Bütünleme Sınavına Fener Yak

BÜTÜNLEME SINAVINA FENER YAK
EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNE FENER YAK
EĞİTİMDE ADALETE FENER YAK
HAKSIZLIK KARŞISINDA SUSAN DİLSİZ ŞEYTANDIR
Eğitimde fırsat eşitliği" kavramı, toplumun tüm bireylerinin ayrım yapılmaksızın, yeteneklerini en uygun biçimde geliştirmede eğitim hizmetlerinden eşit ölçüde yararlanma şansına sahip olmaları olarak tanımlanmaktadır

Demokrasilerde en yaygın eşitlik türü olan “fırsat eşitliği”, toplumsal, siyasal ve ekonomik kökenlerine , kısacası sınıfsal konumlarına bakılmaksızın, herkesin yetenek ve becerileri ölçüsünde yarışabileceğini öngören liberal bir ilkedir. Bu yarışın kuralları yasalarla düzenlenmiştir ve “tüm insanlar yasalar önünde eşittir.”

Fırsat ve olanak eşitliği ya da koşullarda eşitlik kavramıyla dile getirilen eşitlik düşüncesi, insanların yarışa başlama koşullarının birbirinden çok farklı olması nedeniyle, onlara yalnızca fırsat tanınmasının yeterli olmayacağının görülmesi üzerine ortaya atılmıştır. Fırsat eşitliği ile yakından ilişkili olan koşullarda eşitlik savı, yarışa katılanların aynı noktadan başlamaları gerektiğini ve yarışı benzer engellerle sürdürmelerinin sağlanmasını öngörür.

Eğitimsel eşitliğin, gerçek anlamda toplumsal tabakalaşmanın olmadığı bir toplumda olası görünmesi, bireyler arasındaki yetenek ve beceri farklılıklarının bir ayrıcalık, bir üstünlük konusu olmaktan çok, toplumun ortak zenginlik kaynağı olarak tanımlanmasına dayanır. Bu yeteneklerin ürünlerinden herkesin eşitçe yararlanması amaçlanır. Yeteneklerin kendiliğinden değeri yoktur. Her yetenek, toplumsal olarak yaratılmış belli bir değere sahiptir. Başka bir anlatımla, yetenek ve beceriler yarışmalarla, sınavlarla, eğitsel programlarla ortaya çıkar.

Bu bağlamda; KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNUN AÖFE BÜTÜNLEME SINAVI HAKKI VERİLMESİ TAVSİYE KARARI GEREĞİ AÖF BÜTÜNLEME SINAVINI BİR YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ YAPARAK 2016 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN AÖF ÖĞRENCİLERİNEDE TANINMASINI TALEP EDİYORUZ

YASAL DAYANAKLAR:

1)2547 sayılı YÖK kanunun, Ana ilkeler başlıklı 5.Maddenin e fıkrasında “Yükseköğretimde imkan ve fırsat eşitliğini sağlayacak önlemler alınır”

2)Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı B.30.0.HKM.045.02.5884 sayılı, Bütünleme Sınav konulu, 19.06.2012 tarihli toplantısında karara bağlanan “bütünleme sınav hakkı”

3)Açık Yükseköğretim Yönetmeliği; Madde 13 – Açık öğretim öğrencileri ile aynı öğretim programına göre örgün öğretim öğrencileri arasında öğrenci hakları bakımından fark bulunmadığı gibi her iki yoldan mezun olanlar eşit hak ve yetkilere sahip olurlar. (Bu yönetmeliğe göre örgün eğitimde bütünleme hakkı var, ama AÖF’de bütünleme hakkı yok)

4)Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına ilişkin sözleşmenin ek 12 numaralı protokolün 1.maddesi “ Hukuken temin edilmiş olan tüm haklardan yararlanma, statü bakımından hiçbir ayrım gözetmeksizin yapılır”

Hiç kimse, 1. paragrafta belirtildiği şekilde hiçbir gerekçeyle, hiçbir kamu makamı tarafından ayrımcılığa maruz bırakılamaz.

