Bütünleme Sınavına Fener Yak

BÜTÜNLEME SINAVINA FENER YAK
EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNE FENER YAK
EĞİTİMDE ADALETE FENER YAK
HAKSIZLIK KARŞISINDA SUSAN DİLSİZ ŞEYTANDIR
Eğitimde fırsat eşitliği" kavramı, toplumun tüm bireylerinin ayrım yapılmaksızın, yeteneklerini en uygun biçimde geliştirmede eğitim hizmetlerinden eşit ölçüde yararlanma şansına sahip olmaları olarak tanımlanmaktadır

Demokrasilerde en yaygın eşitlik türü olan “fırsat eşitliği”, toplumsal, siyasal ve ekonomik kökenlerine , kısacası sınıfsal konumlarına bakılmaksızın, herkesin yetenek ve becerileri ölçüsünde yarışabileceğini öngören liberal bir ilkedir. Bu yarışın kuralları yasalarla düzenlenmiştir ve “tüm insanlar yasalar önünde eşittir.”

Fırsat ve olanak eşitliği ya da koşullarda eşitlik kavramıyla dile getirilen eşitlik düşüncesi, insanların yarışa başlama koşullarının birbirinden çok farklı olması nedeniyle, onlara yalnızca fırsat tanınmasının yeterli olmayacağının görülmesi üzerine ortaya atılmıştır. Fırsat eşitliği ile yakından ilişkili olan koşullarda eşitlik savı, yarışa katılanların aynı noktadan başlamaları gerektiğini ve yarışı benzer engellerle sürdürmelerinin sağlanmasını öngörür.

Eğitimsel eşitliğin, gerçek anlamda toplumsal tabakalaşmanın olmadığı bir toplumda olası görünmesi, bireyler arasındaki yetenek ve beceri farklılıklarının bir ayrıcalık, bir üstünlük konusu olmaktan çok, toplumun ortak zenginlik kaynağı olarak tanımlanmasına dayanır. Bu yeteneklerin ürünlerinden herkesin eşitçe yararlanması amaçlanır. Yeteneklerin kendiliğinden değeri yoktur. Her yetenek, toplumsal olarak yaratılmış belli bir değere sahiptir. Başka bir anlatımla, yetenek ve beceriler yarışmalarla, sınavlarla, eğitsel programlarla ortaya çıkar.

Bu bağlamda; KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNUN AÖFE BÜTÜNLEME SINAVI HAKKI VERİLMESİ TAVSİYE KARARI GEREĞİ AÖF BÜTÜNLEME SINAVINI BİR YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ YAPARAK 2016 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN AÖF ÖĞRENCİLERİNEDE TANINMASINI TALEP EDİYORUZ

YASAL DAYANAKLAR:

1)2547 sayılı YÖK kanunun, Ana ilkeler başlıklı 5.Maddenin e fıkrasında “Yükseköğretimde imkan ve fırsat eşitliğini sağlayacak önlemler alınır”

2)Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı B.30.0.HKM.045.02.5884 sayılı, Bütünleme Sınav konulu, 19.06.2012 tarihli toplantısında karara bağlanan “bütünleme sınav hakkı”

3)Açık Yükseköğretim Yönetmeliği; Madde 13 – Açık öğretim öğrencileri ile aynı öğretim programına göre örgün öğretim öğrencileri arasında öğrenci hakları bakımından fark bulunmadığı gibi her iki yoldan mezun olanlar eşit hak ve yetkilere sahip olurlar. (Bu yönetmeliğe göre örgün eğitimde bütünleme hakkı var, ama AÖF’de bütünleme hakkı yok)

4)Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına ilişkin sözleşmenin ek 12 numaralı protokolün 1.maddesi “ Hukuken temin edilmiş olan tüm haklardan yararlanma, statü bakımından hiçbir ayrım gözetmeksizin yapılır”

Hiç kimse, 1. paragrafta belirtildiği şekilde hiçbir gerekçeyle, hiçbir kamu makamı tarafından ayrımcılığa maruz bırakılamaz.

