Bütünleme Sınavına Fener Yak

BÜTÜNLEME SINAVINA FENER YAK
EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNE FENER YAK
EĞİTİMDE ADALETE FENER YAK
HAKSIZLIK KARŞISINDA SUSAN DİLSİZ ŞEYTANDIR
Eğitimde fırsat eşitliği" kavramı, toplumun tüm bireylerinin ayrım yapılmaksızın, yeteneklerini en uygun biçimde geliştirmede eğitim hizmetlerinden eşit ölçüde yararlanma şansına sahip olmaları olarak tanımlanmaktadır

Demokrasilerde en yaygın eşitlik türü olan “fırsat eşitliği”, toplumsal, siyasal ve ekonomik kökenlerine , kısacası sınıfsal konumlarına bakılmaksızın, herkesin yetenek ve becerileri ölçüsünde yarışabileceğini öngören liberal bir ilkedir. Bu yarışın kuralları yasalarla düzenlenmiştir ve “tüm insanlar yasalar önünde eşittir.”

Fırsat ve olanak eşitliği ya da koşullarda eşitlik kavramıyla dile getirilen eşitlik düşüncesi, insanların yarışa başlama koşullarının birbirinden çok farklı olması nedeniyle, onlara yalnızca fırsat tanınmasının yeterli olmayacağının görülmesi üzerine ortaya atılmıştır. Fırsat eşitliği ile yakından ilişkili olan koşullarda eşitlik savı, yarışa katılanların aynı noktadan başlamaları gerektiğini ve yarışı benzer engellerle sürdürmelerinin sağlanmasını öngörür.

Eğitimsel eşitliğin, gerçek anlamda toplumsal tabakalaşmanın olmadığı bir toplumda olası görünmesi, bireyler arasındaki yetenek ve beceri farklılıklarının bir ayrıcalık, bir üstünlük konusu olmaktan çok, toplumun ortak zenginlik kaynağı olarak tanımlanmasına dayanır. Bu yeteneklerin ürünlerinden herkesin eşitçe yararlanması amaçlanır. Yeteneklerin kendiliğinden değeri yoktur. Her yetenek, toplumsal olarak yaratılmış belli bir değere sahiptir. Başka bir anlatımla, yetenek ve beceriler yarışmalarla, sınavlarla, eğitsel programlarla ortaya çıkar.

Bu bağlamda; KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNUN AÖFE BÜTÜNLEME SINAVI HAKKI VERİLMESİ TAVSİYE KARARI GEREĞİ AÖF BÜTÜNLEME SINAVINI BİR YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ YAPARAK 2016 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN AÖF ÖĞRENCİLERİNEDE TANINMASINI TALEP EDİYORUZ

YASAL DAYANAKLAR:

1)2547 sayılı YÖK kanunun, Ana ilkeler başlıklı 5.Maddenin e fıkrasında “Yükseköğretimde imkan ve fırsat eşitliğini sağlayacak önlemler alınır”

2)Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı B.30.0.HKM.045.02.5884 sayılı, Bütünleme Sınav konulu, 19.06.2012 tarihli toplantısında karara bağlanan “bütünleme sınav hakkı”

3)Açık Yükseköğretim Yönetmeliği; Madde 13 – Açık öğretim öğrencileri ile aynı öğretim programına göre örgün öğretim öğrencileri arasında öğrenci hakları bakımından fark bulunmadığı gibi her iki yoldan mezun olanlar eşit hak ve yetkilere sahip olurlar. (Bu yönetmeliğe göre örgün eğitimde bütünleme hakkı var, ama AÖF’de bütünleme hakkı yok)

4)Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına ilişkin sözleşmenin ek 12 numaralı protokolün 1.maddesi “ Hukuken temin edilmiş olan tüm haklardan yararlanma, statü bakımından hiçbir ayrım gözetmeksizin yapılır”

Hiç kimse, 1. paragrafta belirtildiği şekilde hiçbir gerekçeyle, hiçbir kamu makamı tarafından ayrımcılığa maruz bırakılamaz.

