Bütünleme Sınavına Fener Yak

BÜTÜNLEME SINAVINA FENER YAK
EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNE FENER YAK
EĞİTİMDE ADALETE FENER YAK
HAKSIZLIK KARŞISINDA SUSAN DİLSİZ ŞEYTANDIR
Eğitimde fırsat eşitliği" kavramı, toplumun tüm bireylerinin ayrım yapılmaksızın, yeteneklerini en uygun biçimde geliştirmede eğitim hizmetlerinden eşit ölçüde yararlanma şansına sahip olmaları olarak tanımlanmaktadır

Demokrasilerde en yaygın eşitlik türü olan “fırsat eşitliği”, toplumsal, siyasal ve ekonomik kökenlerine , kısacası sınıfsal konumlarına bakılmaksızın, herkesin yetenek ve becerileri ölçüsünde yarışabileceğini öngören liberal bir ilkedir. Bu yarışın kuralları yasalarla düzenlenmiştir ve “tüm insanlar yasalar önünde eşittir.”

Fırsat ve olanak eşitliği ya da koşullarda eşitlik kavramıyla dile getirilen eşitlik düşüncesi, insanların yarışa başlama koşullarının birbirinden çok farklı olması nedeniyle, onlara yalnızca fırsat tanınmasının yeterli olmayacağının görülmesi üzerine ortaya atılmıştır. Fırsat eşitliği ile yakından ilişkili olan koşullarda eşitlik savı, yarışa katılanların aynı noktadan başlamaları gerektiğini ve yarışı benzer engellerle sürdürmelerinin sağlanmasını öngörür.

Eğitimsel eşitliğin, gerçek anlamda toplumsal tabakalaşmanın olmadığı bir toplumda olası görünmesi, bireyler arasındaki yetenek ve beceri farklılıklarının bir ayrıcalık, bir üstünlük konusu olmaktan çok, toplumun ortak zenginlik kaynağı olarak tanımlanmasına dayanır. Bu yeteneklerin ürünlerinden herkesin eşitçe yararlanması amaçlanır. Yeteneklerin kendiliğinden değeri yoktur. Her yetenek, toplumsal olarak yaratılmış belli bir değere sahiptir. Başka bir anlatımla, yetenek ve beceriler yarışmalarla, sınavlarla, eğitsel programlarla ortaya çıkar.

Bu bağlamda; KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNUN AÖFE BÜTÜNLEME SINAVI HAKKI VERİLMESİ TAVSİYE KARARI GEREĞİ AÖF BÜTÜNLEME SINAVINI BİR YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ YAPARAK 2016 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN AÖF ÖĞRENCİLERİNEDE TANINMASINI TALEP EDİYORUZ

YASAL DAYANAKLAR:

1)2547 sayılı YÖK kanunun, Ana ilkeler başlıklı 5.Maddenin e fıkrasında “Yükseköğretimde imkan ve fırsat eşitliğini sağlayacak önlemler alınır”

2)Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı B.30.0.HKM.045.02.5884 sayılı, Bütünleme Sınav konulu, 19.06.2012 tarihli toplantısında karara bağlanan “bütünleme sınav hakkı”

3)Açık Yükseköğretim Yönetmeliği; Madde 13 – Açık öğretim öğrencileri ile aynı öğretim programına göre örgün öğretim öğrencileri arasında öğrenci hakları bakımından fark bulunmadığı gibi her iki yoldan mezun olanlar eşit hak ve yetkilere sahip olurlar. (Bu yönetmeliğe göre örgün eğitimde bütünleme hakkı var, ama AÖF’de bütünleme hakkı yok)

4)Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına ilişkin sözleşmenin ek 12 numaralı protokolün 1.maddesi “ Hukuken temin edilmiş olan tüm haklardan yararlanma, statü bakımından hiçbir ayrım gözetmeksizin yapılır”

Hiç kimse, 1. paragrafta belirtildiği şekilde hiçbir gerekçeyle, hiçbir kamu makamı tarafından ayrımcılığa maruz bırakılamaz.

