Bütünleme Sınavına Fener Yak

BÜTÜNLEME SINAVINA FENER YAK
EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNE FENER YAK
EĞİTİMDE ADALETE FENER YAK
HAKSIZLIK KARŞISINDA SUSAN DİLSİZ ŞEYTANDIR
Eğitimde fırsat eşitliği" kavramı, toplumun tüm bireylerinin ayrım yapılmaksızın, yeteneklerini en uygun biçimde geliştirmede eğitim hizmetlerinden eşit ölçüde yararlanma şansına sahip olmaları olarak tanımlanmaktadır

Demokrasilerde en yaygın eşitlik türü olan “fırsat eşitliği”, toplumsal, siyasal ve ekonomik kökenlerine , kısacası sınıfsal konumlarına bakılmaksızın, herkesin yetenek ve becerileri ölçüsünde yarışabileceğini öngören liberal bir ilkedir. Bu yarışın kuralları yasalarla düzenlenmiştir ve “tüm insanlar yasalar önünde eşittir.”

Fırsat ve olanak eşitliği ya da koşullarda eşitlik kavramıyla dile getirilen eşitlik düşüncesi, insanların yarışa başlama koşullarının birbirinden çok farklı olması nedeniyle, onlara yalnızca fırsat tanınmasının yeterli olmayacağının görülmesi üzerine ortaya atılmıştır. Fırsat eşitliği ile yakından ilişkili olan koşullarda eşitlik savı, yarışa katılanların aynı noktadan başlamaları gerektiğini ve yarışı benzer engellerle sürdürmelerinin sağlanmasını öngörür.

Eğitimsel eşitliğin, gerçek anlamda toplumsal tabakalaşmanın olmadığı bir toplumda olası görünmesi, bireyler arasındaki yetenek ve beceri farklılıklarının bir ayrıcalık, bir üstünlük konusu olmaktan çok, toplumun ortak zenginlik kaynağı olarak tanımlanmasına dayanır. Bu yeteneklerin ürünlerinden herkesin eşitçe yararlanması amaçlanır. Yeteneklerin kendiliğinden değeri yoktur. Her yetenek, toplumsal olarak yaratılmış belli bir değere sahiptir. Başka bir anlatımla, yetenek ve beceriler yarışmalarla, sınavlarla, eğitsel programlarla ortaya çıkar.

Bu bağlamda; KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNUN AÖFE BÜTÜNLEME SINAVI HAKKI VERİLMESİ TAVSİYE KARARI GEREĞİ AÖF BÜTÜNLEME SINAVINI BİR YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ YAPARAK 2016 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN AÖF ÖĞRENCİLERİNEDE TANINMASINI TALEP EDİYORUZ

YASAL DAYANAKLAR:

1)2547 sayılı YÖK kanunun, Ana ilkeler başlıklı 5.Maddenin e fıkrasında “Yükseköğretimde imkan ve fırsat eşitliğini sağlayacak önlemler alınır”

2)Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı B.30.0.HKM.045.02.5884 sayılı, Bütünleme Sınav konulu, 19.06.2012 tarihli toplantısında karara bağlanan “bütünleme sınav hakkı”

3)Açık Yükseköğretim Yönetmeliği; Madde 13 – Açık öğretim öğrencileri ile aynı öğretim programına göre örgün öğretim öğrencileri arasında öğrenci hakları bakımından fark bulunmadığı gibi her iki yoldan mezun olanlar eşit hak ve yetkilere sahip olurlar. (Bu yönetmeliğe göre örgün eğitimde bütünleme hakkı var, ama AÖF’de bütünleme hakkı yok)

4)Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına ilişkin sözleşmenin ek 12 numaralı protokolün 1.maddesi “ Hukuken temin edilmiş olan tüm haklardan yararlanma, statü bakımından hiçbir ayrım gözetmeksizin yapılır”

Hiç kimse, 1. paragrafta belirtildiği şekilde hiçbir gerekçeyle, hiçbir kamu makamı tarafından ayrımcılığa maruz bırakılamaz.

