Bütünleme Sınavına Fener Yak

BÜTÜNLEME SINAVINA FENER YAK
EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNE FENER YAK
EĞİTİMDE ADALETE FENER YAK
HAKSIZLIK KARŞISINDA SUSAN DİLSİZ ŞEYTANDIR
Eğitimde fırsat eşitliği" kavramı, toplumun tüm bireylerinin ayrım yapılmaksızın, yeteneklerini en uygun biçimde geliştirmede eğitim hizmetlerinden eşit ölçüde yararlanma şansına sahip olmaları olarak tanımlanmaktadır

Demokrasilerde en yaygın eşitlik türü olan “fırsat eşitliği”, toplumsal, siyasal ve ekonomik kökenlerine , kısacası sınıfsal konumlarına bakılmaksızın, herkesin yetenek ve becerileri ölçüsünde yarışabileceğini öngören liberal bir ilkedir. Bu yarışın kuralları yasalarla düzenlenmiştir ve “tüm insanlar yasalar önünde eşittir.”

Fırsat ve olanak eşitliği ya da koşullarda eşitlik kavramıyla dile getirilen eşitlik düşüncesi, insanların yarışa başlama koşullarının birbirinden çok farklı olması nedeniyle, onlara yalnızca fırsat tanınmasının yeterli olmayacağının görülmesi üzerine ortaya atılmıştır. Fırsat eşitliği ile yakından ilişkili olan koşullarda eşitlik savı, yarışa katılanların aynı noktadan başlamaları gerektiğini ve yarışı benzer engellerle sürdürmelerinin sağlanmasını öngörür.

Eğitimsel eşitliğin, gerçek anlamda toplumsal tabakalaşmanın olmadığı bir toplumda olası görünmesi, bireyler arasındaki yetenek ve beceri farklılıklarının bir ayrıcalık, bir üstünlük konusu olmaktan çok, toplumun ortak zenginlik kaynağı olarak tanımlanmasına dayanır. Bu yeteneklerin ürünlerinden herkesin eşitçe yararlanması amaçlanır. Yeteneklerin kendiliğinden değeri yoktur. Her yetenek, toplumsal olarak yaratılmış belli bir değere sahiptir. Başka bir anlatımla, yetenek ve beceriler yarışmalarla, sınavlarla, eğitsel programlarla ortaya çıkar.

Bu bağlamda; KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNUN AÖFE BÜTÜNLEME SINAVI HAKKI VERİLMESİ TAVSİYE KARARI GEREĞİ AÖF BÜTÜNLEME SINAVINI BİR YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ YAPARAK 2016 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN AÖF ÖĞRENCİLERİNEDE TANINMASINI TALEP EDİYORUZ

YASAL DAYANAKLAR:

1)2547 sayılı YÖK kanunun, Ana ilkeler başlıklı 5.Maddenin e fıkrasında “Yükseköğretimde imkan ve fırsat eşitliğini sağlayacak önlemler alınır”

2)Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı B.30.0.HKM.045.02.5884 sayılı, Bütünleme Sınav konulu, 19.06.2012 tarihli toplantısında karara bağlanan “bütünleme sınav hakkı”

3)Açık Yükseköğretim Yönetmeliği; Madde 13 – Açık öğretim öğrencileri ile aynı öğretim programına göre örgün öğretim öğrencileri arasında öğrenci hakları bakımından fark bulunmadığı gibi her iki yoldan mezun olanlar eşit hak ve yetkilere sahip olurlar. (Bu yönetmeliğe göre örgün eğitimde bütünleme hakkı var, ama AÖF’de bütünleme hakkı yok)

4)Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına ilişkin sözleşmenin ek 12 numaralı protokolün 1.maddesi “ Hukuken temin edilmiş olan tüm haklardan yararlanma, statü bakımından hiçbir ayrım gözetmeksizin yapılır”

Hiç kimse, 1. paragrafta belirtildiği şekilde hiçbir gerekçeyle, hiçbir kamu makamı tarafından ayrımcılığa maruz bırakılamaz.

