5 yıl önce
 • Fatma E. İzmir Öğrenci 5 yıl önce
 • Meral S. İstanbul Öğrenci 5 yıl önce
 • Sedef E. Mersin Öğrenci 5 yıl önce
 • Yunus G. Manisa Hakim 5 yıl önce
 • Murat H. Kütahya Öğrenci 5 yıl önce
 • Ali R. Muş Memur 5 yıl önce
 • Mehmet Bahri Oter İstanbul Memur 5 yıl önce
 • Seda B. Ankara Öğrenci 5 yıl önce
 • Ercan M. Van Esnaf 5 yıl önce
 • Büşra A. Sakarya Öğrenci 5 yıl önce
 • Yasin T. Nevşehir İşçi 5 yıl önce
 • Ebru T. Manisa Öğrenci 5 yıl önce
 • Metin O. Adana Öğrenci 5 yıl önce
 • Abdullah İ. Antalya Diğer 5 yıl önce
 • Furkan Uzun Samsun Öğrenci 5 yıl önce
 • Yasin Hezenci Nevşehir Öğrenci 5 yıl önce
 • Mehmet Ediz A. Ankara Öğrenci 5 yıl önce
 • Bilal Yilmaz Karabük Tekniker 5 yıl önce
 • Nur D. Ankara İşsiz 5 yıl önce
 • Emre Ş. Kırıkkale Öğrenci 5 yıl önce
 • Serhat E. Burdur Öğrenci 5 yıl önce
 • Mustafa Uzunoğlu Erzurum Sigortacılık 5 yıl önce
 • Özge Ç. Manisa - 5 yıl önce
 • Emre Doğan Gümüşhane Öğrenci 5 yıl önce
 • Murat B. İstanbul Öğrenci 5 yıl önce
 • Osman B. Yozgat - 5 yıl önce
 • Hazret Gzn Adana Öğrenci 5 yıl önce
 • Banu B. İstanbul Öğrenci 5 yıl önce
 • Serap Göller İstanbul Diğer 5 yıl önce
 • Hakan G. Erzincan Öğrenci 5 yıl önce
 • Nurşen Şahin Samsun Öğrenci 5 yıl önce
 • Ali K. Trabzon Öğrenci 5 yıl önce
 • Adem K. İstanbul Turizm 5 yıl önce
 • Yadikar Çetin Bartın Memur 5 yıl önce
 • Hasan G. Amasya Öğrenci 5 yıl önce
 • Yıldırım Bal Kastamonu Memur 5 yıl önce
 • Ayşegül G. Adana Muhasebeci 5 yıl önce
 • İlknur B. Düzce Öğrenci 5 yıl önce
 • Ahmet A. Eskişehir İşçi 5 yıl önce
 • Gülseren Bardakçı Hatay İşsiz 5 yıl önce
 • Ali Ata Adana Esnaf 5 yıl önce
 • Erhan K. Mardin Öğrenci 5 yıl önce
 • Gökalp A. Kocaeli Asker 5 yıl önce
 • Seda S. Kocaeli Muhasebeci 5 yıl önce
 • Mustafa Ç. Gümüşhane Sanayici 5 yıl önce
 • Mert B. Bingöl Bilgisayar 5 yıl önce
 • Ayşe T. İzmir Öğrenci 5 yıl önce
 • Barış C. Afyon Öğrenci 5 yıl önce
 • Tugba S. Niğde Öğrenci 5 yıl önce
 • Hüseyin Çelen Tekirdağ Asker 5 yıl önce
 • Serpil A. Eskişehir Bilgisayar 5 yıl önce
 • Güney Bilir Kocaeli İşçi 5 yıl önce
 • Mehmet İ. Yozgat İletişim 5 yıl önce
 • Aycan Ö. Bursa Öğrenci 5 yıl önce
 • Okan A. Düzce Öğrenci 5 yıl önce
 • Esra Birbaşar Kocaeli İşsiz 5 yıl önce
 • Ahmet Yilmaz Konya Muhasebeci 5 yıl önce
 • Hamza A. İzmir Öğrenci 5 yıl önce
 • Hüsnü B. Bursa Öğrenci 5 yıl önce
 • Muzaffer İ. Adana Öğrenci 5 yıl önce
 • Mehmet D. Mardin Öğrenci 5 yıl önce
 • Ömer Faruk K. Yozgat Memur 5 yıl önce
 • Eylem A. İstanbul Muhasebeci 5 yıl önce
 • Samet Özbek Niğde Öğrenci 5 yıl önce
 • Nebi Arkın İstanbul Memur 5 yıl önce
 • Sevilay Y. İstanbul - 5 yıl önce
 • Mehmet S. Trabzon Turizm 5 yıl önce
 • Orhan A. Zonguldak Sigortacılık 5 yıl önce
 • Neriman Y. Balıkesir Hakim 5 yıl önce
 • Gökhan E. Bursa Öğrenci 5 yıl önce
 • Tolga Süslü Ankara Yönetici 5 yıl önce
 
« Geri1  …  528529530531532533İleri »

Görseller

Bütünleme Sınavına Fener Yak