5) 1982 Anayasasının 24. ve 42. maddelerinde eğitimle ilgili hükümler yer almaktadır. 42. Madde de eğitimde fırsat eşitsizliğiyle ilgili “Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir. İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır.” ifadeleri yer almaktadır. Türk Milli Eğitiminin temel ilkelerinden “fırsat ve imkân eşitliği” ise “Eğitimde kadın, erkek herkese fırsat ve imkan eşitliği sağlanır.

Sonuç: Tüm yükseköğretim kurumlarında okuyan öğrencilere bütünleme hakkının, Anadolu Üniversitesi AÖF Kredili sistemde de geçerli olmasını, final sınavlarından sonra gerekli duyuruların yapılmasının sağlanması için kamu denetçiliği kurumunun aöf de bütünleme sınavı yapılması tavsiye kararını gereğince aöfün bütünleme sınavı sınav takvimine eklemesini beklemekteyiz. Bu hususta Yükseköğretim Kurulunun biz AÖF öğrencilerine yardım edeceğinden hiç kuşkumuz yok. Bu bağlamda, bütünleme sınav hakkının AÖF öğrencilerine de verilmesini saygılarımla arz ve talep ediyorum.bir imza da senden hedef 1 milyon imza

 • İmza Formu
 • İmza Listesi
 • Yorumlar
 • İstatistikler
 • İsim Bulunduğu Yer Meslek Tarih
 • Ahmet Murat Elagöz Sivas Öğrenci K. Sahibi
 • Neşe Küyner B. İzmir Öğretmen 3 hafta önce
 • Selin D. İstanbul Ev Hanımı 2 ay önce
 • Deniz Ö. İstanbul Öğrenci 2 ay önce
 • Fatma G. Ankara Ev Hanımı 2 ay önce
 • Aydın Güler Adıyaman Memur 2 ay önce
 • Merve D. Manisa Muhasebeci 3 ay önce
 • Semiha K. Mersin Öğrenci 3 ay önce
 • Gülsüm Mut Hatay Ev Hanımı 3 ay önce
 • Şeyma Yalçın Ankara Muhasebeci 3 ay önce
 • İlhan K. Ankara Diğer 3 ay önce
 • Burcu Ö. Kayseri Diğer 3 ay önce
 • Hale Nur K. Trabzon Öğrenci 3 ay önce
 • Engin Aydın İzmir Memur 3 ay önce
 • Şerife Özacar Denizli Danışman 4 ay önce
 • Abdullah İ. İstanbul - 4 ay önce
 • Esra B. Yalova Ev Hanımı 4 ay önce
 • Abdullah E. İstanbul Öğretmen 5 ay önce
 • Mert C. İzmir Öğrenci 7 ay önce
 • Sevda V. Bursa Ev Hanımı 7 ay önce
 • Recep Emin Karakurt Aydın İşçi 7 ay önce
 • Emine Uzunsel İstanbul Ev Hanımı 7 ay önce
 • İlyas K. Ankara Memur 7 ay önce
 • Yasemin Ayhan Batman - 7 ay önce
 • İsmail Ö. KKTC Asker 7 ay önce
 • Ali Bacaksızlardan Manisa - 7 ay önce
 • Mehmet D. Ağrı Avukat 7 ay önce
 • Nursena A. Nevşehir - 7 ay önce
 • Tevfik A. Konya - 7 ay önce
 • Kübra N. Bursa Öğrenci 7 ay önce
 • Fatma D. Çorum İşsiz 7 ay önce
 • Leyla Dayı Samsun Öğrenci 7 ay önce
 • Arzu S. Kırklareli Öğrenci 7 ay önce
 • Sultan S. Zonguldak Öğrenci 7 ay önce
 • Lale Sevengul Balıkesir Danışman 7 ay önce
 • Serap S. Edirne - 7 ay önce
 • Demet U. Tokat Diğer 7 ay önce
