Bütünleme Sınavına Fener Yak

BÜTÜNLEME SINAVINA FENER YAK
EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNE FENER YAK
EĞİTİMDE ADALETE FENER YAK
HAKSIZLIK KARŞISINDA SUSAN DİLSİZ ŞEYTANDIR
Eğitimde fırsat eşitliği" kavramı, toplumun tüm bireylerinin ayrım yapılmaksızın, yeteneklerini en uygun biçimde geliştirmede eğitim hizmetlerinden eşit ölçüde yararlanma şansına sahip olmaları olarak tanımlanmaktadır

Demokrasilerde en yaygın eşitlik türü olan “fırsat eşitliği”, toplumsal, siyasal ve ekonomik kökenlerine , kısacası sınıfsal konumlarına bakılmaksızın, herkesin yetenek ve becerileri ölçüsünde yarışabileceğini öngören liberal bir ilkedir. Bu yarışın kuralları yasalarla düzenlenmiştir ve “tüm insanlar yasalar önünde eşittir.”

Fırsat ve olanak eşitliği ya da koşullarda eşitlik kavramıyla dile getirilen eşitlik düşüncesi, insanların yarışa başlama koşullarının birbirinden çok farklı olması nedeniyle, onlara yalnızca fırsat tanınmasının yeterli olmayacağının görülmesi üzerine ortaya atılmıştır. Fırsat eşitliği ile yakından ilişkili olan koşullarda eşitlik savı, yarışa katılanların aynı noktadan başlamaları gerektiğini ve yarışı benzer engellerle sürdürmelerinin sağlanmasını öngörür.

Eğitimsel eşitliğin, gerçek anlamda toplumsal tabakalaşmanın olmadığı bir toplumda olası görünmesi, bireyler arasındaki yetenek ve beceri farklılıklarının bir ayrıcalık, bir üstünlük konusu olmaktan çok, toplumun ortak zenginlik kaynağı olarak tanımlanmasına dayanır. Bu yeteneklerin ürünlerinden herkesin eşitçe yararlanması amaçlanır. Yeteneklerin kendiliğinden değeri yoktur. Her yetenek, toplumsal olarak yaratılmış belli bir değere sahiptir. Başka bir anlatımla, yetenek ve beceriler yarışmalarla, sınavlarla, eğitsel programlarla ortaya çıkar.

Bu bağlamda; KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNUN AÖFE BÜTÜNLEME SINAVI HAKKI VERİLMESİ TAVSİYE KARARI GEREĞİ AÖF BÜTÜNLEME SINAVINI BİR YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ YAPARAK 2016 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN AÖF ÖĞRENCİLERİNEDE TANINMASINI TALEP EDİYORUZ

YASAL DAYANAKLAR:

1)2547 sayılı YÖK kanunun, Ana ilkeler başlıklı 5.Maddenin e fıkrasında “Yükseköğretimde imkan ve fırsat eşitliğini sağlayacak önlemler alınır”

2)Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı B.30.0.HKM.045.02.5884 sayılı, Bütünleme Sınav konulu, 19.06.2012 tarihli toplantısında karara bağlanan “bütünleme sınav hakkı”

3)Açık Yükseköğretim Yönetmeliği; Madde 13 – Açık öğretim öğrencileri ile aynı öğretim programına göre örgün öğretim öğrencileri arasında öğrenci hakları bakımından fark bulunmadığı gibi her iki yoldan mezun olanlar eşit hak ve yetkilere sahip olurlar. (Bu yönetmeliğe göre örgün eğitimde bütünleme hakkı var, ama AÖF’de bütünleme hakkı yok)

4)Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına ilişkin sözleşmenin ek 12 numaralı protokolün 1.maddesi “ Hukuken temin edilmiş olan tüm haklardan yararlanma, statü bakımından hiçbir ayrım gözetmeksizin yapılır”

Hiç kimse, 1. paragrafta belirtildiği şekilde hiçbir gerekçeyle, hiçbir kamu makamı tarafından ayrımcılığa maruz bırakılamaz.

