Bütünleme Sınavına Fener Yak

BÜTÜNLEME SINAVINA FENER YAK
EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNE FENER YAK
EĞİTİMDE ADALETE FENER YAK
HAKSIZLIK KARŞISINDA SUSAN DİLSİZ ŞEYTANDIR
Eğitimde fırsat eşitliği" kavramı, toplumun tüm bireylerinin ayrım yapılmaksızın, yeteneklerini en uygun biçimde geliştirmede eğitim hizmetlerinden eşit ölçüde yararlanma şansına sahip olmaları olarak tanımlanmaktadır

Demokrasilerde en yaygın eşitlik türü olan “fırsat eşitliği”, toplumsal, siyasal ve ekonomik kökenlerine , kısacası sınıfsal konumlarına bakılmaksızın, herkesin yetenek ve becerileri ölçüsünde yarışabileceğini öngören liberal bir ilkedir. Bu yarışın kuralları yasalarla düzenlenmiştir ve “tüm insanlar yasalar önünde eşittir.”

Fırsat ve olanak eşitliği ya da koşullarda eşitlik kavramıyla dile getirilen eşitlik düşüncesi, insanların yarışa başlama koşullarının birbirinden çok farklı olması nedeniyle, onlara yalnızca fırsat tanınmasının yeterli olmayacağının görülmesi üzerine ortaya atılmıştır. Fırsat eşitliği ile yakından ilişkili olan koşullarda eşitlik savı, yarışa katılanların aynı noktadan başlamaları gerektiğini ve yarışı benzer engellerle sürdürmelerinin sağlanmasını öngörür.

Eğitimsel eşitliğin, gerçek anlamda toplumsal tabakalaşmanın olmadığı bir toplumda olası görünmesi, bireyler arasındaki yetenek ve beceri farklılıklarının bir ayrıcalık, bir üstünlük konusu olmaktan çok, toplumun ortak zenginlik kaynağı olarak tanımlanmasına dayanır. Bu yeteneklerin ürünlerinden herkesin eşitçe yararlanması amaçlanır. Yeteneklerin kendiliğinden değeri yoktur. Her yetenek, toplumsal olarak yaratılmış belli bir değere sahiptir. Başka bir anlatımla, yetenek ve beceriler yarışmalarla, sınavlarla, eğitsel programlarla ortaya çıkar.

Bu bağlamda; KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNUN AÖFE BÜTÜNLEME SINAVI HAKKI VERİLMESİ TAVSİYE KARARI GEREĞİ AÖF BÜTÜNLEME SINAVINI BİR YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ YAPARAK 2016 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN AÖF ÖĞRENCİLERİNEDE TANINMASINI TALEP EDİYORUZ

YASAL DAYANAKLAR:

1)2547 sayılı YÖK kanunun, Ana ilkeler başlıklı 5.Maddenin e fıkrasında “Yükseköğretimde imkan ve fırsat eşitliğini sağlayacak önlemler alınır”

2)Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı B.30.0.HKM.045.02.5884 sayılı, Bütünleme Sınav konulu, 19.06.2012 tarihli toplantısında karara bağlanan “bütünleme sınav hakkı”

3)Açık Yükseköğretim Yönetmeliği; Madde 13 – Açık öğretim öğrencileri ile aynı öğretim programına göre örgün öğretim öğrencileri arasında öğrenci hakları bakımından fark bulunmadığı gibi her iki yoldan mezun olanlar eşit hak ve yetkilere sahip olurlar. (Bu yönetmeliğe göre örgün eğitimde bütünleme hakkı var, ama AÖF’de bütünleme hakkı yok)

4)Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına ilişkin sözleşmenin ek 12 numaralı protokolün 1.maddesi “ Hukuken temin edilmiş olan tüm haklardan yararlanma, statü bakımından hiçbir ayrım gözetmeksizin yapılır”

Hiç kimse, 1. paragrafta belirtildiği şekilde hiçbir gerekçeyle, hiçbir kamu makamı tarafından ayrımcılığa maruz bırakılamaz.

