Bütünleme Sınavına Fener Yak

BÜTÜNLEME SINAVINA FENER YAK
EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNE FENER YAK
EĞİTİMDE ADALETE FENER YAK
HAKSIZLIK KARŞISINDA SUSAN DİLSİZ ŞEYTANDIR
Eğitimde fırsat eşitliği" kavramı, toplumun tüm bireylerinin ayrım yapılmaksızın, yeteneklerini en uygun biçimde geliştirmede eğitim hizmetlerinden eşit ölçüde yararlanma şansına sahip olmaları olarak tanımlanmaktadır

Demokrasilerde en yaygın eşitlik türü olan “fırsat eşitliği”, toplumsal, siyasal ve ekonomik kökenlerine , kısacası sınıfsal konumlarına bakılmaksızın, herkesin yetenek ve becerileri ölçüsünde yarışabileceğini öngören liberal bir ilkedir. Bu yarışın kuralları yasalarla düzenlenmiştir ve “tüm insanlar yasalar önünde eşittir.”

Fırsat ve olanak eşitliği ya da koşullarda eşitlik kavramıyla dile getirilen eşitlik düşüncesi, insanların yarışa başlama koşullarının birbirinden çok farklı olması nedeniyle, onlara yalnızca fırsat tanınmasının yeterli olmayacağının görülmesi üzerine ortaya atılmıştır. Fırsat eşitliği ile yakından ilişkili olan koşullarda eşitlik savı, yarışa katılanların aynı noktadan başlamaları gerektiğini ve yarışı benzer engellerle sürdürmelerinin sağlanmasını öngörür.

Eğitimsel eşitliğin, gerçek anlamda toplumsal tabakalaşmanın olmadığı bir toplumda olası görünmesi, bireyler arasındaki yetenek ve beceri farklılıklarının bir ayrıcalık, bir üstünlük konusu olmaktan çok, toplumun ortak zenginlik kaynağı olarak tanımlanmasına dayanır. Bu yeteneklerin ürünlerinden herkesin eşitçe yararlanması amaçlanır. Yeteneklerin kendiliğinden değeri yoktur. Her yetenek, toplumsal olarak yaratılmış belli bir değere sahiptir. Başka bir anlatımla, yetenek ve beceriler yarışmalarla, sınavlarla, eğitsel programlarla ortaya çıkar.

Bu bağlamda; KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNUN AÖFE BÜTÜNLEME SINAVI HAKKI VERİLMESİ TAVSİYE KARARI GEREĞİ AÖF BÜTÜNLEME SINAVINI BİR YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ YAPARAK 2016 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN AÖF ÖĞRENCİLERİNEDE TANINMASINI TALEP EDİYORUZ

YASAL DAYANAKLAR:

1)2547 sayılı YÖK kanunun, Ana ilkeler başlıklı 5.Maddenin e fıkrasında “Yükseköğretimde imkan ve fırsat eşitliğini sağlayacak önlemler alınır”

2)Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı B.30.0.HKM.045.02.5884 sayılı, Bütünleme Sınav konulu, 19.06.2012 tarihli toplantısında karara bağlanan “bütünleme sınav hakkı”

3)Açık Yükseköğretim Yönetmeliği; Madde 13 – Açık öğretim öğrencileri ile aynı öğretim programına göre örgün öğretim öğrencileri arasında öğrenci hakları bakımından fark bulunmadığı gibi her iki yoldan mezun olanlar eşit hak ve yetkilere sahip olurlar. (Bu yönetmeliğe göre örgün eğitimde bütünleme hakkı var, ama AÖF’de bütünleme hakkı yok)

4)Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına ilişkin sözleşmenin ek 12 numaralı protokolün 1.maddesi “ Hukuken temin edilmiş olan tüm haklardan yararlanma, statü bakımından hiçbir ayrım gözetmeksizin yapılır”

Hiç kimse, 1. paragrafta belirtildiği şekilde hiçbir gerekçeyle, hiçbir kamu makamı tarafından ayrımcılığa maruz bırakılamaz.