5) 1982 Anayasasının 24. ve 42. maddelerinde eğitimle ilgili hükümler yer almaktadır. 42. Madde de eğitimde fırsat eşitsizliğiyle ilgili “Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir. İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır.” ifadeleri yer almaktadır. Türk Milli Eğitiminin temel ilkelerinden “fırsat ve imkân eşitliği” ise “Eğitimde kadın, erkek herkese fırsat ve imkan eşitliği sağlanır.

Sonuç: Tüm yükseköğretim kurumlarında okuyan öğrencilere bütünleme hakkının, Anadolu Üniversitesi AÖF Kredili sistemde de geçerli olmasını, final sınavlarından sonra gerekli duyuruların yapılmasının sağlanması için kamu denetçiliği kurumunun aöf de bütünleme sınavı yapılması tavsiye kararını gereğince aöfün bütünleme sınavı sınav takvimine eklemesini beklemekteyiz. Bu hususta Yükseköğretim Kurulunun biz AÖF öğrencilerine yardım edeceğinden hiç kuşkumuz yok. Bu bağlamda, bütünleme sınav hakkının AÖF öğrencilerine de verilmesini saygılarımla arz ve talep ediyorum.bir imza da senden hedef 1 milyon imza

 • İmza Formu
 • İmza Listesi
 • Yorumlar
 • İstatistikler
 • İsim Bulunduğu Yer Meslek Tarih
 • Ahmet Murat Elagöz Sivas Öğrenci K. Sahibi
 • Hüseyin K. Şırnak Asker 8 ay önce
 • Melih E. Ankara İşçi 8 ay önce
 • Yeşimnur Yücesan Trabzon Muhasebeci 8 ay önce
 • Şuayp C. Çorum Memur 8 ay önce
 • Gülsüm Ç. Elazığ Öğrenci 8 ay önce
 • Mehmet Ertan K. İstanbul Öğrenci 8 ay önce
 • Görkem Açıkses Elazığ Ekonomist 8 ay önce
 • Oğuzhan G. İstanbul Öğrenci 8 ay önce
 • İbrahim Y. Şanlıurfa Öğrenci 8 ay önce
 • Ergül O. Gaziantep Hemşire 8 ay önce
 • Özlem A. Van Öğrenci 8 ay önce
 • Akgün Akilli Zonguldak Memur 8 ay önce
 • Sergül Kale Antalya Öğrenci 8 ay önce
 • Sayim B. İstanbul Yönetici 8 ay önce
 • Aslı Ö. Trabzon Öğrenci 8 ay önce
 • Merve D. Elazığ Bankacı-Sigortacı 8 ay önce
 • İlker K. İzmir Yönetici 8 ay önce
 • Ahmet K. Ankara Öğrenci 8 ay önce
 • Sema K. Muğla İletişim 8 ay önce
 • Özlem M. Ankara Biyokimyager 8 ay önce
 • Suzan Y. Ankara Memur 8 ay önce
 • Mehmet Filiz İzmir Öğrenci 8 ay önce
 • Seyfullah Ç. İstanbul Öğrenci 8 ay önce
 • Merve O. İstanbul Öğrenci 9 ay önce
 • İbrahim K. Balıkesir Memur 9 ay önce
 • Fatma Y. Bursa - 9 ay önce
 • Enes A. İstanbul Öğrenci 9 ay önce
 • Harika Ö. İzmir Öğrenci 9 ay önce
 • Ayşegül T. İstanbul Öğrenci 9 ay önce
 • Fatoş Y. Kayseri Muhasebeci 9 ay önce
 • Ozn S. İstanbul Öğrenci 9 ay önce
 • Ömer Şimşek Rize Öğrenci 9 ay önce
 • Cansu K. Kırklareli Muhasebeci 9 ay önce
 • Kübra Ç. Mersin - 9 ay önce
 • Ahmet Sari Mersin Öğrenci 9 ay önce
 • Ahmet Ö. İstanbul - 9 ay önce