5) 1982 Anayasasının 24. ve 42. maddelerinde eğitimle ilgili hükümler yer almaktadır. 42. Madde de eğitimde fırsat eşitsizliğiyle ilgili “Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir. İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır.” ifadeleri yer almaktadır. Türk Milli Eğitiminin temel ilkelerinden “fırsat ve imkân eşitliği” ise “Eğitimde kadın, erkek herkese fırsat ve imkan eşitliği sağlanır.

Sonuç: Tüm yükseköğretim kurumlarında okuyan öğrencilere bütünleme hakkının, Anadolu Üniversitesi AÖF Kredili sistemde de geçerli olmasını, final sınavlarından sonra gerekli duyuruların yapılmasının sağlanması için kamu denetçiliği kurumunun aöf de bütünleme sınavı yapılması tavsiye kararını gereğince aöfün bütünleme sınavı sınav takvimine eklemesini beklemekteyiz. Bu hususta Yükseköğretim Kurulunun biz AÖF öğrencilerine yardım edeceğinden hiç kuşkumuz yok. Bu bağlamda, bütünleme sınav hakkının AÖF öğrencilerine de verilmesini saygılarımla arz ve talep ediyorum.bir imza da senden hedef 1 milyon imza

 • İmza Formu
 • İmza Listesi
 • Yorumlar
 • İstatistikler
 • İsim Bulunduğu Yer Meslek Tarih
 • Ahmet Murat Elagöz Sivas Öğrenci K. Sahibi
 • Mehmet Özdil Ankara Öğrenci 1 gün önce
 • Nil G. İstanbul Emekli 2 gün önce
 • Seher T. İstanbul Öğrenci 2 gün önce
 • Melike Yaman Mersin Öğrenci 3 gün önce
 • Emre G. Zonguldak Tekniker 6 gün önce
 • Mustafa A. İzmir Memur 1 hafta önce
 • Sinan T. İstanbul Öğrenci 1 ay önce
 • Serkan Ö. İzmir - 1 ay önce
 • Yonca Ö. Adana Öğrenci 1 ay önce
 • Hatice Oktay Burdur Öğretmen 2 ay önce
 • Elmaz C. Yurtdışı Psikolog 2 ay önce
 • Rukiye I. Tokat Öğrenci 2 ay önce
 • Gülgün Tuna Adana Öğrenci 2 ay önce
 • Gülümser Kalay A. Kayseri İşsiz 2 ay önce
 • Aynur Y. İstanbul - 2 ay önce
 • İsmail Y. İstanbul Mühendis 2 ay önce
 • Çiğdem Özvarol İstanbul Öğretim Elemanı 2 ay önce
 • Faruk K. İstanbul Öğrenci 2 ay önce
 • Zülal S. Aydın Ev Hanımı 2 ay önce
 • Vildan B. Bursa Muhasebeci 2 ay önce
 • Mine S. Yurtdışı Memur 2 ay önce
 • Yağmur U. Malatya Bilgisayar Mühendisi 3 ay önce
 • Asumannur Hınçal Eskişehir Öğrenci 3 ay önce
 • Betül K. İstanbul - 3 ay önce
 • Erkan Özer Ankara - 3 ay önce
 • Nahit A. Elazığ Memur 3 ay önce
 • Seda Y. Adana - 4 ay önce
 • Fatma Aydın Batman Muhasebeci 4 ay önce
 • Güner Çetin Kocaeli Muhasebeci 4 ay önce
 • Caner Y. Ankara Öğrenci 4 ay önce
 • Özkan Y. Kocaeli Diğer 4 ay önce
 • Serhat E. İzmir Tekniker 4 ay önce
 • Esra A. Antalya - 4 ay önce
 • Emrah B. Ankara Yönetici 4 ay önce
 • Emine Tekin Batman Öğrenci 5 ay önce
 • Burcu Özdemir Kayseri İşsiz 5 ay önce