5) 1982 Anayasasının 24. ve 42. maddelerinde eğitimle ilgili hükümler yer almaktadır. 42. Madde de eğitimde fırsat eşitsizliğiyle ilgili “Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir. İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır.” ifadeleri yer almaktadır. Türk Milli Eğitiminin temel ilkelerinden “fırsat ve imkân eşitliği” ise “Eğitimde kadın, erkek herkese fırsat ve imkan eşitliği sağlanır.

Sonuç: Tüm yükseköğretim kurumlarında okuyan öğrencilere bütünleme hakkının, Anadolu Üniversitesi AÖF Kredili sistemde de geçerli olmasını, final sınavlarından sonra gerekli duyuruların yapılmasının sağlanması için kamu denetçiliği kurumunun aöf de bütünleme sınavı yapılması tavsiye kararını gereğince aöfün bütünleme sınavı sınav takvimine eklemesini beklemekteyiz. Bu hususta Yükseköğretim Kurulunun biz AÖF öğrencilerine yardım edeceğinden hiç kuşkumuz yok. Bu bağlamda, bütünleme sınav hakkının AÖF öğrencilerine de verilmesini saygılarımla arz ve talep ediyorum.bir imza da senden hedef 1 milyon imza

 • İmza Formu
 • İmza Listesi
 • Yorumlar
 • İstatistikler
 • İsim Bulunduğu Yer Meslek Tarih
 • Ahmet Murat Elagöz Sivas Öğrenci K. Sahibi
 • Müjde C. Diyarbakır İşsiz 10 ay önce
 • Büşra Ç. Ankara - 1 yıl önce
 • Yunus Emre E. Siirt İşçi 1 yıl önce
 • Dilek Ö. İstanbul Memur 1 yıl önce
 • Neşe Küyner B. İzmir Öğretmen 2 yıl önce
 • Selin D. İstanbul Ev Hanımı 2 yıl önce
 • Deniz Ö. İstanbul Öğrenci 2 yıl önce
 • Fatma G. Ankara Ev Hanımı 2 yıl önce
 • Aydın Güler Adıyaman Memur 2 yıl önce
 • Merve D. Manisa Muhasebeci 2 yıl önce
 • Semiha K. Mersin Öğrenci 2 yıl önce
 • Gülsüm Mut Hatay Ev Hanımı 2 yıl önce
 • Şeyma Yalçın Ankara Muhasebeci 2 yıl önce
 • İlhan K. Ankara Diğer 2 yıl önce
 • Burcu Ö. Kayseri Diğer 2 yıl önce
 • Hale Nur K. Trabzon Öğrenci 2 yıl önce
 • Engin Aydın İzmir Memur 2 yıl önce
 • Şerife Özacar Denizli Danışman 2 yıl önce
 • Abdullah İ. İstanbul - 2 yıl önce
 • Esra B. Yalova Ev Hanımı 2 yıl önce
 • Abdullah E. İstanbul Öğretmen 2 yıl önce
 • Mert C. İzmir Öğrenci 2 yıl önce
 • Sevda V. Bursa Ev Hanımı 2 yıl önce
 • Recep Emin Karakurt Aydın İşçi 2 yıl önce
 • Emine Uzunsel İstanbul Ev Hanımı 2 yıl önce
 • İlyas K. Ankara Memur 2 yıl önce
 • Yasemin Ayhan Batman - 2 yıl önce
 • İsmail Ö. KKTC Asker 2 yıl önce
 • Ali Bacaksızlardan Manisa - 2 yıl önce
 • Mehmet D. Ağrı Avukat 2 yıl önce
 • Nursena A. Nevşehir - 2 yıl önce
 • Tevfik A. Konya - 2 yıl önce
 • Kübra N. Bursa Öğrenci 2 yıl önce
 • Fatma D. Çorum İşsiz 2 yıl önce
 • Leyla Dayı Samsun Öğrenci 2 yıl önce
 • Arzu S. Kırklareli Öğrenci 2 yıl önce
