Bütünleme Sınavına Fener Yak

BÜTÜNLEME SINAVINA FENER YAK
EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNE FENER YAK
EĞİTİMDE ADALETE FENER YAK
HAKSIZLIK KARŞISINDA SUSAN DİLSİZ ŞEYTANDIR
Eğitimde fırsat eşitliği" kavramı, toplumun tüm bireylerinin ayrım yapılmaksızın, yeteneklerini en uygun biçimde geliştirmede eğitim hizmetlerinden eşit ölçüde yararlanma şansına sahip olmaları olarak tanımlanmaktadır

Demokrasilerde en yaygın eşitlik türü olan “fırsat eşitliği”, toplumsal, siyasal ve ekonomik kökenlerine , kısacası sınıfsal konumlarına bakılmaksızın, herkesin yetenek ve becerileri ölçüsünde yarışabileceğini öngören liberal bir ilkedir. Bu yarışın kuralları yasalarla düzenlenmiştir ve “tüm insanlar yasalar önünde eşittir.”

Fırsat ve olanak eşitliği ya da koşullarda eşitlik kavramıyla dile getirilen eşitlik düşüncesi, insanların yarışa başlama koşullarının birbirinden çok farklı olması nedeniyle, onlara yalnızca fırsat tanınmasının yeterli olmayacağının görülmesi üzerine ortaya atılmıştır. Fırsat eşitliği ile yakından ilişkili olan koşullarda eşitlik savı, yarışa katılanların aynı noktadan başlamaları gerektiğini ve yarışı benzer engellerle sürdürmelerinin sağlanmasını öngörür.

Eğitimsel eşitliğin, gerçek anlamda toplumsal tabakalaşmanın olmadığı bir toplumda olası görünmesi, bireyler arasındaki yetenek ve beceri farklılıklarının bir ayrıcalık, bir üstünlük konusu olmaktan çok, toplumun ortak zenginlik kaynağı olarak tanımlanmasına dayanır. Bu yeteneklerin ürünlerinden herkesin eşitçe yararlanması amaçlanır. Yeteneklerin kendiliğinden değeri yoktur. Her yetenek, toplumsal olarak yaratılmış belli bir değere sahiptir. Başka bir anlatımla, yetenek ve beceriler yarışmalarla, sınavlarla, eğitsel programlarla ortaya çıkar.

Bu bağlamda; KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNUN AÖFE BÜTÜNLEME SINAVI HAKKI VERİLMESİ TAVSİYE KARARI GEREĞİ AÖF BÜTÜNLEME SINAVINI BİR YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ YAPARAK 2016 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN AÖF ÖĞRENCİLERİNEDE TANINMASINI TALEP EDİYORUZ

YASAL DAYANAKLAR:

1)2547 sayılı YÖK kanunun, Ana ilkeler başlıklı 5.Maddenin e fıkrasında “Yükseköğretimde imkan ve fırsat eşitliğini sağlayacak önlemler alınır”

2)Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı B.30.0.HKM.045.02.5884 sayılı, Bütünleme Sınav konulu, 19.06.2012 tarihli toplantısında karara bağlanan “bütünleme sınav hakkı”

3)Açık Yükseköğretim Yönetmeliği; Madde 13 – Açık öğretim öğrencileri ile aynı öğretim programına göre örgün öğretim öğrencileri arasında öğrenci hakları bakımından fark bulunmadığı gibi her iki yoldan mezun olanlar eşit hak ve yetkilere sahip olurlar. (Bu yönetmeliğe göre örgün eğitimde bütünleme hakkı var, ama AÖF’de bütünleme hakkı yok)

4)Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına ilişkin sözleşmenin ek 12 numaralı protokolün 1.maddesi “ Hukuken temin edilmiş olan tüm haklardan yararlanma, statü bakımından hiçbir ayrım gözetmeksizin yapılır”

Hiç kimse, 1. paragrafta belirtildiği şekilde hiçbir gerekçeyle, hiçbir kamu makamı tarafından ayrımcılığa maruz bırakılamaz.

