Bütünleme Sınavına Fener Yak

BÜTÜNLEME SINAVINA FENER YAK
EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNE FENER YAK
EĞİTİMDE ADALETE FENER YAK
HAKSIZLIK KARŞISINDA SUSAN DİLSİZ ŞEYTANDIR
Eğitimde fırsat eşitliği" kavramı, toplumun tüm bireylerinin ayrım yapılmaksızın, yeteneklerini en uygun biçimde geliştirmede eğitim hizmetlerinden eşit ölçüde yararlanma şansına sahip olmaları olarak tanımlanmaktadır

Demokrasilerde en yaygın eşitlik türü olan “fırsat eşitliği”, toplumsal, siyasal ve ekonomik kökenlerine , kısacası sınıfsal konumlarına bakılmaksızın, herkesin yetenek ve becerileri ölçüsünde yarışabileceğini öngören liberal bir ilkedir. Bu yarışın kuralları yasalarla düzenlenmiştir ve “tüm insanlar yasalar önünde eşittir.”

Fırsat ve olanak eşitliği ya da koşullarda eşitlik kavramıyla dile getirilen eşitlik düşüncesi, insanların yarışa başlama koşullarının birbirinden çok farklı olması nedeniyle, onlara yalnızca fırsat tanınmasının yeterli olmayacağının görülmesi üzerine ortaya atılmıştır. Fırsat eşitliği ile yakından ilişkili olan koşullarda eşitlik savı, yarışa katılanların aynı noktadan başlamaları gerektiğini ve yarışı benzer engellerle sürdürmelerinin sağlanmasını öngörür.

Eğitimsel eşitliğin, gerçek anlamda toplumsal tabakalaşmanın olmadığı bir toplumda olası görünmesi, bireyler arasındaki yetenek ve beceri farklılıklarının bir ayrıcalık, bir üstünlük konusu olmaktan çok, toplumun ortak zenginlik kaynağı olarak tanımlanmasına dayanır. Bu yeteneklerin ürünlerinden herkesin eşitçe yararlanması amaçlanır. Yeteneklerin kendiliğinden değeri yoktur. Her yetenek, toplumsal olarak yaratılmış belli bir değere sahiptir. Başka bir anlatımla, yetenek ve beceriler yarışmalarla, sınavlarla, eğitsel programlarla ortaya çıkar.

Bu bağlamda; KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNUN AÖFE BÜTÜNLEME SINAVI HAKKI VERİLMESİ TAVSİYE KARARI GEREĞİ AÖF BÜTÜNLEME SINAVINI BİR YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ YAPARAK 2016 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN AÖF ÖĞRENCİLERİNEDE TANINMASINI TALEP EDİYORUZ

YASAL DAYANAKLAR:

1)2547 sayılı YÖK kanunun, Ana ilkeler başlıklı 5.Maddenin e fıkrasında “Yükseköğretimde imkan ve fırsat eşitliğini sağlayacak önlemler alınır”

2)Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı B.30.0.HKM.045.02.5884 sayılı, Bütünleme Sınav konulu, 19.06.2012 tarihli toplantısında karara bağlanan “bütünleme sınav hakkı”

3)Açık Yükseköğretim Yönetmeliği; Madde 13 – Açık öğretim öğrencileri ile aynı öğretim programına göre örgün öğretim öğrencileri arasında öğrenci hakları bakımından fark bulunmadığı gibi her iki yoldan mezun olanlar eşit hak ve yetkilere sahip olurlar. (Bu yönetmeliğe göre örgün eğitimde bütünleme hakkı var, ama AÖF’de bütünleme hakkı yok)

4)Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına ilişkin sözleşmenin ek 12 numaralı protokolün 1.maddesi “ Hukuken temin edilmiş olan tüm haklardan yararlanma, statü bakımından hiçbir ayrım gözetmeksizin yapılır”

Hiç kimse, 1. paragrafta belirtildiği şekilde hiçbir gerekçeyle, hiçbir kamu makamı tarafından ayrımcılığa maruz bırakılamaz.