5) 1982 Anayasasının 24. ve 42. maddelerinde eğitimle ilgili hükümler yer almaktadır. 42. Madde de eğitimde fırsat eşitsizliğiyle ilgili “Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir. İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır.” ifadeleri yer almaktadır. Türk Milli Eğitiminin temel ilkelerinden “fırsat ve imkân eşitliği” ise “Eğitimde kadın, erkek herkese fırsat ve imkan eşitliği sağlanır.

Sonuç: Tüm yükseköğretim kurumlarında okuyan öğrencilere bütünleme hakkının, Anadolu Üniversitesi AÖF Kredili sistemde de geçerli olmasını, final sınavlarından sonra gerekli duyuruların yapılmasının sağlanması için kamu denetçiliği kurumunun aöf de bütünleme sınavı yapılması tavsiye kararını gereğince aöfün bütünleme sınavı sınav takvimine eklemesini beklemekteyiz. Bu hususta Yükseköğretim Kurulunun biz AÖF öğrencilerine yardım edeceğinden hiç kuşkumuz yok. Bu bağlamda, bütünleme sınav hakkının AÖF öğrencilerine de verilmesini saygılarımla arz ve talep ediyorum.bir imza da senden hedef 1 milyon imza

 • İmza Formu
 • İmza Listesi
 • Yorumlar
 • İstatistikler
 • İsim Bulunduğu Yer Meslek Tarih
 • Ahmet Murat Elagöz Sivas Öğrenci K. Sahibi
 • Merve F. İstanbul Öğrenci 1 yıl önce
 • Nursin A. İstanbul Öğrenci 1 yıl önce
 • Günseli K. İzmir Öğrenci 1 yıl önce
 • Nermin S. İzmir - 1 yıl önce
 • Doğuş Şahin Sakarya Öğrenci 1 yıl önce
 • Burcin G. Yalova Turizm 1 yıl önce
 • Şafak Çokoy İstanbul Muhasebeci 1 yıl önce
 • Sedat Doğruyol Manisa Diğer 1 yıl önce
 • İbrahim Serdar D. İstanbul Öğrenci 1 yıl önce
 • Hamide K. Adıyaman Öğrenci 1 yıl önce
 • Cem Tarı İstanbul İşçi 1 yıl önce
 • Nisanur T. Sinop Öğrenci 1 yıl önce
 • Tutku Naz Duran Ankara Aşçı 1 yıl önce
 • Zeynep Y. Ankara Ev Hanımı 1 yıl önce
 • Başak Ç. Ankara Öğrenci 1 yıl önce
 • Muhammet G. Yozgat Öğrenci 1 yıl önce
 • Rabia A. Adana - 1 yıl önce
 • Hüseyin K. Şırnak Asker 1 yıl önce
 • Melih E. Ankara İşçi 1 yıl önce
 • Yeşimnur Yücesan Trabzon Muhasebeci 1 yıl önce
 • Şuayp C. Çorum Memur 1 yıl önce
 • Gülsüm Ç. Elazığ Öğrenci 1 yıl önce
 • Mehmet Ertan K. İstanbul Öğrenci 1 yıl önce
 • Görkem Açıkses Elazığ Ekonomist 1 yıl önce
 • Oğuzhan G. İstanbul Öğrenci 1 yıl önce
 • İbrahim Y. Şanlıurfa Öğrenci 1 yıl önce
 • Ergül O. Gaziantep Hemşire 1 yıl önce
 • Özlem A. Van Öğrenci 1 yıl önce
 • Akgün Akilli Zonguldak Memur 1 yıl önce
 • Sergül Kale Antalya Öğrenci 1 yıl önce
 • Sayim B. İstanbul Yönetici 1 yıl önce
 • Aslı Ö. Trabzon Öğrenci 1 yıl önce
 • Merve D. Elazığ Bankacı-Sigortacı 1 yıl önce
 • İlker K. İzmir Yönetici 1 yıl önce
 • Ahmet K. Ankara Öğrenci 1 yıl önce