5) 1982 Anayasasının 24. ve 42. maddelerinde eğitimle ilgili hükümler yer almaktadır. 42. Madde de eğitimde fırsat eşitsizliğiyle ilgili “Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir. İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır.” ifadeleri yer almaktadır. Türk Milli Eğitiminin temel ilkelerinden “fırsat ve imkân eşitliği” ise “Eğitimde kadın, erkek herkese fırsat ve imkan eşitliği sağlanır.

Sonuç: Tüm yükseköğretim kurumlarında okuyan öğrencilere bütünleme hakkının, Anadolu Üniversitesi AÖF Kredili sistemde de geçerli olmasını, final sınavlarından sonra gerekli duyuruların yapılmasının sağlanması için kamu denetçiliği kurumunun aöf de bütünleme sınavı yapılması tavsiye kararını gereğince aöfün bütünleme sınavı sınav takvimine eklemesini beklemekteyiz. Bu hususta Yükseköğretim Kurulunun biz AÖF öğrencilerine yardım edeceğinden hiç kuşkumuz yok. Bu bağlamda, bütünleme sınav hakkının AÖF öğrencilerine de verilmesini saygılarımla arz ve talep ediyorum.bir imza da senden hedef 1 milyon imza

 • İmza Formu
 • İmza Listesi
 • Yorumlar
 • İstatistikler
 • İsim Bulunduğu Yer Meslek Tarih
 • Ahmet Murat Elagöz Sivas Öğrenci K. Sahibi
 • Pınar G. Kayseri Memur 7 ay önce
 • Zelal Şahin Adana İşsiz 7 ay önce
 • Kadriye Geylan C. İstanbul Öğrenci 7 ay önce
 • Mutlu Acet İstanbul Memur 7 ay önce
 • Ebru Uzun Bartın Tekniker 7 ay önce
 • İbrahim O. Ankara - 7 ay önce
 • Orhan E. Sakarya Danışman 7 ay önce
 • Şeref C. Kayseri Memur 7 ay önce
 • Hacı Nebi Şairoğlu Antalya Aşçı 7 ay önce
 • Musa C. Aksaray İşçi 7 ay önce
 • Arzu Gür G. İstanbul Ev Hanımı 7 ay önce
 • Nazire D. Ankara Turizm 7 ay önce
 • İkram Ö. Hakkari İşsiz 7 ay önce
 • Eda S. Osmaniye Öğrenci 7 ay önce
 • Serap Ç. Ağrı Ev Hanımı 7 ay önce
 • Orhan Şahin Batman Muhasebeci 7 ay önce
 • Merve A. Balıkesir Öğrenci 7 ay önce
 • Kübra Ş. Sivas Sekreter 7 ay önce
 • Cansu K. Ankara İşsiz 7 ay önce
 • Dilek Çam Ankara Diğer 7 ay önce
 • Günay G. Elazığ Diğer 7 ay önce
 • İsmail K. Mardin Öğrenci 7 ay önce
 • Hakan B. Kayseri Hemşire 7 ay önce
 • Fatma Cansu Ç. Kırklareli Memur 7 ay önce
 • Çiğdem A. Sivas Diğer 7 ay önce
 • Merve K. Adana Öğrenci 7 ay önce
 • Fikriye A. Mersin Memur 7 ay önce
 • Mustafa Kuzhan İstanbul - 7 ay önce
 • Muhammed Arif A. İstanbul Diğer 7 ay önce
 • Rabia Aylak Adana - 7 ay önce
 • Güzel Ş. Mersin - 7 ay önce
 • Osman E. Diyarbakır Asker 7 ay önce
 • Bilal A. Ankara Tekniker 7 ay önce
 • Abidin A. Adıyaman Muhasebeci 7 ay önce
 • Ayten E. Muğla Memur 7 ay önce
 • Sadık E. Samsun Tekniker 7 ay önce
 • Hüseyin Bayram Adana Mühendis 7 ay önce