5) 1982 Anayasasının 24. ve 42. maddelerinde eğitimle ilgili hükümler yer almaktadır. 42. Madde de eğitimde fırsat eşitsizliğiyle ilgili “Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir. İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır.” ifadeleri yer almaktadır. Türk Milli Eğitiminin temel ilkelerinden “fırsat ve imkân eşitliği” ise “Eğitimde kadın, erkek herkese fırsat ve imkan eşitliği sağlanır.

Sonuç: Tüm yükseköğretim kurumlarında okuyan öğrencilere bütünleme hakkının, Anadolu Üniversitesi AÖF Kredili sistemde de geçerli olmasını, final sınavlarından sonra gerekli duyuruların yapılmasının sağlanması için kamu denetçiliği kurumunun aöf de bütünleme sınavı yapılması tavsiye kararını gereğince aöfün bütünleme sınavı sınav takvimine eklemesini beklemekteyiz. Bu hususta Yükseköğretim Kurulunun biz AÖF öğrencilerine yardım edeceğinden hiç kuşkumuz yok. Bu bağlamda, bütünleme sınav hakkının AÖF öğrencilerine de verilmesini saygılarımla arz ve talep ediyorum.bir imza da senden hedef 1 milyon imza

 • İmza Formu
 • İmza Listesi
 • Yorumlar
 • İstatistikler
 • İsim Bulunduğu Yer Meslek Tarih
 • Ahmet Murat Elagöz Sivas Öğrenci K. Sahibi
 • Sercan K. İstanbul Muhasebeci 2 yıl önce
 • Vedat Ü. İstanbul Öğrenci 2 yıl önce
 • Yıldız K. İstanbul Öğretmen 2 yıl önce
 • Aykut K. Ankara - 2 yıl önce
 • Aynur Tipiler D. Sivas İşsiz 2 yıl önce
 • Taner Ö. Adıyaman Öğrenci 2 yıl önce
 • Ömer O. Afyon Aşçı 2 yıl önce
 • Bilge Guc Ankara Öğrenci 2 yıl önce
 • Yasin D. Afyon Muhasebeci 2 yıl önce
 • Recep T. Ankara Öğrenci 2 yıl önce
 • Gürkan K. Ankara - 2 yıl önce
 • Berna B. Bursa Muhasebeci 2 yıl önce
 • Hacer K. Tokat İşsiz 2 yıl önce
 • Sultan Yilmaz Ankara Öğrenci 2 yıl önce
 • Tuncay Kavlakoğlu İstanbul Turizm 2 yıl önce
 • Fatma S. Ağrı Diğer 2 yıl önce
 • Songül G. İstanbul - 2 yıl önce
 • Cennet K. Antalya Memur 2 yıl önce
 • Özge S. Eskişehir Diğer 2 yıl önce
 • Nesli E. Ankara Bilgisayar Programcı 2 yıl önce
 • Bahar K. İstanbul Öğrenci 2 yıl önce
 • Nazlı Savsin İstanbul Öğrenci 2 yıl önce
 • Gülşen Dağcı Gaziantep Sekreter 2 yıl önce
 • Funda Yürürer Ankara Öğretmen 2 yıl önce
 • Ayşe Gül T. Çanakkale Öğrenci 2 yıl önce
 • Hülya K. İstanbul İşsiz 2 yıl önce
 • Senem E. Karaman Sekreter 3 yıl önce
 • Serap Varol Antalya Öğrenci 3 yıl önce
 • Merve Güner Ankara Biyokimyager 3 yıl önce
 • Songül E. Şanlıurfa Öğrenci 3 yıl önce
 • Derya O. İstanbul Öğrenci 3 yıl önce
 • Emine Ç. İzmir Öğrenci 3 yıl önce
 • Gulcihan U. İstanbul Öğretmen 3 yıl önce
 • Yasin A. Zonguldak Öğrenci 3 yıl önce
 • Elif C. İstanbul Öğrenci 3 yıl önce