 • Zehra A. Gaziantep Öğrenci 6 ay önce
 • İbrahim T. Düzce Öğrenci 6 ay önce
 • Sevda D. Kırıkkale Öğretmen 7 ay önce
 • Hüseyin Ç. İzmir Emekli 7 ay önce
 • Mehmet T. Diyarbakır - 8 ay önce
 • Ceyda B. İstanbul Tekniker 8 ay önce
 • Sibel K. Yalova Öğrenci 9 ay önce
 • Nurcan S. Muş - 9 ay önce
 • Semih O. İstanbul Öğrenci 9 ay önce
 • Umit A. İstanbul Muhasebeci 9 ay önce
 • Zeynep Y. İstanbul Öğrenci 9 ay önce
 • Betül B. Aydın Öğrenci 9 ay önce
 • Özcan S. Denizli Memur 9 ay önce
 • Fadime Erdoğan İzmir - 9 ay önce
 • Büşra Nur Bariştürk Eskişehir Öğrenci 10 ay önce
 • Yaren O. İstanbul Öğrenci 10 ay önce
 • Merve Bayır Antalya Öğrenci 10 ay önce
 • Birsel Özdemir Batman Öğrenci 10 ay önce
 • Hicret A. Elazığ Öğrenci 10 ay önce
 • Nevim E. Mersin Diğer 10 ay önce
 • Hüseyin K. Antalya Memur 11 ay önce
 • Yusuf O. Afyon - 11 ay önce
 • İrem Ö. Ankara - 11 ay önce
 • Mahir Özçelik Diyarbakır Öğrenci 11 ay önce
 • Gülüstan S. İzmir Öğrenci 11 ay önce
 • Kader Çınar Manisa Ev Hanımı 11 ay önce
 • Perihan Güre İstanbul Muhasebeci 11 ay önce
 • Emine Ö. Hakkari Diğer 11 ay önce
 • Melike Çelen Aydın Öğretmen 11 ay önce
 • Hülya Kebabcıoğlu Kahramanmaraş Ev Hanımı 11 ay önce
 • Aygün B. Niğde Memur 11 ay önce
 • Yusuf Küskün İstanbul Tekniker 11 ay önce
 • Sinem E. Düzce İşsiz 11 ay önce
 • Uğur S. Bursa Tekstil 11 ay önce
 • Habibe M. İstanbul Öğretmen 11 ay önce
 • Pakize Ö. Ankara Öğrenci 11 ay önce
 • Fatma K. Aydın İşçi 11 ay önce
 • Merve Ç. Kars Öğrenci 11 ay önce
 • Büşra Nur Ç. Ankara Sosyolog 11 ay önce
 • Kurtuluş Ç. İstanbul Tekniker 11 ay önce
 • Ruhane K. Kastamonu Öğrenci 11 ay önce
 • Mustafa M. Denizli İşçi 11 ay önce
 • Melek Irmak İstanbul Hemşire 11 ay önce
 • Mustafa K. Kayseri Serbest Meslek 12 ay önce
 • Sureyya T. Antalya - 12 ay önce
 • Sema Taşkın Konya - 12 ay önce
 • Ferhat Ş. İstanbul Muhasebeci 12 ay önce
 • Murat D. Tekirdağ Muhasebeci 12 ay önce
 • Mehtap Altuntaş Samsun Ev Hanımı 12 ay önce
 • Alim A. İzmir Tekstil 12 ay önce
 • Şakir T. Ağrı Öğrenci 12 ay önce
 • Rüveyda O. Antalya Öğrenci 12 ay önce
 • Rabia Nur İ. İstanbul Öğrenci 12 ay önce
 • Miray S. Tekirdağ - 12 ay önce
 • Seher D. İstanbul Öğrenci 12 ay önce
 • Fatma K. İzmir Ev Hanımı 12 ay önce
 • Ferhan D. Konya Öğrenci 12 ay önce
 • Sema H. İstanbul Öğrenci 12 ay önce
 • Buse N. Bursa Öğrenci 1 yıl önce
 • Gülümser Ayaz Konya Öğrenci 1 yıl önce
 • Emin C. Bartın - 1 yıl önce
 • Adem Y. Adana Asker 1 yıl önce
 • Emine O. Antalya - 1 yıl önce
 • Samet K. Konya Öğrenci 1 yıl önce
 
« Geri123456  …  532İleri »

Görseller

Bütünleme Sınavına Fener Yak