 • Suat T. Bitlis Tekniker 7 ay önce
 • Murat A. Mardin Bilgisayar Programcı 7 ay önce
 • İbrahim Arslan Kırıkkale Öğrenci 7 ay önce
 • Damla D. İstanbul Öğrenci 7 ay önce
 • Oğuz Öcal Konya İşçi 7 ay önce
 • Müslüm B. İstanbul Polis 7 ay önce
 • Kadriye Gebendirisli Şanlıurfa Öğrenci 7 ay önce
 • Hadice Genc Mardin Öğrenci 7 ay önce
 • Tugay Ş. Gaziantep Öğrenci 7 ay önce
 • İsa A. Şanlıurfa Tekniker 7 ay önce
 • Çağlan Ö. İstanbul İletişim 7 ay önce
 • Mustafa Ö. Malatya Muhasebeci 7 ay önce
 • Sedat Ç. Şanlıurfa Serbest Meslek 7 ay önce
 • Hatice A. Antalya Memur 7 ay önce
 • Emre Tulum İstanbul Öğrenci 7 ay önce
 • Ayhan Keskin Bursa Tekniker 8 ay önce
 • Cefkar Hakan Ankara Memur 11 ay önce
 • Pelin Ü. Aydın Öğrenci 1 yıl önce
 • Suat M. İstanbul İşsiz 1 yıl önce
 • Zeynep D. Erzurum Sosyolog 1 yıl önce
 • Melike E. Yurtdışı - 1 yıl önce
 • Büşra Avcı İstanbul Öğrenci 1 yıl önce
 • Raziye U. İzmir - 1 yıl önce
 • Merve T. Aydın Öğrenci 1 yıl önce
 • Şevket Hasan Özcan İzmir Diğer 1 yıl önce
 • Veysel D. Gaziantep Memur 1 yıl önce
 • Belgin Ö. İzmir Ev Hanımı 1 yıl önce
 • Gamze A. Malatya Öğrenci 1 yıl önce
 • Elif Yağbasan Muğla Öğrenci 1 yıl önce
 • Buket Nurşah B. Bilecik Tekniker 1 yıl önce
 • Yasemin Kavak Bursa İşçi 1 yıl önce
 • Oktay A. Yozgat İşsiz 1 yıl önce
 • Fatih C. Yozgat Diğer 1 yıl önce
 • Gufran Kandemir Ankara Öğrenci 1 yıl önce
 • Damla T. Mersin Öğrenci 1 yıl önce
 • İsmail T. Mardin İşsiz 1 yıl önce
 • Ebru A. Bitlis Öğrenci 1 yıl önce
 • Demet Ölçer Gaziantep Sekreter 1 yıl önce
 • Sultan A. Amasya Diğer 1 yıl önce
 • Saim E. İstanbul İşçi 1 yıl önce
 • Fatma Y. Ankara Ev Hanımı 1 yıl önce
 • Alper U. Ankara Öğrenci 1 yıl önce
 • Ezgi Gözde B. Balıkesir İşsiz 1 yıl önce
 • Seçil Güven Bursa Ev Hanımı 1 yıl önce
 • Pınar E. Mersin Serbest Meslek 1 yıl önce
 • Sevim B. Ordu Öğrenci 1 yıl önce
 • Muradiye O. Eskişehir Diğer 1 yıl önce
 • Gökçe Çakır Ankara Öğrenci 1 yıl önce
 • İsmail C. Eskişehir - 1 yıl önce
 • Abdullah G. Şanlıurfa Esnaf 1 yıl önce
 • Funda İ. Gaziantep Yönetici 1 yıl önce
 • Fisun Y. İzmir Ev Hanımı 1 yıl önce
 • Sümeyye K. Zonguldak Öğrenci 1 yıl önce
 • Yaşar A. Antalya Turizm 1 yıl önce
 • Erçin Y. İstanbul Öğretmen 1 yıl önce
 • Özlem K. Ankara Öğrenci 1 yıl önce
 • Aycan Akcan Kocaeli Öğrenci 1 yıl önce
 • Tuba Y. İstanbul Diğer 1 yıl önce
 • Gizem Akel Tokat Öğrenci 1 yıl önce
 • Haydar Ş. KKTC Öğrenci 1 yıl önce
 • Kaan G. Bursa Memur 1 yıl önce
 • Gülşah N. Kocaeli Ev Hanımı 1 yıl önce
 • Nuri G. Malatya Memur 1 yıl önce
 

Görseller

Bütünleme Sınavına Fener Yak