 • Neşe Derebaşi Bursa Diğer 3 yıl önce
 • Büşra E. Adana Hemşire 3 yıl önce
 • Esin Kaygusuz Bursa Diğer 3 yıl önce
 • Elif A. Çorum Öğrenci 3 yıl önce
 • Semra K. Düzce Öğrenci 3 yıl önce
 • Ela S. Gümüşhane - 3 yıl önce
 • Reyhan C. İstanbul Öğrenci 3 yıl önce
 • İrem Atik Kayseri Öğrenci 3 yıl önce
 • Esra K. Aksaray Öğrenci 3 yıl önce
 • Gul Gonca T. Antalya - 3 yıl önce
 • Gökhan Maral Hatay - 3 yıl önce
 • Ekrem A. İzmir Aşçı 3 yıl önce
 • Şeyhmus Örnek İstanbul Öğrenci 3 yıl önce
 • Hülya Y. Şanlıurfa Öğrenci 3 yıl önce
 • Simge B. Muğla Öğrenci 3 yıl önce
 • Zahide T. Mardin Öğrenci 3 yıl önce
 • Sümeyye A. Malatya Ev Hanımı 3 yıl önce
 • Nuray A. İstanbul Öğrenci 3 yıl önce
 • Aleyna Ç. Ankara Öğrenci 3 yıl önce
 • Muradiye C. İstanbul Diğer 3 yıl önce
 • Ayşe Dirik İstanbul Diğer 3 yıl önce
 • Neslihan Ş. Adana Öğrenci 3 yıl önce
 • Bünyamin B. İstanbul Memur 3 yıl önce
 • Mehmet Ç. Şanlıurfa Öğrenci 3 yıl önce
 • Murat Boz İstanbul Bilgisayar Mühendisi 3 yıl önce
 • Neslihan Y. Adana Öğrenci 3 yıl önce
 • Süheyla Betül P. Kütahya Öğretmen 3 yıl önce
 • Elif K. Ankara Diğer 3 yıl önce
 • Mahmure Y. İstanbul Basın-Yayın 3 yıl önce
 • Kübra Özdemir Ankara Aşçı 3 yıl önce
 • Zübeyde Y. İzmir Öğrenci 3 yıl önce
 • Selvi Ö. Adana - 3 yıl önce
 • Dursun Y. Konya Serbest Meslek 3 yıl önce
 • Sinem D. Antalya Öğrenci 3 yıl önce
 • Betül G. Ankara Öğrenci 3 yıl önce
 • Emrullah Yamaç İzmir - 3 yıl önce
 • Gamze K. Kütahya Öğrenci 3 yıl önce
 • Ali Y. İzmir Öğrenci 3 yıl önce
 • Tuğçe T. Antalya Öğretmen 3 yıl önce
 • Kübra Ç. Mardin Öğrenci 3 yıl önce
 • Caner K. Giresun - 3 yıl önce
 • Barış B. Erzurum Serbest Meslek 3 yıl önce
 • Rukiye T. Samsun Öğrenci 3 yıl önce
 • Hanife G. Kayseri Öğretim Üyesi 3 yıl önce
 • Rabia Yalur İzmir Öğrenci 3 yıl önce
 • Gülsüm B. Kocaeli Öğrenci 3 yıl önce
 • Sema D. Çorum Diğer 3 yıl önce
 • Senem C. Karaman Öğrenci 3 yıl önce
 • İsa B. Van Tekstil 3 yıl önce
 • Nagihan D. Ankara Sekreter 3 yıl önce
 • Burcu G. Tokat Öğrenci 3 yıl önce
 • Eylem Baydur Adana Ev Hanımı 3 yıl önce
 • Tülin G. İstanbul Öğrenci 3 yıl önce
 • Nuray S. İstanbul - 3 yıl önce
 • Ayşe K. İzmir Diğer 3 yıl önce
 • Çiğdem Nergiz K. Samsun - 3 yıl önce
 • Büşra T. Kırşehir Öğrenci 3 yıl önce
 • Mustafa Uludağ Adıyaman Öğrenci 3 yıl önce
 • Fatma Tuğba A. Adana Öğretmen 3 yıl önce
 • Serdar G. Eskişehir Bankacı-Sigortacı 3 yıl önce
 • Tugba T. İstanbul Öğrenci 3 yıl önce
 • Döndü Yılmaz Çorum Diğer 3 yıl önce
 • Gülçin E. İzmir İletişim 3 yıl önce
 • Ayşe S. Denizli Ev Hanımı 3 yıl önce
 • Özlem S. Denizli Öğrenci 3 yıl önce
 

Görseller

Bütünleme Sınavına Fener Yak