 • Sema K. Muğla İletişim 1 yıl önce
 • Özlem M. Ankara Biyokimyager 1 yıl önce
 • Suzan Y. Ankara Memur 1 yıl önce
 • Mehmet Filiz İzmir Öğrenci 1 yıl önce
 • Seyfullah Ç. İstanbul Öğrenci 1 yıl önce
 • Merve O. İstanbul Öğrenci 1 yıl önce
 • İbrahim K. Balıkesir Memur 1 yıl önce
 • Fatma Y. Bursa - 1 yıl önce
 • Enes A. İstanbul Öğrenci 1 yıl önce
 • Harika Ö. İzmir Öğrenci 1 yıl önce
 • Ayşegül T. İstanbul Öğrenci 1 yıl önce
 • Fatoş Y. Kayseri Muhasebeci 1 yıl önce
 • Ozn S. İstanbul Öğrenci 1 yıl önce
 • Ömer Şimşek Rize Öğrenci 1 yıl önce
 • Cansu K. Kırklareli Muhasebeci 1 yıl önce
 • Kübra Ç. Mersin - 1 yıl önce
 • Ahmet Sari Mersin Öğrenci 1 yıl önce
 • Ahmet Ö. İstanbul - 1 yıl önce
 • Harun Ü. Ankara Öğrenci 1 yıl önce
 • Perihan B. İstanbul Öğrenci 1 yıl önce
 • Nalan D. Bursa Öğrenci 1 yıl önce
 • Fatma Yılmaz Uşak Öğrenci 1 yıl önce
 • Gökce Soy Kayseri Ev Hanımı 1 yıl önce
 • Esra A. Gaziantep Muhasebeci 1 yıl önce
 • Leyla Ö. Kayseri Öğrenci 1 yıl önce
 • Büşra Fatma Hüner Kilis Öğrenci 1 yıl önce
 • Selda D. Denizli Öğrenci 1 yıl önce
 • Fatih A. İstanbul İşsiz 1 yıl önce
 • Hakan K. Mardin Muhasebeci 1 yıl önce
 • Ferda B. Adana Öğrenci 1 yıl önce
 • Dilan K. Bingöl Memur 1 yıl önce
 • Kamile A. Konya Öğrenci 1 yıl önce
 • Hacer D. Sakarya - 1 yıl önce
 • Sevgi K. İzmir Öğrenci 1 yıl önce
 • Mehmet Özdil Ankara Öğrenci 1 yıl önce
 • Nil G. İstanbul Emekli 1 yıl önce
 • Seher T. İstanbul Öğrenci 1 yıl önce
 • Melike Yaman Mersin Öğrenci 1 yıl önce
 • Emre G. Zonguldak Tekniker 1 yıl önce
 • Mustafa A. İzmir Memur 1 yıl önce
 • Sinan T. İstanbul Öğrenci 1 yıl önce
 • Serkan Ö. İzmir - 1 yıl önce
 • Yonca Ö. Adana Öğrenci 1 yıl önce
 • Hatice Oktay Burdur Öğretmen 1 yıl önce
 • Elmaz C. Yurtdışı Psikolog 1 yıl önce
 • Rukiye I. Tokat Öğrenci 1 yıl önce
 • Gülgün Tuna Adana Öğrenci 1 yıl önce
 • Gülümser Kalay A. Kayseri İşsiz 1 yıl önce
 • Aynur Y. İstanbul - 1 yıl önce
 • İsmail Y. İstanbul Mühendis 1 yıl önce
 • Çiğdem Özvarol İstanbul Öğretim Elemanı 1 yıl önce
 • Faruk K. İstanbul Öğrenci 1 yıl önce
 • Zülal S. Aydın Ev Hanımı 1 yıl önce
 • Vildan B. Bursa Muhasebeci 1 yıl önce
 • Mine S. Yurtdışı Memur 1 yıl önce
 • Yağmur U. Malatya Bilgisayar Mühendisi 2 yıl önce
 • Asumannur Hınçal Eskişehir Öğrenci 2 yıl önce
 • Betül K. İstanbul - 2 yıl önce
 • Erkan Özer Ankara - 2 yıl önce
 • Nahit A. Elazığ Memur 2 yıl önce
 • Seda Y. Adana - 2 yıl önce
 • Fatma Aydın Batman Muhasebeci 2 yıl önce
 • Güner Çetin Kocaeli Muhasebeci 2 yıl önce
 • Caner Y. Ankara Öğrenci 2 yıl önce
 • Özkan Y. Kocaeli Diğer 2 yıl önce
 

Görseller

Bütünleme Sınavına Fener Yak