5) 1982 Anayasasının 24. ve 42. maddelerinde eğitimle ilgili hükümler yer almaktadır. 42. Madde de eğitimde fırsat eşitsizliğiyle ilgili “Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir. İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır.” ifadeleri yer almaktadır. Türk Milli Eğitiminin temel ilkelerinden “fırsat ve imkân eşitliği” ise “Eğitimde kadın, erkek herkese fırsat ve imkan eşitliği sağlanır.

Sonuç: Tüm yükseköğretim kurumlarında okuyan öğrencilere bütünleme hakkının, Anadolu Üniversitesi AÖF Kredili sistemde de geçerli olmasını, final sınavlarından sonra gerekli duyuruların yapılmasının sağlanması için kamu denetçiliği kurumunun aöf de bütünleme sınavı yapılması tavsiye kararını gereğince aöfün bütünleme sınavı sınav takvimine eklemesini beklemekteyiz. Bu hususta Yükseköğretim Kurulunun biz AÖF öğrencilerine yardım edeceğinden hiç kuşkumuz yok. Bu bağlamda, bütünleme sınav hakkının AÖF öğrencilerine de verilmesini saygılarımla arz ve talep ediyorum.bir imza da senden hedef 1 milyon imza

 • İmza Formu
 • İmza Listesi
 • Yorumlar
 • İstatistikler
 • İsim Bulunduğu Yer Meslek Tarih
 • Ahmet Murat Elagöz Sivas Öğrenci K. Sahibi
 • Serhat E. İzmir Tekniker 2 yıl önce
 • Esra A. Antalya - 2 yıl önce
 • Emrah B. Ankara Yönetici 2 yıl önce
 • Emine Tekin Batman Öğrenci 2 yıl önce
 • Burcu Özdemir Kayseri İşsiz 2 yıl önce
 • Zehra A. Gaziantep Öğrenci 2 yıl önce
 • İbrahim T. Düzce Öğrenci 2 yıl önce
 • Sevda D. Kırıkkale Öğretmen 2 yıl önce
 • Hüseyin Ç. İzmir Emekli 2 yıl önce
 • Mehmet T. Diyarbakır - 2 yıl önce
 • Ceyda B. İstanbul Tekniker 2 yıl önce
 • Sibel K. Yalova Öğrenci 2 yıl önce
 • Nurcan S. Muş - 2 yıl önce
 • Semih O. İstanbul Öğrenci 2 yıl önce
 • Umit A. İstanbul Muhasebeci 2 yıl önce
 • Zeynep Y. İstanbul Öğrenci 2 yıl önce
 • Betül B. Aydın Öğrenci 2 yıl önce
 • Özcan S. Denizli Memur 2 yıl önce
 • Fadime Erdoğan İzmir - 2 yıl önce
 • Büşra Nur Bariştürk Eskişehir Öğrenci 2 yıl önce
 • Yaren O. İstanbul Öğrenci 2 yıl önce
 • Merve Bayır Antalya Öğrenci 2 yıl önce
 • Birsel Özdemir Batman Öğrenci 2 yıl önce
 • Hicret A. Elazığ Öğrenci 2 yıl önce
 • Nevim E. Mersin Diğer 2 yıl önce
 • Hüseyin K. Antalya Memur 2 yıl önce
 • Yusuf O. Afyon - 2 yıl önce
 • İrem Ö. Ankara - 2 yıl önce
 • Mahir Özçelik Diyarbakır Öğrenci 2 yıl önce
 • Gülüstan S. İzmir Öğrenci 2 yıl önce
 • Kader Çınar Manisa Ev Hanımı 2 yıl önce
 • Perihan Güre İstanbul Muhasebeci 2 yıl önce
 • Emine Ö. Hakkari Diğer 2 yıl önce
 • Melike Çelen Aydın Öğretmen 2 yıl önce
 • Hülya Kebabcıoğlu Kahramanmaraş Ev Hanımı 2 yıl önce