5) 1982 Anayasasının 24. ve 42. maddelerinde eğitimle ilgili hükümler yer almaktadır. 42. Madde de eğitimde fırsat eşitsizliğiyle ilgili “Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir. İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır.” ifadeleri yer almaktadır. Türk Milli Eğitiminin temel ilkelerinden “fırsat ve imkân eşitliği” ise “Eğitimde kadın, erkek herkese fırsat ve imkan eşitliği sağlanır.

Sonuç: Tüm yükseköğretim kurumlarında okuyan öğrencilere bütünleme hakkının, Anadolu Üniversitesi AÖF Kredili sistemde de geçerli olmasını, final sınavlarından sonra gerekli duyuruların yapılmasının sağlanması için kamu denetçiliği kurumunun aöf de bütünleme sınavı yapılması tavsiye kararını gereğince aöfün bütünleme sınavı sınav takvimine eklemesini beklemekteyiz. Bu hususta Yükseköğretim Kurulunun biz AÖF öğrencilerine yardım edeceğinden hiç kuşkumuz yok. Bu bağlamda, bütünleme sınav hakkının AÖF öğrencilerine de verilmesini saygılarımla arz ve talep ediyorum.bir imza da senden hedef 1 milyon imza

 • İmza Formu
 • İmza Listesi
 • Yorumlar
 • İstatistikler
 • İsim Bulunduğu Yer Meslek Tarih
 • Ahmet Murat Elagöz Sivas Öğrenci K. Sahibi
 • Tutku Naz Duran Ankara Aşçı 11 ay önce
 • Zeynep Y. Ankara Ev Hanımı 11 ay önce
 • Başak Ç. Ankara Öğrenci 11 ay önce
 • Muhammet G. Yozgat Öğrenci 11 ay önce
 • Rabia A. Adana - 11 ay önce
 • Hüseyin K. Şırnak Asker 11 ay önce
 • Melih E. Ankara İşçi 11 ay önce
 • Yeşimnur Yücesan Trabzon Muhasebeci 11 ay önce
 • Şuayp C. Çorum Memur 11 ay önce
 • Gülsüm Ç. Elazığ Öğrenci 11 ay önce
 • Mehmet Ertan K. İstanbul Öğrenci 11 ay önce
 • Görkem Açıkses Elazığ Ekonomist 11 ay önce
 • Oğuzhan G. İstanbul Öğrenci 11 ay önce
 • İbrahim Y. Şanlıurfa Öğrenci 11 ay önce
 • Ergül O. Gaziantep Hemşire 11 ay önce
 • Özlem A. Van Öğrenci 11 ay önce
 • Akgün Akilli Zonguldak Memur 11 ay önce
 • Sergül Kale Antalya Öğrenci 11 ay önce
 • Sayim B. İstanbul Yönetici 11 ay önce
 • Aslı Ö. Trabzon Öğrenci 11 ay önce
 • Merve D. Elazığ Bankacı-Sigortacı 11 ay önce
 • İlker K. İzmir Yönetici 12 ay önce
 • Ahmet K. Ankara Öğrenci 12 ay önce
 • Sema K. Muğla İletişim 12 ay önce
 • Özlem M. Ankara Biyokimyager 12 ay önce
 • Suzan Y. Ankara Memur 12 ay önce
 • Mehmet Filiz İzmir Öğrenci 12 ay önce
 • Seyfullah Ç. İstanbul Öğrenci 12 ay önce
 • Merve O. İstanbul Öğrenci 12 ay önce
 • İbrahim K. Balıkesir Memur 12 ay önce
 • Fatma Y. Bursa - 12 ay önce
 • Enes A. İstanbul Öğrenci 12 ay önce
 • Harika Ö. İzmir Öğrenci 12 ay önce
 • Ayşegül T. İstanbul Öğrenci 12 ay önce
 • Fatoş Y. Kayseri Muhasebeci 12 ay önce