5) 1982 Anayasasının 24. ve 42. maddelerinde eğitimle ilgili hükümler yer almaktadır. 42. Madde de eğitimde fırsat eşitsizliğiyle ilgili “Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir. İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır.” ifadeleri yer almaktadır. Türk Milli Eğitiminin temel ilkelerinden “fırsat ve imkân eşitliği” ise “Eğitimde kadın, erkek herkese fırsat ve imkan eşitliği sağlanır.

Sonuç: Tüm yükseköğretim kurumlarında okuyan öğrencilere bütünleme hakkının, Anadolu Üniversitesi AÖF Kredili sistemde de geçerli olmasını, final sınavlarından sonra gerekli duyuruların yapılmasının sağlanması için kamu denetçiliği kurumunun aöf de bütünleme sınavı yapılması tavsiye kararını gereğince aöfün bütünleme sınavı sınav takvimine eklemesini beklemekteyiz. Bu hususta Yükseköğretim Kurulunun biz AÖF öğrencilerine yardım edeceğinden hiç kuşkumuz yok. Bu bağlamda, bütünleme sınav hakkının AÖF öğrencilerine de verilmesini saygılarımla arz ve talep ediyorum.bir imza da senden hedef 1 milyon imza

 • İmza Formu
 • İmza Listesi
 • Yorumlar
 • İstatistikler
 • İsim Bulunduğu Yer Meslek Tarih
 • Ahmet Murat Elagöz Sivas Öğrenci K. Sahibi
 • Büşra Ç. Ankara - 2 ay önce
 • Yunus Emre E. Siirt İşçi 2 ay önce
 • Dilek Ö. İstanbul Memur 3 ay önce
 • Neşe Küyner B. İzmir Öğretmen 5 ay önce
 • Selin D. İstanbul Ev Hanımı 6 ay önce
 • Deniz Ö. İstanbul Öğrenci 6 ay önce
 • Fatma G. Ankara Ev Hanımı 6 ay önce
 • Aydın Güler Adıyaman Memur 6 ay önce
 • Merve D. Manisa Muhasebeci 7 ay önce
 • Semiha K. Mersin Öğrenci 7 ay önce
 • Gülsüm Mut Hatay Ev Hanımı 7 ay önce
 • Şeyma Yalçın Ankara Muhasebeci 7 ay önce
 • İlhan K. Ankara Diğer 7 ay önce
 • Burcu Ö. Kayseri Diğer 7 ay önce
 • Hale Nur K. Trabzon Öğrenci 7 ay önce
 • Engin Aydın İzmir Memur 7 ay önce
 • Şerife Özacar Denizli Danışman 8 ay önce
 • Abdullah İ. İstanbul - 8 ay önce
 • Esra B. Yalova Ev Hanımı 8 ay önce
 • Abdullah E. İstanbul Öğretmen 9 ay önce
 • Mert C. İzmir Öğrenci 11 ay önce
 • Sevda V. Bursa Ev Hanımı 11 ay önce
 • Recep Emin Karakurt Aydın İşçi 11 ay önce
 • Emine Uzunsel İstanbul Ev Hanımı 11 ay önce
 • İlyas K. Ankara Memur 11 ay önce
 • Yasemin Ayhan Batman - 11 ay önce
 • İsmail Ö. KKTC Asker 11 ay önce
 • Ali Bacaksızlardan Manisa - 11 ay önce
 • Mehmet D. Ağrı Avukat 11 ay önce
 • Nursena A. Nevşehir - 11 ay önce
 • Tevfik A. Konya - 11 ay önce
 • Kübra N. Bursa Öğrenci 11 ay önce
 • Fatma D. Çorum İşsiz 11 ay önce
 • Leyla Dayı Samsun Öğrenci 11 ay önce
 • Arzu S. Kırklareli Öğrenci 11 ay önce
 • Sultan S. Zonguldak Öğrenci 11 ay önce