 • Ayşe Gökcen H. Mersin - 7 ay önce
 • Ceylan Y. Adıyaman Öğrenci 7 ay önce
 • Ayşe Ç. Gaziantep Muhasebeci 7 ay önce
 • Zeynep Y. Kars Diğer 7 ay önce
 • Zehra Yüksek Giresun Mühendis 7 ay önce
 • Yasemin C. Kilis İşçi 7 ay önce
 • Semra Şahin Samsun - 7 ay önce
 • Songül E. Trabzon Öğrenci 7 ay önce
 • Abdullah Tümen Tokat Memur 7 ay önce
 • Nurcan Eser Ankara Öğretmen 7 ay önce
 • Sibel K. Diyarbakır - 7 ay önce
 • Mehmet P. Muğla Turizm 7 ay önce
 • Emine D. Antalya Muhasebeci 7 ay önce
 • Meryem Görgün K. Bursa - 7 ay önce
 • Senol B. Ankara Diğer 7 ay önce
 • Vedat Acar Şanlıurfa Öğrenci 7 ay önce
 • Hatice Gider Erzincan Veteriner 7 ay önce
 • Fatma Zehra C. Ankara Öğrenci 7 ay önce
 • Esin S. Sivas Ev Hanımı 7 ay önce
 • Şennur B. İzmir Öğretmen 7 ay önce
 • Mine Şahin Antalya Öğrenci 7 ay önce
 • Esra Ş. Ordu Ev Hanımı 7 ay önce
 • İzzet B. Ankara Öğrenci 7 ay önce
 • Ömer D. Kahramanmaraş Veteriner 7 ay önce
 • Daymi D. Antalya - 7 ay önce
 • Sevgi Y. Kırıkkale Öğrenci 7 ay önce
 • Hande Ç. Kırşehir Öğrenci 7 ay önce
 • Cansu G. Ankara Mimar 7 ay önce
 • Ergin B. Ankara Sekreter 7 ay önce
 • Musa Yoloğlu Ankara Yönetici 7 ay önce
 • Arslan Can S. Antalya Öğrenci 7 ay önce
 • Suat S. Mardin İşsiz 7 ay önce
 • Gülbahar E. Uşak İşçi 7 ay önce
 • Selahattin A. Şanlıurfa Diğer 7 ay önce
 • Arzu Sarğın İzmir Öğrenci 7 ay önce
 • Duygu B. Diyarbakır - 7 ay önce
 • Sevda K. Kocaeli Yönetici 7 ay önce
 • Muzaffer Yavaş Kütahya Tekniker 7 ay önce
 • Metin Ö. Mardin Öğrenci 7 ay önce
 • Nilufer B. Karabük Emlak 7 ay önce
 • Baki C. Konya Diğer 7 ay önce
 • Mutlu M. İzmir - 7 ay önce
 • Çilem Özlem G. Erzincan Ev Hanımı 7 ay önce
 • Büşra G. İstanbul Öğrenci 7 ay önce
 • Elif Nur D. Şanlıurfa İşsiz 7 ay önce
 • Gökben B. Edirne İşçi 7 ay önce
 • İsmail A. Aksaray Diğer 7 ay önce
 • Gulseten O. Kocaeli Emekli 7 ay önce
 • İlknur B. Eskişehir Öğrenci 7 ay önce
 • Aylin Ercan Kocaeli Öğrenci 7 ay önce
 • Hüseyin K. İğdır Öğrenci 7 ay önce
 • Kevser H. Şanlıurfa Öğrenci 7 ay önce
 • Pelin A. Diyarbakır Memur 7 ay önce
 • Rahime D. İstanbul Öğrenci 7 ay önce
 • Mustafa Oruç Konya Memur 7 ay önce
 • Özlem Y. Bursa Öğrenci 7 ay önce
 • Hülya Ö. Malatya Öğrenci 7 ay önce
 • Selma P. Tekirdağ Öğrenci 7 ay önce
 • Ali Korkmaz Mersin Öğrenci 7 ay önce
 • Tuğba D. İzmir Öğrenci 7 ay önce
 • Ayse Selçuk Muğla Diğer 7 ay önce
 • Senem Tunç Konya - 7 ay önce
 • Ayşegül Ocak Ankara Hemşire 7 ay önce
 • Hilal Yaman Tokat - 7 ay önce
 
« Geri123456  …  535İleri »

Görseller

Bütünleme Sınavına Fener Yak