 • Harun Ü. Ankara Öğrenci 9 ay önce
 • Perihan B. İstanbul Öğrenci 9 ay önce
 • Nalan D. Bursa Öğrenci 9 ay önce
 • Fatma Yılmaz Uşak Öğrenci 9 ay önce
 • Gökce Soy Kayseri Ev Hanımı 9 ay önce
 • Esra A. Gaziantep Muhasebeci 9 ay önce
 • Leyla Ö. Kayseri Öğrenci 9 ay önce
 • Büşra Fatma Hüner Kilis Öğrenci 9 ay önce
 • Selda D. Denizli Öğrenci 9 ay önce
 • Fatih A. İstanbul İşsiz 9 ay önce
 • Hakan K. Mardin Muhasebeci 9 ay önce
 • Ferda B. Adana Öğrenci 9 ay önce
 • Dilan K. Bingöl Memur 9 ay önce
 • Kamile A. Konya Öğrenci 9 ay önce
 • Hacer D. Sakarya - 9 ay önce
 • Sevgi K. İzmir Öğrenci 9 ay önce
 • Mehmet Özdil Ankara Öğrenci 9 ay önce
 • Nil G. İstanbul Emekli 9 ay önce
 • Seher T. İstanbul Öğrenci 9 ay önce
 • Melike Yaman Mersin Öğrenci 9 ay önce
 • Emre G. Zonguldak Tekniker 9 ay önce
 • Mustafa A. İzmir Memur 9 ay önce
 • Sinan T. İstanbul Öğrenci 10 ay önce
 • Serkan Ö. İzmir - 10 ay önce
 • Yonca Ö. Adana Öğrenci 10 ay önce
 • Hatice Oktay Burdur Öğretmen 11 ay önce
 • Elmaz C. Yurtdışı Psikolog 11 ay önce
 • Rukiye I. Tokat Öğrenci 11 ay önce
 • Gülgün Tuna Adana Öğrenci 11 ay önce
 • Gülümser Kalay A. Kayseri İşsiz 11 ay önce
 • Aynur Y. İstanbul - 11 ay önce
 • İsmail Y. İstanbul Mühendis 11 ay önce
 • Çiğdem Özvarol İstanbul Öğretim Elemanı 11 ay önce
 • Faruk K. İstanbul Öğrenci 11 ay önce
 • Zülal S. Aydın Ev Hanımı 11 ay önce
 • Vildan B. Bursa Muhasebeci 11 ay önce
 • Mine S. Yurtdışı Memur 11 ay önce
 • Yağmur U. Malatya Bilgisayar Mühendisi 1 yıl önce
 • Asumannur Hınçal Eskişehir Öğrenci 1 yıl önce
 • Betül K. İstanbul - 1 yıl önce
 • Erkan Özer Ankara - 1 yıl önce
 • Nahit A. Elazığ Memur 1 yıl önce
 • Seda Y. Adana - 1 yıl önce
 • Fatma Aydın Batman Muhasebeci 1 yıl önce
 • Güner Çetin Kocaeli Muhasebeci 1 yıl önce
 • Caner Y. Ankara Öğrenci 1 yıl önce
 • Özkan Y. Kocaeli Diğer 1 yıl önce
 • Serhat E. İzmir Tekniker 1 yıl önce
 • Esra A. Antalya - 1 yıl önce
 • Emrah B. Ankara Yönetici 1 yıl önce
 • Emine Tekin Batman Öğrenci 1 yıl önce
 • Burcu Özdemir Kayseri İşsiz 1 yıl önce
 • Zehra A. Gaziantep Öğrenci 1 yıl önce
 • İbrahim T. Düzce Öğrenci 1 yıl önce
 • Sevda D. Kırıkkale Öğretmen 1 yıl önce
 • Hüseyin Ç. İzmir Emekli 1 yıl önce
 • Mehmet T. Diyarbakır - 1 yıl önce
 • Ceyda B. İstanbul Tekniker 1 yıl önce
 • Sibel K. Yalova Öğrenci 1 yıl önce
 • Nurcan S. Muş - 1 yıl önce
 • Semih O. İstanbul Öğrenci 1 yıl önce
 • Umit A. İstanbul Muhasebeci 1 yıl önce
 • Zeynep Y. İstanbul Öğrenci 2 yıl önce
 • Betül B. Aydın Öğrenci 2 yıl önce
 

Görseller

Bütünleme Sınavına Fener Yak