5) 1982 Anayasasının 24. ve 42. maddelerinde eğitimle ilgili hükümler yer almaktadır. 42. Madde de eğitimde fırsat eşitsizliğiyle ilgili “Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir. İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır.” ifadeleri yer almaktadır. Türk Milli Eğitiminin temel ilkelerinden “fırsat ve imkân eşitliği” ise “Eğitimde kadın, erkek herkese fırsat ve imkan eşitliği sağlanır.

Sonuç: Tüm yükseköğretim kurumlarında okuyan öğrencilere bütünleme hakkının, Anadolu Üniversitesi AÖF Kredili sistemde de geçerli olmasını, final sınavlarından sonra gerekli duyuruların yapılmasının sağlanması için kamu denetçiliği kurumunun aöf de bütünleme sınavı yapılması tavsiye kararını gereğince aöfün bütünleme sınavı sınav takvimine eklemesini beklemekteyiz. Bu hususta Yükseköğretim Kurulunun biz AÖF öğrencilerine yardım edeceğinden hiç kuşkumuz yok. Bu bağlamda, bütünleme sınav hakkının AÖF öğrencilerine de verilmesini saygılarımla arz ve talep ediyorum.bir imza da senden hedef 1 milyon imza

 • İmza Formu
 • İmza Listesi
 • Yorumlar
 • İstatistikler
 • İsim Bulunduğu Yer Meslek Tarih
 • Ahmet Murat Elagöz Sivas Öğrenci K. Sahibi
 • Dilek Ö. İstanbul Memur 1 ay önce
 • Neşe Küyner B. İzmir Öğretmen 3 ay önce
 • Selin D. İstanbul Ev Hanımı 4 ay önce
 • Deniz Ö. İstanbul Öğrenci 4 ay önce
 • Fatma G. Ankara Ev Hanımı 4 ay önce
 • Aydın Güler Adıyaman Memur 4 ay önce
 • Merve D. Manisa Muhasebeci 5 ay önce
 • Semiha K. Mersin Öğrenci 5 ay önce
 • Gülsüm Mut Hatay Ev Hanımı 5 ay önce
 • Şeyma Yalçın Ankara Muhasebeci 5 ay önce
 • İlhan K. Ankara Diğer 5 ay önce
 • Burcu Ö. Kayseri Diğer 5 ay önce
 • Hale Nur K. Trabzon Öğrenci 5 ay önce
 • Engin Aydın İzmir Memur 5 ay önce
 • Şerife Özacar Denizli Danışman 6 ay önce
 • Abdullah İ. İstanbul - 6 ay önce
 • Esra B. Yalova Ev Hanımı 6 ay önce
 • Abdullah E. İstanbul Öğretmen 7 ay önce
 • Mert C. İzmir Öğrenci 9 ay önce
 • Sevda V. Bursa Ev Hanımı 9 ay önce
 • Recep Emin Karakurt Aydın İşçi 9 ay önce
 • Emine Uzunsel İstanbul Ev Hanımı 9 ay önce
 • İlyas K. Ankara Memur 9 ay önce
 • Yasemin Ayhan Batman - 9 ay önce
 • İsmail Ö. KKTC Asker 9 ay önce
 • Ali Bacaksızlardan Manisa - 9 ay önce
 • Mehmet D. Ağrı Avukat 9 ay önce
 • Nursena A. Nevşehir - 10 ay önce
 • Tevfik A. Konya - 10 ay önce
 • Kübra N. Bursa Öğrenci 10 ay önce
 • Fatma D. Çorum İşsiz 10 ay önce
 • Leyla Dayı Samsun Öğrenci 10 ay önce
 • Arzu S. Kırklareli Öğrenci 10 ay önce
 • Sultan S. Zonguldak Öğrenci 10 ay önce
 • Lale Sevengul Balıkesir Danışman 10 ay önce
 • Serap S. Edirne - 10 ay önce