 • Lale Sevengul Balıkesir Danışman 11 ay önce
 • Serap S. Edirne - 11 ay önce
 • Demet U. Tokat Diğer 11 ay önce
 • Ayşe Gökcen H. Mersin - 11 ay önce
 • Ceylan Y. Adıyaman Öğrenci 11 ay önce
 • Ayşe Ç. Gaziantep Muhasebeci 11 ay önce
 • Zeynep Y. Kars Diğer 11 ay önce
 • Zehra Yüksek Giresun Mühendis 11 ay önce
 • Yasemin C. Kilis İşçi 11 ay önce
 • Semra Şahin Samsun - 11 ay önce
 • Songül E. Trabzon Öğrenci 11 ay önce
 • Abdullah Tümen Tokat Memur 11 ay önce
 • Nurcan Eser Ankara Öğretmen 11 ay önce
 • Sibel K. Diyarbakır - 11 ay önce
 • Mehmet P. Muğla Turizm 11 ay önce
 • Emine D. Antalya Muhasebeci 11 ay önce
 • Meryem Görgün K. Bursa - 11 ay önce
 • Senol B. Ankara Diğer 11 ay önce
 • Vedat Acar Şanlıurfa Öğrenci 11 ay önce
 • Hatice Gider Erzincan Veteriner 11 ay önce
 • Fatma Zehra C. Ankara Öğrenci 11 ay önce
 • Esin S. Sivas Ev Hanımı 11 ay önce
 • Şennur B. İzmir Öğretmen 11 ay önce
 • Mine Şahin Antalya Öğrenci 11 ay önce
 • Esra Ş. Ordu Ev Hanımı 11 ay önce
 • İzzet B. Ankara Öğrenci 11 ay önce
 • Ömer D. Kahramanmaraş Veteriner 11 ay önce
 • Daymi D. Antalya - 11 ay önce
 • Sevgi Y. Kırıkkale Öğrenci 11 ay önce
 • Hande Ç. Kırşehir Öğrenci 11 ay önce
 • Cansu G. Ankara Mimar 11 ay önce
 • Ergin B. Ankara Sekreter 11 ay önce
 • Musa Yoloğlu Ankara Yönetici 11 ay önce
 • Arslan Can S. Antalya Öğrenci 11 ay önce
 • Suat S. Mardin İşsiz 11 ay önce
 • Gülbahar E. Uşak İşçi 11 ay önce
 • Selahattin A. Şanlıurfa Diğer 11 ay önce
 • Arzu Sarğın İzmir Öğrenci 11 ay önce
 • Duygu B. Diyarbakır - 11 ay önce
 • Sevda K. Kocaeli Yönetici 11 ay önce
 • Muzaffer Yavaş Kütahya Tekniker 11 ay önce
 • Metin Ö. Mardin Öğrenci 11 ay önce
 • Nilufer B. Karabük Emlak 11 ay önce
 • Baki C. Konya Diğer 11 ay önce
 • Mutlu M. İzmir - 11 ay önce
 • Çilem Özlem G. Erzincan Ev Hanımı 11 ay önce
 • Büşra G. İstanbul Öğrenci 11 ay önce
 • Elif Nur D. Şanlıurfa İşsiz 11 ay önce
 • Gökben B. Edirne İşçi 11 ay önce
 • İsmail A. Aksaray Diğer 11 ay önce
 • Gulseten O. Kocaeli Emekli 11 ay önce
 • İlknur B. Eskişehir Öğrenci 11 ay önce
 • Aylin Ercan Kocaeli Öğrenci 11 ay önce
 • Hüseyin K. İğdır Öğrenci 11 ay önce
 • Kevser H. Şanlıurfa Öğrenci 11 ay önce
 • Pelin A. Diyarbakır Memur 11 ay önce
 • Rahime D. İstanbul Öğrenci 11 ay önce
 • Mustafa Oruç Konya Memur 11 ay önce
 • Özlem Y. Bursa Öğrenci 11 ay önce
 • Hülya Ö. Malatya Öğrenci 11 ay önce
 • Selma P. Tekirdağ Öğrenci 11 ay önce
 • Ali Korkmaz Mersin Öğrenci 11 ay önce
 • Tuğba D. İzmir Öğrenci 11 ay önce
 • Ayse Selçuk Muğla Diğer 11 ay önce
 
« Geri123456  …  535İleri »

Görseller

Bütünleme Sınavına Fener Yak