 • Aygün B. Niğde Memur 2 yıl önce
 • Yusuf Küskün İstanbul Tekniker 2 yıl önce
 • Sinem E. Düzce İşsiz 2 yıl önce
 • Uğur S. Bursa Tekstil 2 yıl önce
 • Habibe M. İstanbul Öğretmen 2 yıl önce
 • Pakize Ö. Ankara Öğrenci 2 yıl önce
 • Fatma K. Aydın İşçi 2 yıl önce
 • Merve Ç. Kars Öğrenci 2 yıl önce
 • Büşra Nur Ç. Ankara Sosyolog 2 yıl önce
 • Kurtuluş Ç. İstanbul Tekniker 2 yıl önce
 • Ruhane K. Kastamonu Öğrenci 2 yıl önce
 • Mustafa M. Denizli İşçi 2 yıl önce
 • Melek Irmak İstanbul Hemşire 2 yıl önce
 • Mustafa K. Kayseri Serbest Meslek 2 yıl önce
 • Sureyya T. Antalya - 2 yıl önce
 • Sema Taşkın Konya - 2 yıl önce
 • Ferhat Ş. İstanbul Muhasebeci 2 yıl önce
 • Murat D. Tekirdağ Muhasebeci 2 yıl önce
 • Mehtap Altuntaş Samsun Ev Hanımı 2 yıl önce
 • Alim A. İzmir Tekstil 2 yıl önce
 • Şakir T. Ağrı Öğrenci 2 yıl önce
 • Rüveyda O. Antalya Öğrenci 2 yıl önce
 • Rabia Nur İ. İstanbul Öğrenci 2 yıl önce
 • Miray S. Tekirdağ - 2 yıl önce
 • Seher D. İstanbul Öğrenci 2 yıl önce
 • Fatma K. İzmir Ev Hanımı 2 yıl önce
 • Ferhan D. Konya Öğrenci 2 yıl önce
 • Sema H. İstanbul Öğrenci 2 yıl önce
 • Buse N. Bursa Öğrenci 2 yıl önce
 • Gülümser Ayaz Konya Öğrenci 2 yıl önce
 • Emin C. Bartın - 2 yıl önce
 • Adem Y. Adana Asker 2 yıl önce
 • Emine O. Antalya - 2 yıl önce
 • Samet K. Konya Öğrenci 2 yıl önce
 • Sedat P. İstanbul Öğrenci 2 yıl önce
 • Şükran S. Eskişehir Öğrenci 2 yıl önce
 • Halit A. Manisa - 2 yıl önce
 • Merve Kambur Van Ev Hanımı 2 yıl önce
 • Ramazan Ç. Kırşehir Öğrenci 2 yıl önce
 • Murat S. İstanbul Muhasebeci 2 yıl önce
 • Ramazan Y. Çorum Bilgisayar Programcı 2 yıl önce
 • Kadir K. Kayseri İşsiz 2 yıl önce
 • Turan Cakir Kırşehir - 2 yıl önce
 • Tanju Bakır İstanbul Asker 2 yıl önce
 • Elif Y. İstanbul Öğrenci 2 yıl önce
 • Birsen Özmen İzmir Diğer 2 yıl önce
 • Tuğba A. Bursa Öğrenci 2 yıl önce
 • Murat C. Rize İşçi 2 yıl önce
 • Muharrem Acar İstanbul Öğrenci 2 yıl önce
 • Servet Lebe Gaziantep Tekstil 2 yıl önce
 • Tuba T. Van Öğretmen 2 yıl önce
 • Asuman K. Ankara Öğrenci 2 yıl önce
 • İrfan E. Ordu Memur 2 yıl önce
 • Faruk U. Adana - 2 yıl önce
 • Nazlı P. Diyarbakır Diğer 2 yıl önce
 • Remziye Y. Karaman Sosyolog 2 yıl önce
 • Mutlu Demir Samsun Muhasebeci 2 yıl önce
 • İlknur Aygör Ankara - 2 yıl önce
 • Duygu A. İzmir Öğrenci 2 yıl önce
 • Mustafa B. Şanlıurfa Öğrenci 2 yıl önce
 • Sonay S. Aydın - 2 yıl önce
 • Ferhat T. Kırıkkale Öğrenci 2 yıl önce
 • Fatih A. Ankara Diğer 2 yıl önce
 • Meltem Z. Ankara Öğrenci 2 yıl önce
 • Melek Özcan Kastamonu Öğrenci 2 yıl önce
 

Görseller

Bütünleme Sınavına Fener Yak