 • Demet U. Tokat Diğer 10 ay önce
 • Ayşe Gökcen H. Mersin - 10 ay önce
 • Ceylan Y. Adıyaman Öğrenci 10 ay önce
 • Ayşe Ç. Gaziantep Muhasebeci 10 ay önce
 • Zeynep Y. Kars Diğer 10 ay önce
 • Zehra Yüksek Giresun Mühendis 10 ay önce
 • Yasemin C. Kilis İşçi 10 ay önce
 • Semra Şahin Samsun - 10 ay önce
 • Songül E. Trabzon Öğrenci 10 ay önce
 • Abdullah Tümen Tokat Memur 10 ay önce
 • Nurcan Eser Ankara Öğretmen 10 ay önce
 • Sibel K. Diyarbakır - 10 ay önce
 • Mehmet P. Muğla Turizm 10 ay önce
 • Emine D. Antalya Muhasebeci 10 ay önce
 • Meryem Görgün K. Bursa - 10 ay önce
 • Senol B. Ankara Diğer 10 ay önce
 • Vedat Acar Şanlıurfa Öğrenci 10 ay önce
 • Hatice Gider Erzincan Veteriner 10 ay önce
 • Fatma Zehra C. Ankara Öğrenci 10 ay önce
 • Esin S. Sivas Ev Hanımı 10 ay önce
 • Şennur B. İzmir Öğretmen 10 ay önce
 • Mine Şahin Antalya Öğrenci 10 ay önce
 • Esra Ş. Ordu Ev Hanımı 10 ay önce
 • İzzet B. Ankara Öğrenci 10 ay önce
 • Ömer D. Kahramanmaraş Veteriner 10 ay önce
 • Daymi D. Antalya - 10 ay önce
 • Sevgi Y. Kırıkkale Öğrenci 10 ay önce
 • Hande Ç. Kırşehir Öğrenci 10 ay önce
 • Cansu G. Ankara Mimar 10 ay önce
 • Ergin B. Ankara Sekreter 10 ay önce
 • Musa Yoloğlu Ankara Yönetici 10 ay önce
 • Arslan Can S. Antalya Öğrenci 10 ay önce
 • Suat S. Mardin İşsiz 10 ay önce
 • Gülbahar E. Uşak İşçi 10 ay önce
 • Selahattin A. Şanlıurfa Diğer 10 ay önce
 • Arzu Sarğın İzmir Öğrenci 10 ay önce
 • Duygu B. Diyarbakır - 10 ay önce
 • Sevda K. Kocaeli Yönetici 10 ay önce
 • Muzaffer Yavaş Kütahya Tekniker 10 ay önce
 • Metin Ö. Mardin Öğrenci 10 ay önce
 • Nilufer B. Karabük Emlak 10 ay önce
 • Baki C. Konya Diğer 10 ay önce
 • Mutlu M. İzmir - 10 ay önce
 • Çilem Özlem G. Erzincan Ev Hanımı 10 ay önce
 • Büşra G. İstanbul Öğrenci 10 ay önce
 • Elif Nur D. Şanlıurfa İşsiz 10 ay önce
 • Gökben B. Edirne İşçi 10 ay önce
 • İsmail A. Aksaray Diğer 10 ay önce
 • Gulseten O. Kocaeli Emekli 10 ay önce
 • İlknur B. Eskişehir Öğrenci 10 ay önce
 • Aylin Ercan Kocaeli Öğrenci 10 ay önce
 • Hüseyin K. İğdır Öğrenci 10 ay önce
 • Kevser H. Şanlıurfa Öğrenci 10 ay önce
 • Pelin A. Diyarbakır Memur 10 ay önce
 • Rahime D. İstanbul Öğrenci 10 ay önce
 • Mustafa Oruç Konya Memur 10 ay önce
 • Özlem Y. Bursa Öğrenci 10 ay önce
 • Hülya Ö. Malatya Öğrenci 10 ay önce
 • Selma P. Tekirdağ Öğrenci 10 ay önce
 • Ali Korkmaz Mersin Öğrenci 10 ay önce
 • Tuğba D. İzmir Öğrenci 10 ay önce
 • Ayse Selçuk Muğla Diğer 10 ay önce
 • Senem Tunç Konya - 10 ay önce
 • Ayşegül Ocak Ankara Hemşire 10 ay önce
 
« Geri123456  …  535İleri »

Görseller

Bütünleme Sınavına Fener Yak