 • Ozn S. İstanbul Öğrenci 12 ay önce
 • Ömer Şimşek Rize Öğrenci 12 ay önce
 • Cansu K. Kırklareli Muhasebeci 12 ay önce
 • Kübra Ç. Mersin - 12 ay önce
 • Ahmet Sari Mersin Öğrenci 12 ay önce
 • Ahmet Ö. İstanbul - 12 ay önce
 • Harun Ü. Ankara Öğrenci 12 ay önce
 • Perihan B. İstanbul Öğrenci 12 ay önce
 • Nalan D. Bursa Öğrenci 12 ay önce
 • Fatma Yılmaz Uşak Öğrenci 12 ay önce
 • Gökce Soy Kayseri Ev Hanımı 12 ay önce
 • Esra A. Gaziantep Muhasebeci 12 ay önce
 • Leyla Ö. Kayseri Öğrenci 12 ay önce
 • Büşra Fatma Hüner Kilis Öğrenci 12 ay önce
 • Selda D. Denizli Öğrenci 12 ay önce
 • Fatih A. İstanbul İşsiz 12 ay önce
 • Hakan K. Mardin Muhasebeci 12 ay önce
 • Ferda B. Adana Öğrenci 12 ay önce
 • Dilan K. Bingöl Memur 12 ay önce
 • Kamile A. Konya Öğrenci 12 ay önce
 • Hacer D. Sakarya - 1 yıl önce
 • Sevgi K. İzmir Öğrenci 1 yıl önce
 • Mehmet Özdil Ankara Öğrenci 1 yıl önce
 • Nil G. İstanbul Emekli 1 yıl önce
 • Seher T. İstanbul Öğrenci 1 yıl önce
 • Melike Yaman Mersin Öğrenci 1 yıl önce
 • Emre G. Zonguldak Tekniker 1 yıl önce
 • Mustafa A. İzmir Memur 1 yıl önce
 • Sinan T. İstanbul Öğrenci 1 yıl önce
 • Serkan Ö. İzmir - 1 yıl önce
 • Yonca Ö. Adana Öğrenci 1 yıl önce
 • Hatice Oktay Burdur Öğretmen 1 yıl önce
 • Elmaz C. Yurtdışı Psikolog 1 yıl önce
 • Rukiye I. Tokat Öğrenci 1 yıl önce
 • Gülgün Tuna Adana Öğrenci 1 yıl önce
 • Gülümser Kalay A. Kayseri İşsiz 1 yıl önce
 • Aynur Y. İstanbul - 1 yıl önce
 • İsmail Y. İstanbul Mühendis 1 yıl önce
 • Çiğdem Özvarol İstanbul Öğretim Elemanı 1 yıl önce
 • Faruk K. İstanbul Öğrenci 1 yıl önce
 • Zülal S. Aydın Ev Hanımı 1 yıl önce
 • Vildan B. Bursa Muhasebeci 1 yıl önce
 • Mine S. Yurtdışı Memur 1 yıl önce
 • Yağmur U. Malatya Bilgisayar Mühendisi 1 yıl önce
 • Asumannur Hınçal Eskişehir Öğrenci 1 yıl önce
 • Betül K. İstanbul - 1 yıl önce
 • Erkan Özer Ankara - 1 yıl önce
 • Nahit A. Elazığ Memur 1 yıl önce
 • Seda Y. Adana - 1 yıl önce
 • Fatma Aydın Batman Muhasebeci 1 yıl önce
 • Güner Çetin Kocaeli Muhasebeci 1 yıl önce
 • Caner Y. Ankara Öğrenci 1 yıl önce
 • Özkan Y. Kocaeli Diğer 1 yıl önce
 • Serhat E. İzmir Tekniker 1 yıl önce
 • Esra A. Antalya - 1 yıl önce
 • Emrah B. Ankara Yönetici 1 yıl önce
 • Emine Tekin Batman Öğrenci 1 yıl önce
 • Burcu Özdemir Kayseri İşsiz 1 yıl önce
 • Zehra A. Gaziantep Öğrenci 1 yıl önce
 • İbrahim T. Düzce Öğrenci 1 yıl önce
 • Sevda D. Kırıkkale Öğretmen 2 yıl önce
 • Hüseyin Ç. İzmir Emekli 2 yıl önce
 • Mehmet T. Diyarbakır - 2 yıl önce
 • Ceyda B. İstanbul Tekniker 2 yıl önce
 • Sibel K. Yalova Öğrenci 2 yıl önce
 

Görseller

Bütünleme Sınavına Fener Yak