 • Sultan S. Zonguldak Öğrenci 2 yıl önce
 • Lale Sevengul Balıkesir Danışman 2 yıl önce
 • Serap S. Edirne - 2 yıl önce
 • Demet U. Tokat Diğer 2 yıl önce
 • Ayşe Gökcen H. Mersin - 2 yıl önce
 • Ceylan Y. Adıyaman Öğrenci 2 yıl önce
 • Ayşe Ç. Gaziantep Muhasebeci 2 yıl önce
 • Zeynep Y. Kars Diğer 2 yıl önce
 • Zehra Yüksek Giresun Mühendis 2 yıl önce
 • Yasemin C. Kilis İşçi 2 yıl önce
 • Semra Şahin Samsun - 2 yıl önce
 • Songül E. Trabzon Öğrenci 2 yıl önce
 • Abdullah Tümen Tokat Memur 2 yıl önce
 • Nurcan Eser Ankara Öğretmen 2 yıl önce
 • Sibel K. Diyarbakır - 2 yıl önce
 • Mehmet P. Muğla Turizm 2 yıl önce
 • Emine D. Antalya Muhasebeci 2 yıl önce
 • Meryem Görgün K. Bursa - 2 yıl önce
 • Senol B. Ankara Diğer 2 yıl önce
 • Vedat Acar Şanlıurfa Öğrenci 2 yıl önce
 • Hatice Gider Erzincan Veteriner 2 yıl önce
 • Fatma Zehra C. Ankara Öğrenci 2 yıl önce
 • Esin S. Sivas Ev Hanımı 2 yıl önce
 • Şennur B. İzmir Öğretmen 2 yıl önce
 • Mine Şahin Antalya Öğrenci 2 yıl önce
 • Esra Ş. Ordu Ev Hanımı 2 yıl önce
 • İzzet B. Ankara Öğrenci 2 yıl önce
 • Ömer D. Kahramanmaraş Veteriner 2 yıl önce
 • Daymi D. Antalya - 2 yıl önce
 • Sevgi Y. Kırıkkale Öğrenci 2 yıl önce
 • Hande Ç. Kırşehir Öğrenci 2 yıl önce
 • Cansu G. Ankara Mimar 2 yıl önce
 • Ergin B. Ankara Sekreter 2 yıl önce
 • Musa Yoloğlu Ankara Yönetici 2 yıl önce
 • Arslan Can S. Antalya Öğrenci 2 yıl önce
 • Suat S. Mardin İşsiz 2 yıl önce
 • Gülbahar E. Uşak İşçi 2 yıl önce
 • Selahattin A. Şanlıurfa Diğer 2 yıl önce
 • Arzu Sarğın İzmir Öğrenci 2 yıl önce
 • Duygu B. Diyarbakır - 2 yıl önce
 • Sevda K. Kocaeli Yönetici 2 yıl önce
 • Muzaffer Yavaş Kütahya Tekniker 2 yıl önce
 • Metin Ö. Mardin Öğrenci 2 yıl önce
 • Nilufer B. Karabük Emlak 2 yıl önce
 • Baki C. Konya Diğer 2 yıl önce
 • Mutlu M. İzmir - 2 yıl önce
 • Çilem Özlem G. Erzincan Ev Hanımı 2 yıl önce
 • Büşra G. İstanbul Öğrenci 2 yıl önce
 • Elif Nur D. Şanlıurfa İşsiz 2 yıl önce
 • Gökben B. Edirne İşçi 2 yıl önce
 • İsmail A. Aksaray Diğer 2 yıl önce
 • Gulseten O. Kocaeli Emekli 2 yıl önce
 • İlknur B. Eskişehir Öğrenci 2 yıl önce
 • Aylin Ercan Kocaeli Öğrenci 2 yıl önce
 • Hüseyin K. İğdır Öğrenci 2 yıl önce
 • Kevser H. Şanlıurfa Öğrenci 2 yıl önce
 • Pelin A. Diyarbakır Memur 2 yıl önce
 • Rahime D. İstanbul Öğrenci 2 yıl önce
 • Mustafa Oruç Konya Memur 2 yıl önce
 • Özlem Y. Bursa Öğrenci 2 yıl önce
 • Hülya Ö. Malatya Öğrenci 2 yıl önce
 • Selma P. Tekirdağ Öğrenci 2 yıl önce
 • Ali Korkmaz Mersin Öğrenci 2 yıl önce
 • Tuğba D. İzmir Öğrenci 2 yıl önce
 
« Geri123456  …  535İleri »

Görseller

Bütünleme Sınavına Fener Yak